Duszpasterze

 

Przejdź do: Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii | Proboszcz | Proboszczowie od roku 1600 | Księża Wikariusze | Wikariusze przed laty | Diakoni | Księża mieszkający na terenie parafii | Dom Księży Emerytów

 Proboszcz

 

Ks. Kanonik Krzysztof Nojman

Kanonik gremialny, prepozyt Kapituły Konkatedralnej. Dziekan dekanatu ostrowskiego pierwszego.
Funkcję Proboszcza Parafii objął z dniem 1 lipca 2015 r. Jest opiekunem Matek i Ojców Różańcowych, Akcji Katolickiej, Oazy Miłości Dwu Serc Jezusa i Maryi oraz Konferencji Stowarzyszenia św. Wincentego a’Paulo. Przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Pochodzi z parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śremie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24 maja 1990 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 25 lipca.

Zobacz na stronie


Proboszczowie parafii
od 1600 roku


Księża Wikariusze

 

Ks. Paweł Wczesny
 

Święcenia kapłańskie: 24.05.2012 r. w Kaliszu.
Pochodzi z parafii pw. św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sośni.

W parafii od 1 lipca 2015 roku. Jest przewodnikiem grupy ZIELONEJ, opiekuje się młodzieżowym zespołem muzycznym. Przygotowuje młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Zobacz na stronie

Ks. Mateusz Setecki
 

Święcenia kapłańskie: 28 maja 2008 r. w Kaliszu.
Imieniny: 21 września.
Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

W parafii od 1 lipca 2015 roku. Jest redaktorem naczelnym gazetki parafialnej „Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY”. Prowadzi kursy przedmałżeńskie. Opiekuje się chórem pw. św. Grzegorza, Strażą Honorową NSPJ.

Zobacz na stronie

Ks. Dariusz Kuliński

 

Święcenia kapłańskie: 24 maja 2012 r. w Kaliszu.
Imieniny: 19 grudnia.
Pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie.

W parafii od 1 lipca 2016 roku. Jest opiekunem Wspólnoty osób niepełnosprawnych „Wiara i Światło”, a także przygotowuje młodzież do bierzmowania.

Zobacz na stronie

Ks. Marcin Kierzek
 

Święcenia kapłańskie: 28.05.2009 r. w Kaliszu.
Pochodzi z parafii pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie.

W parafii od 2 lipca 2018 roku. Diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych.

Zobacz na stronie


Księża Wikariusze pracujący w parafii
od XVI wieku


Diakoni

 

Dk. Witold Morozowicz
Święcenia diakonatu: 20.05.2018 r. w Ostrowie Wielkopolskim.
Pochodzi z parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.

W parafii od 1 września 2018 roku.

Zobacz na stronie


Na terenie parafii mieszkają

Ks. prał. Tomasz Ilski
 

Proboszcz-senior (proboszcz parafii Konkatedralnej w latach 2007-2015)
Emeryt. Honorowy prepozyt Kapituły Konkatedralnej, diecezjalny duszpasterz zakładów penitencjarnych. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24 maja 1974 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 28 stycznia.

Zobacz na stronie

 

Ks. Krzysztof Lipiński

Kapelan szpitali Ostrowskich – od 2 lipca 2018 r. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 30 maja 2003 r. w Kaliszu. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie.

Zobacz na stronie

Ks. Jan Stachowiak
 

Emeryt. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 28 maja 1960 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 24 czerwca.

Zobacz na stronie

Ks. Tomasz Rak
 

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 28 maja 1987 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 28 stycznia.

Zobacz na stronie

Ks. Eugeniusz Krawczyk

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 26 maja 1963 r. w Poznaniu. Imieniny obchodzi 30 grudnia.

Zobacz na stronie


Dom Księży Emerytów

Na terenie naszej parafii przy ul. 3 Maja w Domu im. Jana Pawła II znajduje się Dom Księży Emerytów Diecezji Kaliskiej.
Adres:
ul. 3 Maja 30
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 737 54 51, 62 737 54 53.

Dom Księży Emerytów na stronie diecezji