Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

– Jeżeli człowiek odrzuca Boga, odrzuca Jego przykazania i tworzy swoje prawa wbrew Bożym przykazaniom, to zawsze te prawa obracają się przeciw człowiekowi. Jest to jawne bezprawie – mówił Ks. Tomasz Ilski podczas kazania wygłoszonego na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

We Mszy Św. i procesji uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie. Nie zabrakło chóru kościelnego pw. św. Grzegorza oraz pocztów sztandarowych. Eucharystii przewodniczył Ks. Tomasz Ilski, a Koncelebrę sprawował Ks. Jan Stachowiak oraz Ks. Ryszard Jaśkiewicz. – Dziś, kiedy niektórzy polscy politycy oburzają się, że Kard. Dziwisz i także inni biskupi, tak wyraźnie domagają się poszanowania Praw Bożych i stawiają Boże Prawo na pierwszym miejscu. To niektórzy Ci, w końcu biedni politycy, walczą z tym stwierdzeniem zawsze działają wbrew człowiekowi. Prawo stanowione, jeżeli jest w sprzeczności z Bożym Prawem jest jawnym bezprawiem. I dziś kiedy zastanawiamy się nad miłością, zastanawiamy się nad godnością człowieka, zastanawiamy się nad Eucharystią. Może warto również odważnie poparzyć na swój sposób myślenia – powiedział w kazaniu Ks. Proboszcz. – Czy stawiam na pierwszym miejscu Boże Prawo, czy stawiam na pierwszym miejscu samego Boga – pytał. Na koniec dodał – Będziemy prosić Boga, by człowiek otwierał się na to Boże Błogosławieństwo. By to Boże Błogosławieństwo przyjąć i z tym Bożym Błogosławieństwem iść do naszych rodzin, do środowiska pracy, by kroczyć po tej polskiej ziemi i zawsze na pierwszym miejscu stawiać Boga i jego najważniejsze przykazania – miłość Boga, którego powinniśmy kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem. I bliźniego jak siebie.

Po zakończonej Eucharystii wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Przy drugim – ołtarzu Najśw. Serca Jezusowego – Ks. Proboszcz ponowił akt oddania parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Na zakończenie przed bramą główną kościoła, Proboszcz Tomasz Ilski pobłogosławił Najśw. Sakramentem wiernych na cztery strony świata.


Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 2013