Okno Życia w Ostrowie

Biskup Kaliski Edward Janiak poświęcił w budynku Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej w Ostrowie Okno Życia, które powstało pod patronatem Caritas Diecezji Kaliskiej. W uroczystości uczestniczył ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz ostrowskiej Konkatedry. Uroczystość odbyła się w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2015 roku. – W tym samym momencie Ojciec Święty Franciszek otwiera Drzwi Roku Miłosierdzia, Roku Świętego w Kościele, a my tutaj w Ostrowie otwieramy Okno Życia. Życzę, żeby ono nie było potrzebne, ale dobrze, że jest. Jeżeli nawet jedno życie uratujemy, to warto tutaj dzisiaj być – mówił ks. biskup Edward Janiak, który zachęcał społeczeństwo ostrowskie, aby zawsze stawało po stronie życia. – Czasem zdarza się, gdy dziecko jest w drodze, że musimy dać świadectwo, przede wszystkim rodzice tych osób, przyjaciele powinni być blisko tam, gdzie jest poczęte życie. Jest tylu ludzi, którzy czekają na to, aby adoptować dziecko, a Okno Życia daje taką szansę – stwierdził Pasterz Diecezji Kaliskiej.

Inicjatorem powstania Okna Życia w Ostrowie była prezydent Beata Klimek, a przyczyniło się do tego znalezienie latem na jednej z ostrowskich ulic porzuconego chłopca. – Latem tego roku byliśmy świadkami tego, że na ganku jednego z ostrowskich domów leżało porzucone dziecko. To była wiadomość, która do głębi nas poruszyła i nami wstrząsnęła. Wtedy od razu zapowiedziałam, że musimy w Ostrowie utworzyć Okno Życia, żeby takich sytuacji więcej nie było. To będzie Okno Miłości, które da szansę na życie wszystkim dzieciom, które przyjdą na świat – powiedziała prezydent, która podziękowała Siostrom Elżbietankom, dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w to, aby to Okno Życia powstało.

Siostrom Elżbietankom za trud podjęcia tej posługi dziękował dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej. – Dziękuję siostrom, które przez 24 godziny będą czuwać i otaczać opieką to dzieło. Okno Życia jest bezpiecznym miejscem dla dziecka. Nie na śmietniku, korytarzu czy chodniku, ale właśnie w tym miejscu będzie można zostawić niemowlę. Niech to miejsce służy jak najlepiej. Ważne jest, aby każde życie było uszanowane od poczęcia. Starajmy się o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach szczególnie w Roku Miłosierdzia, który dzisiaj Ojciec Święty uroczystym otwarciem Drzwi rozpoczął – zaznaczył ks. Jacek Andrzejczak.

Siostry Elżbietanki zapewniły, że będą opiekować się tym miejscem. – Będziemy starały się to miejsce w sposób szczególny otaczać, czuwać wraz z Maryją, by stało się domem i łańcuchem miłości. Będziemy starały się służyć i opiekować, by nic złego nie stało się – powiedziała s. Teresa Dorsz, przełożona Domu i dyrektor Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie.

Procedura funkcjonowania Okna Życia jest następująca. W momencie kiedy dziecko zostanie pozostawione w oknie, automatycznie uruchamia się alarm, na który od razu reagują siostry. Pomieszczenie jest rodzajem inkubatora, w którym muszą być zapewnione odpowiednie warunki: stała temperatura 35 stopni, wentylacja i klimatyzacja, tak żeby służyło temu maleńkiemu człowiekowi w sposób właściwy. Pozostawiony noworodek zostaje zabrany przez pogotowie, a następnie ma szansę trafić do adopcji i zyskać nową rodzinę. Matka, która oczywiście zachowuje anonimowość, ma jednak trzy miesiące na zmianę swojej decyzji.

Ostrowskie Okno Życia jest trzecim w Diecezji Kaliskiej. Pierwsze zostało otwarte w marcu 2009 roku w Kaliszu w Domu Sióstr Nazaretanek, gdzie do tej pory pozostawiono w nim troje dzieci. Kolejne powstało 24 marca 2015 roku w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.


 


Okno Życia w Ostrowie

 

 

Scroll to Top
Skip to content