Grupy duszpasterskie

dla dzieci

Dziecięcy zespół muzyczny

Zespół muzyczny dziecięcy śpiewa w czasie Mszy św. niedzielnych o 10.45, tzw., „dziecięcych”. Zapraszam wszystkie chętne osoby, które chcą chwalić Pana Boga śpiewem na próby w soboty o godzinie 10.00 do Domu Parafialnego.

Ministranci

Jest to grupa chłopców, którzy służą pomocą kapłanowi podczas Mszy świętej i wszystkich nabożeństw. To oni są bardzo blisko Pana Jezusa Chrystusa, gdyż służą Bogu przy ołtarzu i mogą zgłębiać tajniki liturgii. Ministranci mają również swoje dodatkowe spotkania, takie jak: rajdy rowerowe, wędrówki piesze, czy ciekawe wyjazdy.
Opiekunem jest ks. Jakub Rachwalski.


dla młodzieży

Młodzieżowy zespół muzyczno-wokalny

W naszej parafii powstał nowy zespół muzyczno-wokalny. Początki bywają trudne… jednak z dnia na dzień przybywało chętnych, by podnosić ducha w czasie mszy świętej z udziałem młodzieży, lecz nie tylko.
Obecnie można nas usłyszeć głównie podczas Mszy świętej z udziałem młodzieży, w każdą niedzielę o godz. 18.00. Duchową opieką otacza nas ks. Paweł Wczesny.

Krąg Bibilijny

Nasze spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.15.
Obecnie można nas usłyszeć głównie podczas Mszy świętej z udziałem młodzieży, w każdą niedzielę o godz. 18.00.

Grupa Zielona

Wspólnie mamy jeden cel – stanąć przed obliczem Maryi… a w sercach jest intencji wiele

Od lat z ostrowskiej Konkatedry wyrusza na Jasną Górę grupa promienista, a łączy ich kolor zielony. Wyruszają 9 sierpnia, by 13 dotrzeć na miejsce i oddać pokłon Maryi. Opiekunem duchowym jest ks. Paweł Wczesny.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betlejem” przy Konkatedrze

W ostatni czwartek miesiąca sprawowana jest Eucharystia, natomiast w drugi czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu. W pozostałe czwartki każde spotkanie rozpoczynamy wezwaniem do Ducha Świętego, aby otwierał nas na swoje działanie. Potem dzielimy się Słowem Bożym i słuchamy katechezy. Następnie wielbimy Jezusa i gorąco dziękujemy Bogu za miłość, którą nas obdarza w każdej chwili naszego życia. Każdą naszą modlitwę, która jest przeplatana śpiewem – kończymy wzywając opieki Maryi.
Spotkania Wspólnoty odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 19.15 w Domu Katolickim w kaplicy św. Rity w Domu Katolickim.

Strona internetowa: www.odnowa-kalisz.org

„Wiara-Światło” – pomoc niepełnosprawnym

Przy parafii Konkatedralnej od 1996 roku działa wspólnota Wiara i Światło „W drodze”. We wspólnocie jest około 28 osób, w tym 7 chłopców z upośledzeniem umysłowy w wieku od 18 do 30 lat. Raz w miesiącu są spotkania całej grupy podczas których wszyscy uczestniczą we Mszy świętej, a następnie wspólnie świętują. Zapraszamy serdecznie młodzież oraz rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie chętnych do współpracy z nami.
Informacje na temat wspólnoty można znaleźć u Aldony i Dariusza Suskich pod nr tel. 62 591 70 38. Opiekunem jest ks. Dariusz Kuliński.


dla dorosłych

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa gromadzi osoby świeckie, które chcą być wierne przesłaniu św. Kaspra del Bufalo. Ten święty był czcicielem Krwi Chrystusa i założycielem Bractwa Przenajdroższej Krwi Chrystusa (Rzym 1808 r.), a następnie Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa (Rzym 1815 r.).
Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa swoim życiem uwielbiają Krew Chrystusa – cenę naszego zbawienia: we mszy świętej, rozważając Słowo Boże, adorując Najświętszy Sakrament i żyjąc Słowem Bożym wybranym na każdy tydzień.
Codziennie powinniśmy dawać świadectwo otwartości na różnorakie potrzeby bliźnich i odpowiadać na inne napotkane zadania.
Nasza grupa modlitewna spotyka się na wyborze Słowa Bożego i krótkiej modlitwie w I wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 16.30. w kaplicy św. Rity w Domu Katolickim a w pozostałe wtorki o godz. 11.00. w Sali nr 1 w Domu Katolickim. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 adorujemy Najświętszy Sakrament w Konkatedrze.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Błogosławiona Krew Chrystusowa! – Na wieki błogosławiona.

Apostolat Cudownego Medalika

Apostolat Maryjny to grupa osób, która zajmuje się czynieniem dobra pod opieką Matki Najświętszej w najbliższym otoczeniu tj. we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół i znajomych oraz w miejscu pracy, oraz rozpowszechnia Cudowny Medalik, a przez to udostępnia ludziom łaski, jakie Matka Najświętsza obiecała noszącym go z wiarą i ufnością.
Zebrania wspólnoty w naszej parafii odbywają się w ostatni wtorek miesiąca w Domu Katolickim o godz. 17.00. Opiekunem jest Ks. Jakub Rachwalski.

Oaza Dwu Serc Jezusa i Maryi

Spotkania Oazy odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betlejem” przy Konkatedrze

W ostatni czwartek miesiąca sprawowana jest Eucharystia, natomiast w drugi czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu. W pozostałe czwartki każde spotkanie rozpoczynamy wezwaniem do Ducha Świętego, aby otwierał nas na swoje działanie. Potem dzielimy się Słowem Bożym i słuchamy katechezy. Następnie wielbimy Jezusa i gorąco dziękujemy Bogu za miłość, którą nas obdarza w każdej chwili naszego życia. Każdą naszą modlitwę, która jest przeplatana śpiewem – kończymy wzywając opieki Maryi.
Spotkania Wspólnoty odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 19.15 w Domu Katolickim w kaplicy św. Rity w Domu Katolickim.
Strona internetowa: www.odnowa-kalisz.org

Franciszkański Zakon Świeckich

Kto może należeć do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich? Odpowiada na to pytanie Artykuł 1 Reguły:
„Wśród duchowych rodzin powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele, Rodzina Franciszkańska jednoczy wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby konsekrowane i kapłanów, którzy czują się powołani do pójścia za Chrystusem śladami św. Franciszka z Asyżu”.
Taka wspólnota istnieje również w naszej parafii i grupuje w swoich szeregach 27 mężczyzn i kobiet z 7 parafii ostrowskich i okolic. Podobnie jak dla św. Franciszka Chrystus był natchnieniem, tak dla członków naszej wspólnoty jest On poznawany przez częste czytanie Ewangelii i wcielanie jej w życie.
O co miesięcznych spotkaniach członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich informują w gablocie obok ołtarza św. Antoniego w ostrowskiej Konkatedrze.

Konferencja Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo

Celem Konferencji jest usiłowanie udzielania pomocy osobom, zwłaszcza rodzinom, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych. To również oddziaływanie w kierunku przygotowania młodych i nie tylko młodych do życia w rodzinie i społeczeństwie. Aby mieć kontakt z podopiecznymi, są oni odwiedzani w ich mieszkaniach co najmniej jeden raz w miesiącu. Co tydzień w środę w godz. 15.00 – 16.00 są prowadzone dyżury charytatywne, w których uczestniczą członkowie Konferencji i przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy potrzebującym, Konferencja prowadzi w naszej parafii świetlicę socjoterapeutyczną, bezpłatne wydawanie leków oraz wiele innych akcji. Duchowym opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
www.apaulo.ostrowianka.pl

Chór mieszany pw. św. Grzegorza

Powstał w 1888 roku z inicjatywy Jana Dwornika. Pierwszym jego dyrygentem był Tomasz Bartkiewicz. W 1931 roku chór przyjmuje za swojego patrona św. Grzegorza, zaś funkcję organisty pełnił Michał Osowski. Następnie chórem kierowali: Ks. Józef Orszulik (1945 – 1948), Kazimierz Urbaniak (organista i dyrygent w latach 1948 – 1986), Jadwiga Jankielewicz (1986- 1988). Po wieloletniej przerwie chór wznowił działalność w 1996 roku. Dyrygentem została wtedy – i jest nim do dziś Magdalena Nowicka.
Oprócz oprawy wokalnej świąt i uroczystości, chór brał udział w licznych zjazdach i przeglądach chórów kościelnych. Śpiewał m.in. w Kościele św. Krzyża w Warszawie, w Kaliszu, w Lutogniewie, zaś w 1999 roku podczas transmitowanej Mszy św. w Telewizji Polonia. We wrześniu 2008 roku chór zdobył wyróżnienie I Diecezjalnego Przeglądu Chórów Kościelnych w Kaliszu.
Chór aktywnie uczestnicy w życiu parafii i diecezji. Od roku 2002 chór jest członkiem Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej.
Serdecznie zapraszamy do naszego chóru tych wszystkich, którzy swoim śpiewem chcą ubogacać liturgię i wielbić Boga. Próby chóru w poniedziałki i piątki o godz. 18.30. Opiekunem jest Ks. Mateusz Setecki.

Grupa Zielona

Wspólnie mamy jeden cel – stanąć przed obliczem Maryi… a w sercach jest intencji wiele

Od lat z ostrowskiej Konkatedry wyrusza na Jasną Górę grupa promienista, a łączy ich kolor zielony. Wyruszają 9 sierpnia, by 13 dotrzeć na miejsce i oddać pokłon Maryi. Opiekunem duchowym jest ks. Paweł Wczesny.

Akcja Katolicka

Czym jest Akcja Katolicka? Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w łączności z hierarchią kościelną spełniają misję apostolską Kościoła poprzez pogłębianie najpierw swojej formacji wewnętrznej i przenikanie wartościami ewangelicznymi życia rodzinnego, społecznego i politycznego wchodząc w odpowiednie struktury i uaktywniając je.
Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej istnieje od 1996r. W wyniku 10-letniego działania, po rozpoznaniu potrzeb parafii uruchomiliśmy bibliotekę parafialną, kiosk i gablotę do ogłoszeń przy kościele, organizowaliśmy co roku balik dla dzieci, festyn parafialny, pielgrzymki i wycieczki, a także wspólne śpiewanie kolęd i pieśni patriotycznych.
Spotykamy się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 17.00 w Domu Katolickim i zapraszamy na nasze spotkania chętnych do działania parafian. Naszym opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.

Ojciec Św. Jan Paweł II napisał „Bierność jest dla chrześcijanina postawą nie do przyjęcia”, a także: „Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”.

Zapraszamy do Akcji Katolickiej!

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota została założona w klasztorze N.M.P sióstr wizytek w Bourg (Francja). Inicjatorką bractwa była Konstancja Bernard (s. Maria od Najświętszego Serca). W rok po założeniu Straż Honorowa została wyniesiona do godności Bractwa. Pius IX ubogacił je odpustami.
W naszym kościele konkatedralnym w Ostrowie Wlkp. działa od roku 1932. Straż Honorowa ma 54 członków. W każdy pierwszy czwartek miesiąca uczestniczymy w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 8.00 sprawowana jest Eucharystia wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata. Po Mszy św. w salce katechetycznej odbywa się spotkanie formacyjne.
Zapraszamy do naszej Wspólnoty wszystkich, którzy czują bliskość swego serca z sercem Pana Jezusa. Każdy Członek Arcybractwa wybiera jedną godzinę zegara i siebie samego oddaje jako wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata. W ten sposób możemy wiele zyskać dla duszy własnej, oraz naszych bliźnich.
Informacje u opiekuna ks. Mateusza Seteckiego.

Ojcowie i Matki Różańcowe

Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje od wielu lat i przynosi wielkie korzyści duchowe tym wszystkim, którzy do niego należą.
W naszym Stowarzyszeniu różaniec jest odmawiany cały, ponieważ każda Róża składa się z dwudziestu osób, która odmawia jedną tajemnicę, czyli jedno Ojcze Nasz, dziesięć Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu, rozważając tajemnice, otrzymane od zelatorki.
W każdą drugą niedzielę miesiąca odprawiona jest o godz. 7.00 Msza Święta za zmarłe matki i dawnego proboszcza śp. Księdza Prałata Matuszczaka. Po Mszy świętej jest spotkanie w salce parafialnej. Matki i Ojcowie uczestniczą we wszystkich uroczystościach parafialnych także ze sztandarem, biorą udział w procesjach Bożego Ciała, odpustach parafialnych w wszystkich Kościołach parafii ostrowskich. Każdego trzynastego dnia miesiąca odbywa się nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej i procesja z figurą wokół kościoła, która kończy się Apelem Jasnogórskim przy Grocie. Codziennie jest odmawiany różaniec święty o godz. 7.30 rano.
Matka Boża podczas swoich objawień prosi ludzi o odmawianie różańca, aby świat wciąż zmieniał się na lepsze. Odpowiedzmy na to wołanie Maryi poprzez wstąpienie w szeregi Żywego różańca ojców i matek.
Zapraszamy w nasze szeregi szczególnie młode małżeństwa. Informacje podczas niedzielnych spotkań. Opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.