Kongres Eucharystyczny w Ostrowie

28 maja Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka w katedrze w Kaliszu rozpoczęły się centralne obchody Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Dzień później uroczystości miały miejsce w ostrowskiej konkatedrze, gdzie Eucharystię celebrował ks. biskup Stanisław Napierała w asyście wielu kapłanów z dekanatów ostrowskich. W konkatedrze zgromadzili się także przedstawiciele ludzi pracy, rolników, rzemieślników, środowisk twórczych oraz parafianie.

Retransmisja Mszy św.

Słowa powitania wypowiedział ks. prałat Tomasz Ilski. – Św. Ignacy Antiocheński tak wyraźnie nas uczył, że gdzie Biskup tam Kościół, a równocześnie ten wielki męczennik, Ojciec Kościoła jakże wyraźnie podkreślał wartość Eucharystii. Chcemy wszyscy z przedstawicielami naszej parafii stanąć obok Ciebie Księże Biskupie, ale prosimy, byś uczył nas co to znaczy żyć Eucharystią, a jednocześnie prosimy o Twoją modlitwę, byśmy potrafili wierzyć, kochać, stawać obok Chrystusa i godnie Go przyjmować – powiedział proboszcz konkatedry.

W homilii pierwszy biskup kaliski zaprosił wiernych do rozważenia trzech wypowiedzi Jezusa: „Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, Ja was pokrzepię”, „Bierzcie i jedzcie Ciało Moje”.

– Pan Jezus pozostał z nami pod postacią chleba i wina, bo tego pragnął. Ta obecność zdumiewa, ale jest rzeczywistością. Pod postacią chleba i wina jest obecny Jezus Chrystus, Bóg Człowiek. Jest obecny Syn Boży. Pod okruchem chleba eucharystycznego jest obecny On Król Wszechświata. Jezus Król Chwały Wiecznej jest obecny w Eucharystii. Obecność milcząca, ale poruszająca serca. Obecność ukryta, ale prawdziwa. Obecność niewidzialna, ale zaznaczona znakami, którymi są chleb i wino – podkreślał celebrans.

Zachęcał wiernych, aby z trudami codziennego życia, w cierpieniu, bólu, smutku zwracali się do Jezusa, który na pewno im pomoże i pokrzepi. – Któż z nas nie zna ciężaru grzechu. Bóg jest Miłością Miłosierną, nikt z nas nie może uwolnić się od grzechu, tylko Bóg sam – powiedział kaznodzieja.

Przekonywał, że aby mieć uczestnictwo w pełni życia, pełni szczęścia, pełni radości, którymi żyje Bóg należy spożywać Pana Jezusa, Jego Ciało.

Przypomniał, że pierwszy Kongres Eucharystyczny przeżywany w diecezji kilkanaście lat temu pozostawił na pamiątkę w miastach powiatowych Kaplice Wieczystej Adoracji. – Ten obecny kongres, który przeżywamy z woli naszego arcypasterza księdza biskupa Edwarda ma nas pogłębić w wierze w obecność Eucharystii, ma nas zbliżyć do Jezusa, który do nas przychodzi we Mszy św., ma odnowić naszą obecność na Mszy św. niedzielnej. Przeżyjmy tę radość Kongresu Eucharystycznego słowami pieśni: „Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce, dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, niech się odmieni oblicze nasze, oblicze ostrowskiej ziemi, oblicze naszej młodej kaliskiej diecezji” – mówił ks. biskup Stanisław Napierała.

Po Mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uroczystość uświetnił Chór św. Grzegorza działający przy ostrowskiej konkatedrze.

Mszę św. poprzedziła konferencja nt. Eucharystii wygłoszona przez ks. prof. dr hab. Dariusza Kwiatkowskiego z Kalisza. Prelegent nawiązał do wydarzenia mówiącego o uczniach idących do Emaus i wskazywał, że istnieje ścisły związek między tym opowiadaniem a Mszą św. Zaznaczył, że Eucharystia spełnia ogromną rolę w życiu człowieka. – Dlaczego dziś tak wielu chrześcijan nie czuje potrzeby Eucharystii, nie czuje głodu komunii św.? Jakże często wystarczy błaha przyczyna, aby zwolnić się i nie przyjść na niedzielną Mszę św.? Dziś wielu chrześcijan przestało świętować niedzielę jako dzień święty, jako dzień Zmartwychwstania Pańskiego i zamiast do kościoła na Eucharystię jakże wielu udaje się do innych tzw. świątyń budowanych przez wielkich i możnych tego świata, którymi są giełdy czy markety. Czy zapomnieliśmy czym jest Eucharystia i jaką wartość ma dla naszego życia? – mówił ks. Kwiatkowski, który podkreślał, że Kongres Eucharystyczny ma pomóc odkryć zrozumienie tajemnicy Eucharystii i tego co się w niej dokonuje.

Retransmisja konferencji

Przed Mszą św. odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu o Eucharystii zorganizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej. Dzieciom i młodzieży gratulował ks. prałat Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji.

W kategorii uczniów szkół podstawowych zwyciężył Kamil Ciejka ze Szkoły Podstawowej w Koźmińcu. Drugie miejsce zajął Jan Bajodek ze Szkoły Filialnej w Grębowie. Trzecie miejsce zdobyła Liliana Gajewska z Zespołu Szkół w Marchwaczu. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Dudek, Magdalena Chuda (Zespół Szkół nr 2 w Krotoszynie), Zuzanna Perlińska (Szkoła Podstawowa w Raszkowie), Gabriela Król (Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie), Laura Derdas (Szkoła Podstawowa w Ołoboku), Oliwia Kaczmarek (Szkoła Podstawowa w Kowalewie), Dawid Krupiński (Szkoła Podstawowa w Chajewie), Zuzanna Zawieja (Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim).

W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Zimoch z Zespołu Szkół w Bolesławcu. Drugie miejsce zajęła Adrianna Marczak z Zespołu Szkół w Lewkowie. Na trzecim miejscu uplasował się Paweł Chytła z Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Dawid Michalczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Drugie miejsce zajęła Weronika Drzewiecka z III LO w Kaliszu. Trzecie miejsce zdobyła Anna Gzik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie.


Kongres Eucharystyczny w Ostrowie
Scroll to Top
Skip to content