Zrzucenie z wieży dwóch dzwonów

Fotografie udostępnił p. Mieczysław Dębowiak

W 1906 roku w wieży kościoła umieszczono trzy dzwony – Walenty, Ferdynand i Pelagia – odlane w ludwisarni Schillingów w Apoldzie.
Walenty ze względu na budowniczego kościoła ks. Walentego Śmigielskiego, Ferdynand – ze względu na patrona kościoła, księcia Ferdynanda Radziwiłła, Pelagia – na wspomnienie żony księcia.

24 kwietnia 1942 roku dwa dzwony – Walenty i Ferdynand – zostały zrabowane przez hitlerowców w czasie drugiej II wojny światowej. Fakt ten został udokumentowany na zdjęciach wykonanych z ukrycia. Ocalał tylko dzwon najmniejszy – Pelagia.

Ks. Proboszcz Stanisław Matuszczak podjął starania umieszczenia nowych dzwonów. Odlano je w 1959-1960 r. w Poznaniu. Były jednak mniejsze od Walentego i Ferdynanda. 22 maja 1960 roku Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak dokonał konsekracji dwóch nowych dzwonów – Maryi, Królowej Polski i św. Stanisława BM, które wciągnięto na wieżę 13 czerwca 1960 r. Obecnie mają napęd elektromagnetyczny.

Historyczne fotografie udostępnił p. Mieczysław Dębowiak
staraniem p. Mariana Wlazika

 


 

Pelagia

Pelagia – to dzwon, który nie został zrabowany przez hitlerowców i pozostał w wieży kościoła do dziś.

Napis na dzwonie brzmi:
VIVOS VOCO FESTA DECORO
FLGURA FRANGO DEFUNDOS PLANGO
VECOR PELAGIA

waga 1395 kg


Maryja, Królowa Polski

Dzwon imienia Maryi, Królowej Polski – największy dzwon w wieży Konkatedry odlany w 1959 roku.

Napis na dzwonie brzmi:
MARYJO KRÓLOWO POLSKI
MÓDL SIĘ ZA NAMI

OSTRÓW WLKP. FARA
R.P. 1959

 waga 2400 kg


Stanisław Bp

Dzwon imienia św. Stanisława Bpa – został odlany w 1960 roku.

Napis na dzwonie brzmi:
ŚW. STANISŁAWIE BPIE
OPIEKUJ SIĘ NASZĄ PARAFIĄ

OSTRÓW WLKP. FARA
R.P. 1960

waga 950 kg