Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne

W niedzielę, 26 sierpnia, odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim Wojewódzko-Diecezjalne dożynki.

Tegoroczne Dożynki Diecezjalne zostały połączone z dożynkami Wielkopolskimi. Dlatego też odbyły się w dwóch częściach: część kościelno-liturgiczną i część świecko-cywilną.

Na stadionie Stali przy ulicy Kusocińskiego odbyła się uroczysta dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Seniora Stanisława Napierały. Poniżej prezentujemy nagranie całej liturgii, którą przeprowadziła telewizja TRWAM:


 

Zdjęcia z części kościelno-liturgicznej.

Fot. Ewa Kotowska-Rasiak

 

Zdjęcia z części kościelno-liturgicznej:
Zdjęcia z części świecko-cywilnej:
Pozostałe: