Nuncjatura: Abp Ryś administratorem apostolskim sede plena

Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia.

N. 4200/20

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

Mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski


WYJAŚNIENIA NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ ZWIĄZANE Z NOMINACJĄ ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO W DIECEZJI KALISKIEJ

Wyjaśnienia związane z nominacją administratora apostolskiego w diecezji kaliskiej

  1. Administrator apostolski sede plena od chwili nominacji (25.06.2020) przejmuje rządy w diecezji kaliskiej. Nominalnie biskupem kaliskim pozostaje bp Edward Janiak.
  2. Abp Grzegorz Ryś, jako administrator diecezji kaliskiej, otrzymał w niej uprawnienia biskupa diecezjalnego.
  3. Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską.
  4. Zachowują moc postanowienia, zawarte w komunikacie arcybiskupa poznańskiego z dnia 2 czerwca 2020 (metropolita poznański otrzymał: 1upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego oraz 2wyłączną kompetencję w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej).

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 roku


KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

Ks. prof. Majer: w diecezji kaliskiej władzę tymczasowo przejmuje administrator apostolski

– W szczególnych okolicznościach Stolica Apostolska może w trybie nadzwyczajnym zarządzić, że w diecezji, która ma własnego biskupa będzie ustanowiony administrator apostolski sede plena – wyjaśnia KAI dzisiejszą nominację papieża Franciszka ks. prof. Piotr Majer, prawnik kościelny z uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

– Słowo administrator oznacza, że jego funkcja jest tymczasowa, a przymiotnik „apostolski” oznacza, ze władzę sprawuje w imieniu papieża i ma wszelkie uprawnienia biskupa diecezjalnego. Natomiast biskup diecezjalny winien współpracować w pełnym, wolnym i spokojnym wypełnianiu mandatu przez administratora. Krótko mówiąc władzę ma administrator apostolski a biskup diecezjalny – jak można wnioskować – jest zawieszony – powiedział KAI ks. Prof. Majer.

– Pojęcie „sede plena” – dodaje ks. Majer – oznacza to, że diecezja jest obsadzona, czyli jest biskup kaliski, ale jego władza ulega ograniczeniu w stopniu określonym przez pismo apostolskie.

Źródło: KAI


Scroll to Top
Skip to content