Brama Miłosierdzia w Konkatedrze

– Otwórzcie bramy sprawiedliwości byśmy weszli i złożyli dzięki Panu. Oto jest brama Pana: wejdźmy przez nią aby otrzymać miłosierdzie i przebaczenie – mówił ks. prał. Tomasz Ilski podczas otwierania drzwi – Bramy Miłosierdzia dokonując symbolicznego rozpoczęcia Roku Miłosierdzia w Konkatedrze.

Uroczystość otwarcia Drzwi – Bramy Miłosierdzia rozpoczęła się w kaplicy św. Rity znajdującej się w Domu Katolickim. – Ojciec Święty, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny zainaugurował Nadzwyczajny Jubileusz, który otwiera dla nas wszystkich i dla całej ludzkości, bramę miłosierdzia Boga. W komunii z Kościołem powszechnym ta celebracja rozpoczyna uroczyście Rok Święty dla naszego Kościoła diecezjalnego i staje się preludium głębokiego doświadczenia łaski i pojednania. Posłuchajmy z radością Ewangelii miłosierdzia, którą Chrystus Pan, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ogłasza między ludźmi, zapraszając do radowania się miłością, jaką nieustannie głosi każdemu stworzeniu – mówił ks. prał. Tomasz Ilski, który przewodniczył uroczystości. Kończąc modlitwę w kaplicy, przed procesją do świątyni, kapłan powiedział – Wyruszajmy w imię Chrystusa. On jest drogą, która prowadzi nas w rok łaski i miłosierdzia.

W homilii ks. prał. Ilski wskazywał, że Jezus zawsze jest z człowiekiem i nigdy się od niego nie odwraca. – Jezus umarł za każdego z nas. On nie odwraca się od człowieka. Trzeba tylko byśmy otworzyli drzwi własnych serc i umysłów. Czy masz odwagę przyjąć Boże Miłosierdzie?

Eucharystię koncelebrował Proboszcz, ks. kan. Krzysztof Nojman oraz ks. Eugeniusz Krawczyk.

Co zrobić by uzyskać odpust jubileuszowy?
Aby uzyskać opust jubileuszowy należy odbyć pielgrzymkę do kościoła katedralnego, konkatedralnego lub innego kościoła jubileuszowego oraz spełnić następujące warunki:
– przystąpić do sakramentu pojednania,
– uczestniczyć w mszy św. lub w innym nabożeństwie albo przeprowadzić krótką prywatną refleksję nad Miłosierdziem Bożym,
– odmówić Wyznanie Wiary oraz modlitwę za Papieża i w intencjach, które nosi On w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.


Brama Miłosierdzia w Konkatedrze
Scroll to Top
Skip to content