Święcenia diakonatu

– Posługa diakona jest posługą Caritas – miłości, która mając za motyw postawę ewangeliczną i wpatrując się w Jezusa zwraca się ku cierpieniu drugiego człowieka – mówił ks. biskup Łukasz Buzun podczas święceń diakonatu w Konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Święcenia przyjęło 6 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej wskazywał, że diakon powinien pełnić swoją posługę wśród osób cierpiących. – Diakoni będą odwiedzali osoby chore, starsze, ale wiemy też, że tam, gdzie jest brak miłości tam jest zawsze jakaś forma cierpienia. Człowiek cierpi psychicznie, duchowo i tam potrzeba dobroci serca, potrzeba człowieka, który jest zakorzeniony w tajemnicę Chrystusa przez modlitwę, święcenia, czas przeżyty w seminarium – powiedział celebrans. Podkreślał, że powołanie diakona ma zakorzenienie w Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. – Przeżywanie Eucharystii powinno dawać diakonowi siłę do spotkania z sytuacjami trudnymi, z osobami, które cierpią, doświadczają wielu utrapień w swoim życiu. Tam diakon musi zanieść światło Ewangelii, zanieść promień światła w życie tego człowieka – zaznaczył ks. biskup Łukasz. Stwierdził, że życie duchowe człowieka powołanego to ciągłe wybieranie tego co wzmacnia, daje siłę, wnosi światło Boże w życie i odrzucanie tego, co osłabia wewnętrznie. Zachęcał diakonów do codziennego rozważania Pisma Świętego. – Być diakonem to przede wszystkim być słuchaczem Słowa, być człowiekiem otwartym na działanie Ducha Świętego, na Słowo Boże, czytać codziennie Słowo, reflektować nad tym Słowem, prosić Ducha Świętego, żeby być wrażliwym na to, co Chrystus chce mi powiedzieć po to, żeby później innym dawać to Słowo – mówił kaznodzieja. Zaakcentował, że urząd diakona nie jest zawodem. – Diakonat to nie tak, że wykonujemy jakieś czynności, wychodzimy z miejsca pracy i prowadzimy swoje prywatne życie. Ten urząd ogarnia całą naszą osobowość i całą naszą codzienność, a wyrazem tego w sposób szczególny jest ślubowanie celibatu. To jest „tak” powiedziane całym swoim życiem Panu Jezusowi – przekonywał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Prosił wiernych o modlitwę w intencji diakonów. – Życzę, aby diakoni ciągle potwierdzali swoim życiem ten dzisiejszy wybór i jakby coraz bardziej zakorzeniony w sercu wydawał jak najpiękniejsze owoce. Tego życzymy i jednocześnie obiecujemy swoje wsparcie modlitewne, które jest wyrazem naszego serca otwartego na działanie Ducha Świętego – powiedział ks. biskup Łukasz Buzun.

Podczas Mszy św. kleryk Krzysztof Sopuch został przyjęty do grona kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa. Po komunii św. diakoni wypowiedzieli słowa wdzięczności do ks. biskupa Łukasza Buzuna, ks. Piotra Górskiego, rektora i księży pracujących w seminarium, ks. kanonika Krzysztofa Nojmana, proboszcza Konkatedry, księży proboszczów macierzystych parafii i rodziców. W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry, ks. Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, klerycy, krewni diakonów.

Nowo wyświęceni diakoni to: Dominik Herbeć z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie, Damian Janicki z parafii pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie, Jakub Kaczorkiewicz z parafii pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Goszczanowie, Mateusz Kołodziejski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie, Łukasz Urban z parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, Jędrzej Zaczyk z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smardach Górnych.

tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak


Święcenia diakonatu 2016
Scroll to Top
Skip to content