Wspomnienie Prymasa Polski

Prymas Polski senior kardynał Józef Glemp odszedł do Pana. W 1984 r. poświęcił przy Farze ostrowskiej pomnik kardynała Ledóchowskiego.

W środę, 23 stycznia, w szpitalu w Warszawie w wieku 83 lat zmarł ks. kardynał senior Józef Glemp. W latach 1967-1979 był osobistym sekretarzem Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. 4 marca 1979 r. Papież Jan Paweł II mianował ks. prałata Józefa Glempa biskupem diecezji warmińskiej. Sakrę biskupią otrzymał 21 kwietnia tegoż roku z rąk ks. kardynała Wyszyńskiego. Po śmierci Prymasa Tysiąclecia, 7 lipca 1981 r., ks. biskup Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim. Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce 25 marca 1992 r. kardynał Glemp pozostał metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w grudniu 2004 r., papież Benedykt XVI przyjął 6 grudnia 2006 r., jego rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego, zezwalając mu jednocześnie na zachowanie tytułu Prymasa Polski do ukończenia 80. roku życia.

W ostrowskiej Farze

7 listopada 1976 r. ks. prałat Józef Glemp jako sekretarz towarzyszył Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu w uroczystości rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

30 września 1984 r. przy udziale tłumów ostrowian, Episkopatu Polski, wielu kapłanów i rodziny kardynała Ledóchowskiego poświęcił odbudowany pomnik kardynała Mieczysława Ledóchowskiego ustawiony na placu przy ostrowskiej Farze. – O godz. 10.00 na granicy Ostrowa w rejonie Szczygliczki tłumy mieszkańców witały prymasa ks. kardynała Józefa Glempa i metropolitę poznańskiego ks. arcybiskupa Jerzego Strobę. – Prymas tuli dzieciaki, rozdaje obrazki, rozmawia… Uszczęśliwione twarze. Każdy chce być najbliżej… Potem wspólna modlitwa, błogosławieństwo i wiwaty na cześć prymasa i Episkopatu. Kolumna samochodów wiezie dostojnych gości do centrum miasta… Wzdłuż trasy przejazdu gęstniejący rząd wiernych… Przed kościołem św. Antoniego czekali biskupi, księża i tłumy ostrowian. W murach świątyni prymasa i metropolitę poznańskiego witał proboszcz ks. Tadeusz Szmyt. Wszyscy weszli do kościoła, gdzie na ołtarzu głównym stały relikwie św. Wojciecha przywiezione specjalnie na tę okazję z katedry gnieźnieńskiej. Po modlitwie procesja z relikwiami wyruszyła z kościoła św. Antoniego do Fary… Prymas co chwilę podchodzi do szpaleru wiernych, błogosławi, pozdrawia, rozdaje dzieciom obrazki – tak to zdarzenie relacjonował prof. Jerzy Pietrzak. Główna część uroczystości miała miejsce na placu przy Farze. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. arcybiskup Jerzy Stroba, a homilię wygłosił Prymas Polski. – Na przykładzie postawy Kardynała lepiej rozumiemy prawdę o stosunku Kościoła do państwa i państwa do Kościoła. Nie opłaci się walczyć z Kościołem jak to było za Bismarcka. Kościół nie boi się cierpień, Kościół wychodzi z nich zwycięsko, ale stara się oszczędzić ich narodowi – mówił kardynał Glemp. Po kazaniu przy śpiewie psalmu „Kto się w opiekę” biskupi, przedstawiciele komitetu i rodziny Ledóchowskich przeszli pod pomnik. Po odmówieniu modlitwy Prymas Polski poświęcił pomnik kardynała Ledóchowskiego i złożył bukiet purpurowych róż.

Ostatni raz na Ingresie

Prymas Glemp wielokrotnie przebywał w Kaliszu. 5 października 2004 r. odprawiał Mszę św. w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego z okazji 50.rocznicy zatwierdzenia przez Episkopat Polski obrazu Jezusa Miłosiernego do kultu. – Wszyscy, którzy poznają Chrystusa mają, za zadanie przez swoją modlitwę i postawę nieść pomoc zagubionemu światu – powiedział wówczas w homilii. 20 kwietnia 2009 r. przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa w ramach Dnia Świętości Kapłańskiej. – Niech św. Józef umacnia nas na dalszą przyszłość, która zawsze jest walką o obecność Jezusa Chrystusa pośród ludu – mówił wtedy Prymas Polski do księży z diecezji kaliskiej. 11 września 2010 r. ks. kardynał senior Józef Glemp uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Kaliszu, a rok później 29 października przybył do Kalisza na uroczyste zakończenie wędrówki obrazu po diecezji kaliskiej. Ostatni raz był w Kaliszu 12 września 2012 r. na ingresie do katedry nowego biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

Scroll to Top
Skip to content