Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych

– Dobra szkoła uczy nas mądrości życiowej. Z tej racji, że szkoła wychowuje bardzo często porównujemy ją z matką – mówił Biskup Kaliski Edward Janiak z okazji 90-lecia jubileuszu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczysta Msza św. w intencji absolwentów, pracowników i uczniów została odprawiona w ostrowskiej Konkatedrze.

– Ekscelencjo Księże Biskupie Edwardzie bardzo cieszymy się, radujemy z obecności Księdza Biskupa wśród nas. Gromadzi nas tutaj piękny jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Jubileusz zawsze jest piękną okazją, aby Bogu dziękować za wszystkie dary, jakie w życiu od Niego otrzymujemy – powiedział na początku Mszy św. ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry. W homilii Biskup Kaliski wskazywał, że szkoła jest przedłużeniem domu rodzinnego. – Dom jest pierwszym etapem naszego życia, pierwszą wspólnotą, w której się wychowujemy. W rodzinie we wczesnym dzieciństwie zaczynamy poznawać ludzi i świat, w rodzinie spędzamy pierwsze lata. Przychodzi jednak czas, kiedy podejmujemy naukę w szkole i wchodzimy do innej, pozarodzinnej społeczności. W szkole uczymy się czytać, pisać, liczyć, modlić. Zapoznajemy się z historią naszego kraju, narodu, poznajemy świat, historię innych narodów, ale uczymy się także na lekcjach biologii, fizyki, chemii poznając ten świat, prawa przyrody. Zdobywamy wiedzę o człowieku, o świecie, także o Bogu. Człowiek, który potrafi sobie stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi ciągle się rozwija – mówił celebrans, który podkreślał, że szkoła nie tylko kształci, ale także wychowuje, kształtuje charaktery. – Dobra szkoła uczy nas mądrości życiowej, która jest później weryfikowana przez życie. Pochwała mądrości jest wyrażona na kartach Pisma Świętego. Z tej racji, że szkoła wychowuje bardzo często porównujemy ją z matką. Mówimy Alma Mater – Matka Karmicielka. Taką małą Alma Mater jest Wasza szkoła. Szkoła jak matka karmi nas mądrością, pokarmem duchowym – przekonywał kaznodzieja. Z okazji jubileuszu biskup życzył łaski wiary. – Wiara w Jezusa Chrystusa daje nam perspektywę, która nie kończy się na ziemi, nawet wtedy, kiedy człowiek musi dźwigać ciężki krzyż. Życie wieczne nie jest zamienne na żadne inne wartości. Tego nie można kupić, na to trzeba zapracować. Życzę Wam tej łaski wiary, byście pielgrzymując ubogacali się w mądrości, z nadzieją, że warto być dobrym człowiekiem, bo tylko Bóg wszystko widzi, tylko Bóg potrafi czytać w naszych sercach. Człowiek, który jest mądry, dobrze wychowany potrafi być też wdzięczny wobec Boga i ludzi. Niech to spotkanie ubogaci Was napełniając wdzięcznością wobec Boga i ludzi – powiedział pasterz Diecezji Kaliskiej. W procesji z darami Zespół Szkół Ekonomicznych przekazał produkty żywnościowe dla Ośrodka Ochrony Poczętego Życia w Odolanowie, w którym znajdują schronienie matki oczekujące dziecka. Dom prowadzony jest pod patronatem Biskupa Kaliskiego. Wraz z ks. biskupem Edwardem Janiakiem modlili się: ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry, ks. prałat Tomasz Ilski, poprzedni proboszcz, kapłani, przedstawiciele władz samorządowych, absolwenci, dyrekcja, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Eucharystię uświetniła solistka operowa Genowefa Żłobińska, absolwentka szkoły. Po Mszy św. uczestnicy zjazdu udali się do Ostrowskiego Centrum Kultury na akademię okolicznościową. Wcześniej absolwenci spotkali się w szkole.

Szkoła Handlowa Towarzystwa Kupców w Ostrowie Wielkopolskim powstała w 1925 r. Założycielom szkoły przyświecał cel wykształcenia fachowych pracowników w zakresie handlu i dziedzin pokrewnych. Trzeba było odrobić zaniedbania czasów zaborów, gdy to brakowało w Ostrowie tego typu placówki oraz odpowiedzieć na zapotrzebowanie w tej mierze rozwijającego się życia gospodarczego. Autorem pomysłu założenia Szkoły Handlowej był Józef Gniazdowski. Towarzystwo Kupców w Ostrowie, które w pełni poparło inicjatywę Józefa Gniazdowskiego, otrzymało koncesję na prowadzenie szkoły od Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 24 marca 1925 r. Szkoła Handlowa powstała jako średnia uczelnia zawodowa 3-klasowa, koedukacyjna. W 1936 r. otrzymała prawa publiczne. W 90-letniej historii szkoły najdłużej, bo przez 35 lat, dyrektorem był jej założyciel Józef Gniazdowski. Swoją funkcję pełnił do roku 1960, kiedy to przeszedł na emeryturę. Zmarł krótko potem. Jego następcą został Jan Dwornik, absolwent Szkoły Handlowej z lat międzywojennych, pracownik Okręgowego Ośrodka Metodycznego przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu. Funkcję tę pełnił z pięcioletnią przerwą do 1986 r. Po nim urząd piastował Zbigniew Jakubowski. Obecnie dyrektorem jest Beata Matuszczak. W szkole funkcjonuje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół, którego prezesem jest Henryk Sztukowski. 

Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych
Scroll to Top
Skip to content