100-lecie powstania Policji

– Dziś obchodzimy 100. rocznicę powołania Państwowej Policji. Naszą modlitwą pragniemy ogarnąć wszystkich policjantów, pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Pragniemy prosić dla wszystkich o Bożą opiekę, Boże błogosławieństwo. Również pragniemy modlić się za zmarłych funkcjonariuszy, pracowników Komendy Policji prosząc o dar nieba – mówił na początku Eucharystii ks. kan. Krzysztof Nojman, proboszcz Ostrowskiej Konkatedry. Wspólnie z ks. Proboszczem modlił się ks. kan. Maciej Wyzujak

– 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W ustawie napisano, że Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władzy państwowej i samorządowej i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokój i porządek publiczny – mówił na początku homilii ks. kan. Maciej Wyzujak, kapelan ostrowskiej policji, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim. – Jan Paweł II, nasz wielki rodak, papież, powiedział na spotkaniu z policjantami „Pełnicie trudną, ale niezbędną służbę społeczeństwu, nie szczędząc wysiłków, aby zapewnić ład i porządek w miastach. To wy pomagacie mieszkańcom ośrodków miejskich i okolic przestrzegać praw, które są podstawą zgodnego i harmonijnego współżycia; dzięki wam osoby niepełnosprawne i niepełnoletnie mogą uzyskać cenną pomoc, gdy napotykają trudności; środowisko naturalne, dobra publiczne i prywatne zostają zabezpieczone, a zdrowie obywateli jest skutecznie chronione dzięki waszym konsekwentnym działaniom prewencyjnym. Ponadto ułatwiacie poszczególnym osobom kontakty z władzami i urzędami komunalnymi. Z kolei w chwilach szczególnie trudnych stajecie się pośrednikami czynnej solidarności całej wspólnoty. Łatwo się domyślić, że wszystko to nakłada na was ogrom zadań, które wymagają konsekwencji i ofiarnego zaangażowania w służbę wspólnemu dobru, a także wrażliwości na człowieka, poczucia odpowiedzialności, niewyczerpanej cierpliwości i postawy akceptacji wobec wszystkich. Są to niełatwe umiejętności, dlatego tak ważne jest, abyście mogli liczyć na pomoc Bożą” – cytował kapłan. – Michał Archanioł jest patronem policji. Jego wstawiennictwu dzisiaj, w sposób szczególny, powierzamy. Waszą pracę, trud, bo przecież ta praca w policji to nie tylko godziny spędzone w komendzie, czy na drogach, ale nieraz też żmudne siedzenie nad dokumentami. Bo przecież nie tylko w mundurze jesteście funkcjonariuszami policji, ale ile sytuacji pokazuje, że zachowanie jak trzeba wymaga różnych interwencji także poza czasem służby. I tak czynicie – zauważył kapelan ostrowskich policjantów. Zaznaczył dużą rolę rodziny i bliskich w służbie w policji – Niejednokrotnie w rozmowie z wami, słyszę jak niektórzy czekają na emeryturę. Chcieliby odpocząć od tych napięć i problemów, przed którymi stają. Nie są one łatwe, wymagają wielkiego wysiłku, zaangażowania. Dobrze, że macie przy sobie bliskich, którzy to rozumieją, którzy wspierają was w tych chwilach. Ks. Wyzujak zwrócił uwagę, jak ciężko jest oddzielić prowadzone sprawy na komendzie i zapomnieć o nich wracając do domu. Wspomniał również o policjantach, którzy podczas służby ponieśli uszczerbek na zdrowiu, czy oddali życie. Na zakończenie kapłan przytoczył fragment modlitwy Stanisława Wyspiańskiego – Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, By słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi, Niechże w nie Duch Twój zstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie, nie krzyża – lecz zbawienia, O daj nam Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia.

Na zakończenie Eucharystii ks. Krzysztof Nojman złożył podziękowania – W tej Mszy św. modliliśmy się szczególnie za wszystkich policjantów, za wasze rodziny, waszych bliskich polecając Bożej Opatrzności. Przy okazji pragnę podziękować naszej policji za jej posługę, pracę, szczególnie wtedy, kiedy jako Kościół, parafie organizujemy chociażby procesję Bożego Ciała. Bóg zapłać za waszą pomoc, waszą obecność. To jest praca, ale też służba, jak obserwujemy, jest ona wysoce profesjonalna.

We Mszy św. uczestniczyli policjanci wraz z rodzinami na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,  parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych powiatu ostrowskiego, przedstawiciele instytucji z powiatu ostrowskiego, które na co dzień współpracują z policją, przedstawiciele innych służb mundurowych.

Liturgię uświetniła Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce.

Dalsza część obchodów Święta Policji odbyła się na Rynku. W uroczystym przemarszu na ostrowski Rynek udział wzięły pododdziały utworzone przez ostrowskich policjantów, a także Zespół Konny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W centrum Ostrowa uroczystość przebiegała według policyjnego ceremoniału. Po przemówieniu Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotra Wilkowskiego, w obecności pocztu sztandarowego, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie medali, aktów mianowania i wyróżnień.

Przed ratuszem proboszcz ostrowskiej Konkatedry, ks. kan. Krzysztof Nojman, poświęcił dwa nowe radiowozy, które służyć będą ostrowskiej jednostce.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


100-lecie powstania Policji
« z 4 »
Scroll to Top
Skip to content