Diakoni wyświęceni

– Dzisiaj diakon, później kapłan musi być człowiekiem, który poznaje Jezusa, który Go spotyka codziennie na modlitwie, w sakramentach, i który uczy się Go kochać wszędzie, gdzie przebywa – mówił biskup Łukasz Buzun, który udzielił w Konkatedrze święceń diakonatu siedmiu klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun podkreślił rolę świętych patronów Polski, których w ostatnim czasie Kościół wspominał – Maryję Królową Polski, św. Wojciecha, a w szczególności św. Stanisława Biskupa Męczennika, również patrona Ostrowskiej Konkatedry. – Właśnie w tym okresie wielkanocnym, który kończymy, tym patronom oddajemy szczególną cześć. Są to osoby dla nas znamienne. Dzisiaj jakoś przylgnęliśmy przez to miejsce do św. Stanisława, biskupa i męczennika, a więc do człowieka, z którym są związane dzieje naszej Ojczyzny. I jak powiedział św. Jan Paweł II, że właśnie jego śmierć męczeńska to był moment bierzmowaniem naszego narodu. Tym bardziej dzisiejszy dzień jest dniem związanym też z sakramentem bierzmowania, dojrzałości chrześcijańskiej, sakramentem odwagi, męstwa – mówił biskup. Celebrans mówił, kim w historii Kościoła byli diakoni. Cytując fragment Dziejów Apostolskich zwrócił uwagę na symbolikę, gdzie jest mowa o „siedmiu mężach”, tak samo jak kandydatów do święceń, których również było siedmiu.

Biskup Łukasz mówił także o roli, którą będą pełnić diakoni. – Będą oni odtąd spełniać tę posługę w Kościele Kaliskim. A będzie ona miała trzy płaszczyzny: Słowa, Liturgii i Miłości. Najpierw mają obowiązek głosić Słowo Boże, nie tylko je głosić, ale i żyć tym, czego nauczają, by uczynić Je bardziej wiarygodnym. Następnie będą pełnić „służbę liturgii”. Co to znaczy. Będą sami odmawiać Liturgię Godzin, udzielali Chrztu św., asystowali biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, czytał Ewangelię i intencje Modlitwy Wiernych, rozdawali Komunię św., asystowali przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, udzielali sakramentaliów, przewodniczył np. obrzędom pogrzebu. Następnie będą czynili także „posługę miłości” spełnią ją wybierając przede wszystkim miłość Chrystusa ponad wszystko – podkreślał hierarcha. Zaznaczył, że diakon powinien być piękną ikoną Pana Jezusa. – Za chwilę włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowić będą widzialny znakiem tej konsekracji, tego wyłączenia ze spraw tego świata i przeznaczenia do spraw wyższych, świętych. Dzięki niej, uczestnicząc w posłaniu i łasce Chrystusa, nasi klerycy nie będą i tego im życzymy szukali niczego innego, jak tylko upodobnienia się do Chrystusa, który również stał się diakonos, czyli diakonem, to znaczy sługą wszystkich. Jako dobry diakon będzie zawsze starał się być piękną ikoną Chrystusa. Dobry diakon, tego życzymy naszym diakonom – mówił biskup.

Biskup Buzun podkreślał dzisiejszą rolę, którą muszą znać diakoni. – Dzisiaj diakon, później kapłan musi być człowiekiem, który poznaje Jezusa, który Go spotyka codziennie na modlitwie, w sakramentach i który uczy się Go kochać wszędzie, gdzie przebywa. Czy to jest samotność, czy to jest posługa, czy przebywanie z innymi ludźmi. Cała ta droga ludzkiego życia to jest nauka przebywania z Jezusem. Dlatego też diakon musi być człowiekiem modlitwy i pracy nad sobą – wskazywał celebrans. Zachęcał, by tak jak święty biskup Stanisław byli zawsze po stronie Chrystusa.

Po komunii św. diakoni wypowiedzieli słowa wdzięczności do ks. biskupa Łukasza Buzuna, ks. Piotra Górskiego, rektora i księży pracujących w seminarium, ks. kanonika Krzysztofa Nojmana, proboszcza Ostrowskiej Konkatedry, proboszczów macierzystych parafii i swoich rodziców.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. ks. kanonik Krzysztof Nojman, proboszcz Konkatedry, ks. Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, moderatorzy, wykładowcy, zaproszeni kapłani, klerycy, rodzice, krewni i znajomi diakonów.

Wyświęceni diakoni to: Piotr Dobrychłop z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żegocinie, Tomasz Dytfeld z parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, Artur Filipiak z parafii pw. św. Mikołaja w Stawie Kaliskim, Lucjan Kupiec z parafii pw. św. Marcina w Odolanowie, Witold Morozowicz z parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie, Robert Olejnik z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim, Sebastian Taczka z parafii pw. św. Pawła Ap. w Ostrowie Wielkopolskim.

Krótkie wywiady z nowymi diakonami – rozmawia Renata Jurowicz:

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Diakoni wyświęceni
« z 8 »
Scroll to Top
Skip to content