Duszpasterze

 

Przejdź do: Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii | Proboszcz | Proboszczowie od roku 1600 | Księża Wikariusze | Wikariusze przed laty | Diakoni | Księża mieszkający na terenie parafii | Dom Księży Emerytów

 Proboszcz

 

Ks. Kanonik Krzysztof Nojman

Kanonik gremialny, prepozyt Kapituły Konkatedralnej. Dziekan dekanatu ostrowskiego pierwszego.
Funkcję Proboszcza Parafii objął z dniem 1 lipca 2015 r. Jest opiekunem Matek i Ojców Różańcowych, Akcji Katolickiej, Oazy Miłości Dwu Serc Jezusa i Maryi oraz Konferencji Stowarzyszenia św. Wincentego a’Paulo. Przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Pochodzi z parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śremie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24 maja 1990 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 25 lipca.

Zobacz na stronie


Proboszczowie parafii
od 1600 roku


Księża Wikariusze

 

Ks. Paweł Wczesny
 

Święcenia kapłańskie: 24.05.2012 r. w Kaliszu.
Pochodzi z parafii pw. św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sośni.

W parafii od 1 lipca 2015 roku.

Zobacz na stronie

Ks. Mateusz Setecki
 

Święcenia kapłańskie: 28 maja 2008 r. w Kaliszu.
Imieniny: 21 września.
Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

W parafii od 1 lipca 2015 roku.

Zobacz na stronie

Ks. Dariusz Kuliński

 

Święcenia kapłańskie: 24 maja 2012 r. w Kaliszu.
Imieniny: 19 grudnia.
Pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie.

W parafii od 1 lipca 2016 roku.

Zobacz na stronie

Ks. Marcin Kierzek
 

Święcenia kapłańskie: 28.05.2009 r. w Kaliszu.
Imieniny: 11 listopada.
Pochodzi z parafii pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie.

W parafii od 2 lipca 2018 roku. Diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych.

Zobacz na stronie


Księża Wikariusze pracujący w parafii
od XVI wieku


Diakoni

 

Dk. Witold Morozowicz
Święcenia diakonatu: 20.05.2018 r. w Ostrowie Wielkopolskim.
Pochodzi z parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.

W parafii od 1 września 2018 roku.

Zobacz na stronie


Na terenie parafii mieszkają

Ks. prał. Tomasz Ilski
 

Proboszcz-senior (proboszcz parafii Konkatedralnej w latach 2007-2015)
Emeryt. Honorowy prepozyt Kapituły Konkatedralnej, diecezjalny duszpasterz zakładów penitencjarnych. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24 maja 1974 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 28 stycznia.

Zobacz na stronie

 

Ks. Krzysztof Lipiński

Kapelan szpitali Ostrowskich – od 2 lipca 2018 r. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 30 maja 2003 r. w Kaliszu. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie.

Zobacz na stronie

Ks. Jan Stachowiak
 

Emeryt. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 28 maja 1960 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 24 czerwca.

Zobacz na stronie

Ks. Tomasz Rak
 

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 28 maja 1987 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 28 stycznia.

Zobacz na stronie

Ks. Eugeniusz Krawczyk

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 26 maja 1963 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 30 grudnia.

Zobacz na stronie


Dom Księży Emerytów

Na terenie naszej parafii przy ul. 3 Maja w Domu im. Jana Pawła II znajduje się Dom Księży Emerytów Diecezji Kaliskiej.
Adres:
ul. 3 Maja 30
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 737 54 51, 62 737 54 53.

Dom Księży Emerytów na stronie diecezji