Proboszczowie parafii

Wykaz PROBOSZCZÓW od 1600 roku

 

32. Ks. Krzysztof Nojman od 1.07.2015
31. Ks. Tomasz Ilski 1.07.2007 – 30.06.2015
30. Ks. Alfred Mąka 1.07.1981 – 30.06.2007
29. Ks. Stanisław Matuszczak 1954 – 1.04.1981
28. Ks. Leon Płotka 1.03.1936 – 7.08.1954

» po śmierci proboszcza Jarosza władza duchowna dn. 5.11.1935 r. przekazała przejściowo parafię w zarząd ks. Bartłomiejowi Piszczygłowie, dziekanowi ostrowskiemu i proboszczowi w Odolanowie «

27. Ks. Ludwik Wojciech Jarosz 1.11.1933 – 29.10.1935
26. Ks. Tadeusz Zamysłowski 5.12.1928 – 31.10.1933
25. Ks. Kazimierz Rolewski 1.12.1922 – 30.11.1928
24. Ks. Henryk Zborowski 1.07.1906 – 1922
23. Ks. Walenty Śmigielski 28.12.1893 – 03.03.1906
22. Ks. Julian Echaust 10.12.1891 – 1893
21. Ks. Augustyn Szamarzewski 1887 – 8.05.1891

» w latach 1881-1886 parafią administrował ks. Edmund książę Radziwiłł – parafia ostrowska nie miała proboszcza «

20. Ks. Paweł Władysław Fabisz 1868 – 1881
19. Ks. Sylwester Suszczyński 1856 – 1868
18. Ks. Edward Polcyn 1852 – 3.04.1856
17. Ks. Jan Wittan 1849 – 1852
16. Ks. Józef Wilhelm Ruszkiewicz 1847 – 03.1849
15. Ks. Ignacy Kierszniewski 1845 – 1847
14. Ks. Jan Kompałła 12.1831 – 23.01.1844

» przez niespełna półtora roku parafia ostrowska nie miała proboszcza, jednak na ten okres w zarząd parafię otrzymał wikariusz ks. Feliks Płonczyński «

13. Ks. Józef Kramarkiewicz 1808 – 19.07.1830
12. Ks. Franciszek Idzi Chrzanowski (jezuita) 1780 – 1807
11. Ks. Paweł Grabski 1776 – 7.09.1779
10. Ks. Jan Kazimierz German 1741 – 1775
9. Ks. Ignacy Sienkiewicz 2.02.1706 – 1741
8. Ks. Jan Gawęcki 1681 – 1706
7. Ks. Kasper Rhatynus (lub Rhatyni, Rathyni, Ratinus) 1658 – 1681
6. Ks. Andrzej Klichowski 1658 – 1658
5. Ks. Ludwik Goczałkowski 1645 – 1658
4. Ks. Albert Andrzejkowicz 1619 – 1645
3. Ks. Wojciech 1617 – 1619
2. Ks. Simon 1609 – 1617
1. Ks. N. Stocki 1600 – 1609