Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła w Konkatedrze

Uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka i Biskupa Pomocniczego Łukasza Buzuna w ostrowskiej Konkatedrze zainaugurowano Rok Życia Konsekrowanego. Uroczystość połączono z odpustem ku czci św. Andrzeja Apostoła, drugiego patrona parafii.

Wideo: Rafał Rasiak

Biskupów, kapłanów, siostry zakonne i licznie zgromadzonych wiernych powitał ks. prałat Tomasz Ilski. – Ekscelencjo Księże Biskupie osiemnaście lat temu otworzyłeś swoje serce, by przyjąć święcenia biskupie. Od tamtego czasu towarzyszy Ci zawołanie biskupie „Oportet servire”. Od przeszło dwóch lat w Diecezji Kaliskiej dzielisz się wiarą i zachęcasz nas do służby Bogu i człowiekowi. Dziś prosimy Cię Księże Biskupie, abyś modlił się za nasze miasto, naszą parafię, która czci św. Andrzeja, a równocześnie życzymy Księdzu Biskupowi mocy Bożej na dalszą posługę biskupią – mówił proboszcz Konkatedry. Rozpoczynając Eucharystię Biskup Kaliski stwierdził, że odpust to czas dziękczynienia. – Chcemy dziękować dobremu Bogu za każde dobro duchowe, które jest udziałem całej wspólnoty parafialnej. Podczas tej Mszy św. koncelebrowanej z udziałem sióstr zakonnych modlimy się, aby ten rok był szczególnym rokiem łaski wobec wszystkich tych, którzy bezgranicznie poświęcają się na służbie Panu Bogu i ludziom. Życie konsekrowane oznacza pierwszeństwo wszystkich spraw duchowych wobec Pana Boga i aby tego ducha nieść do ludzi. Do Boga prowadzi każdy człowiek, który jest stworzony na obraz Boga i Jego podobieństwo – powiedział ks. biskup Edward Janiak, który odniósł się także do rocznicy święceń biskupich. – Ja dzisiaj osobiście dziękuję za osiemnaście lat posługi w biskupstwie, za każde doświadczenie, które ubogaca, ale też za te szczególne dwa lata w Diecezji Kaliskiej. Dziękuję za kapłanów, za każde dobro, które udało nam się wspólnie wypracować i proszę pokornie Apostoła Andrzeja i św. Józefa o opiekę – podkreślił Pasterz Diecezji Kaliskiej.

Homilię wygłosił ks. biskup Łukasz Buzun. Kaznodzieja wskazywał, że Rok Życia Konsekrowanego poświęcony jest osobom, które oddają się w swoim życiu Panu Bogu i służą w Kościele w zakonach, w konkretnych nurtach charyzmatu swoich założycieli. Podkreślał, że Adwent jest czasem łaski danym człowiekowi przez Boga. – Adwent to czas łaski, która budzi się w ludzkim sercu. Duch Święty działa w sercu każdego z nas i woła przez ten twórczy niepokój: nie niszcz tego wewnętrznego ukierunkowania, nie niszcz tego wewnętrznego dynamizmu, nie daj sobie zdusić daru łaski. Niech czas Adwentu będzie czasem zwycięskim w naszym życiu – mówił ks. biskup. Zachęcał do modlitwy i wsłuchiwania się w Słowo Boże. – Potrzeba modlitwy do Ducha Świętego niech będzie w naszej świadomości. Ważna jest modlitwa do Ducha Świętego, który otwiera i przygotowuje nas na przyjęcie Słowa Bożego. Może w tym czasie Adwentu potrzeba zarezerwowania sobie takiego odcinka czasu, aby był poświęcony na wyciszenie, oddalenie niepokojów, myśli, skupienie, pochylenie się nad Słowem Bożym, bo inaczej nie będziemy poznawali Chrystusa – powiedział Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej. Zaznaczył, że słowo z dzisiejszej Ewangelii „czuwajcie” to jest wezwanie, które dotyczy każdego chrześcijanina. – Czuwanie to otwartość, gotowość na odebranie Słowa na różne sposoby, bo Bóg mówi do nas w różny sposób: w kościele, świątyni, ale także mówi w naszej codzienności, przez drugiego człowieka, może biednego, odrzuconego, na którego nikt nie patrzy dobrym okiem. Duch Święty wzywa nas do przemiany, do bycia człowiekiem miłosiernym, do bycia człowiekiem modlitwy – podkreślał kaznodzieja. Wskazał na Maryję jako przewodniczkę Adwentu. – Patrzmy na Maryję i prośmy Ją o ten duchowy klimat, o radość, która przynosi nam światło, abyśmy przez dobre czyny oczyszczali nasze wnętrze. Prośmy Ją o wstawiennictwo. Maryja Niepokalanie Poczęta jest dla nas najlepszą pośredniczką u Boga. Niech w tym czasie Adwentu Maryja będzie obecna w naszych myślach, modlitwie, spojrzeniu na drugiego człowieka – mówił ks. biskup Łukasz Buzun.

Uroczystość była okazją do przekazania Diecezji Kaliskiej przez ks. kanonika dr Jana Stachowiaka medali papieskich zbieranych przez niego wiele lat. W kolekcji znalazło się 60 najcenniejszych medali wydanych przez Stolicę Apostolską od 1417 roku po czasy współczesne łącznie z medalem Papieża Franciszka. Emerytowany kapłan podarował też swoją książkę wydaną w 2007 roku pt. „Papieże w przepowiedni św. Malachiasza w heraldyce i numizmatyce”, w której spisał przepowiednie o 112 papieżach, gdzie uwzględnił też Jana Pawła II jako „Pracę słońca” i Benedykta XVI jako „Chwałę oliwki”. Ks. biskup Edward Janiak podziękował za ten dar i zapewnił, że medale ubogacą Muzeum Diecezji Kaliskiej. Jako dar wdzięczności ofiarował ks. kanonikowi Janowi Stachowiakowi kopię figury św. Jana Pawła II, która stoi przy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Na zakończenie Eucharystii Biskup Kaliski nawiązał do uroczystości odpustowej wskazując na św. Andrzeja Apostoła. – Wszyscy apostołowie ponieśli śmierć męczeńską. Dzisiaj tyle ludzi na świecie ginie z powodu przyznania się do Chrystusa. Chcemy o nich pamiętać. Bądźmy odważnymi świadkami Chrystusa. Czuwajmy i módlmy się, bo o godzinie, której się nie spodziewamy Syn Człowieczy przyjdzie. Wszystkim na optymizm, który płynie z chrześcijańskiej wiary, na bogactwo życia duchowego, byśmy żyli według zamysłu i planu Bożego jako rodzice, jako osoby konsekrowane, jako kapłani, jako biskupi, jako ludzie pełniący jakąkolwiek funkcję wobec społeczeństwa wraz z ks. biskupem Łukaszem udzielamy pasterskiego błogosławieństwa – powiedział ks. biskup Edward Janiak.

Podczas uroczystości śpiewał Chór św. Grzegorza z Konkatedry. Na Mszę św. licznie przybyły poczty sztandarowe z ostrowskich parafii.


Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła w Konkatedrze

Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła w Konkatedrze 2

Odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła w Konkatedrze 3
Scroll to Top
Skip to content