Remont witraży

Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy prace związane z renowacją jedenastu witraży w prezbiterium naszego kościoła. Zakończył się pierwszy etap prac polegający na demontażu witraży, wykonano i zamontowano oszklenie ochronne z bezpiecznej szyby, z uproszczonym podziałem ołowianym oraz nowe ramy ślusarskie. Dotychczas witraże nie posiadały oszklenia ochronnego. Obecnie zdemontowane witraże figuralne (przedstawiające sceny biblijne) i pozostałe witraże geometryczne zostały w znacznej części przewiezione do pracowni witrażowej i tam zostaną poddane konserwacji. Całkowity koszt renowacji witraży wynosi 120.023,40 zł. Parafia nasza otrzymała na renowację witraży dotację z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 60.000 zł. Bardzo dziękujemy Pani Prezydent, Radzie Miejskiej i Radnym Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie witraży. Konkatedra jest bardzo ważnym i cennym dla naszego miasta obiektem zabytkowym i wszyscy musimy dbać o jej piękno. Pragnę podziękować także Pani Elżbiecie Wolniewicz-Kukule – Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków za koordynowanie całego przedsięwzięcia i dokonanie pierwszego odbioru prac. Wszystkie prace są prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Serdecznie dziękujemy Parafianom za złożone i ciągle składane  ofiary pieniężne na renowację witraży naszego kościoła (również te, w kopertach, które pozostawiliśmy podczas kolędy).

ks. Proboszcz Krzysztof Nojman