Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie już na początku roku odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.

Na początku spotkania ks. Proboszcz Krzysztof Nojman powitał zebranych w dużej sali Domu Katolickiego. Fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa odczytał ks. diakon Witold Morozowicz, a ks. Proboszcz złożył życzenia w imieniu duszpasterzy – Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy parafii, które wyraża się w różny sposób: poprzez modlitwę, poprzez różną bezinteresowną działalność. To wszystko sprawia, że parafia żyje. To jest najważniejsze – parafia musi żyć, a żyje działalnością mniejszych czy większych grup parafialnych. Za wasze zaangażowanie, za troskę o parafię, modlitwę składamy serdeczne Bóg zapłać! Pragniemy wam życzyć, by ten rok, który już się rozpoczął był dla wszystkich czasem błogosławionym, by był to czas, w którym jeszcze bardziej przybliżymy się do Boga, pogłębimy swoją wiarę w Niego, wzrośnie w naszych sercach miłość do Boga, do Kościoła i również do parafii – życzył ks. Nojman. Po życzeniach wszyscy zgromadzeni przełamali się opłatkiem.

Spotkanie upłynęło na wspólnych rozmowach przy kawie i ciastku oraz śpiewie kolęd. Nie zabrakło również zaproszeń do wstąpienia w poszczególne grupy duszpasterskie. Podczas spotkania wystąpiła 12-letnia Emilia Zapart, która zaśpiewała kolędy oraz piosenkę Czesława Niemena Dziwny jest ten świat.

W spotkaniu uczestniczyły grupy: Matki i Ojcowie Żywego Różańca, ministranci i ich rodzice, dzieci zespołu muzycznego wraz z rodzicami, Apostolat Maryjny Cudownego Medalika, Oaza Miłości Dwu Serc Jezusa i Maryi, Straż Honorowa NSPJ, Wspólnota Krwi Chrystusa, Franciszkański Zakon Świeckich, Konferencja św. Wincentego a Paulo, Odnowa w Duchu Świętym, Chór Parafialny, Akcja Katolicka, Krąg Biblijny, Młodzież, Kościół Domowy, Rada Parafialna, redakcja gazetki „Z Ostrowskiej Konkatedry”, Boże Podwórko, Towarzystwo św. Brata Alberta, Bractwo Więzienne, szafarze, panowie od baldachimu.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz

Po uruchomieniu filmiku należy włączyć dźwięk, klikając na ikonę głośnika w prawym dolnym rogu odtwarzanego materiału.

Opublikowany przez Magdalena Nowicka Niedziela, 13 stycznia 2019
Wideo: Magdalena Nowicka

Opublikowany przez Magdalena Nowicka Niedziela, 13 stycznia 2019
Wideo: Magdalena Nowicka

Spotkanie opłatkowe 2019
« z 6 »
Scroll to Top
Skip to content