Procesja w Niedzielę Palmową

Przed Mszą św. dziecięcą o godz. 10.45, po poświęceniu gałązek palmowych – symbolu odradzającego się życia – wokół Konkatedry przeszła procesja z palmami. Jest to pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, które obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W procesji udział wzięli zarówno dorośli jak i dzieci.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko do radosnego wymachiwania palmami i krzyku: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”, ale wskazuje drogę jeszcze dalszą – ku Wieczernikowi, gdzie „chleb z nieba zstąpił”. Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa, musi zostać do końca, aż się wszystko wypełni. Musi potem pomóc zdjąć Go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień na Grób. A potem już tylko pozostaje mu czekać na tę Wielką Noc. To właśnie daje nam Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową. Wejdźmy zatem uczciwie w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Więcej na temat rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia – tutaj.

Dla mieszkańców Ostrowa i nie tylko, dzień przed Niedzielą Palmową – w sobotę 24 marca – zorganizowane zostało piękne rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia – V MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ pt. Dramat Człowieka – czytaj o tym wydarzeniu.

Zdjęcia: JR


(kolejne zdjęcia ładują się podczas przewijania strony)

Procesja w Niedzielę Palmową
Scroll to Top
Skip to content