Żłóbek w Konkatedrze

Tegoroczny żłóbek w ostrowskiej konkatedrze.

Szopka bożonarodzeniowa, żłóbek to chyba najbardziej oczywisty symbol świąt Bożego Narodzenia. Zazwyczaj jest to miniaturowa makieta stajenki z małym Jezusem, Maryją i Józefem, a także z postaciami Trzech Mędrców, pasterzy, anionów oraz zwierząt. Tworzone są również szopki ruchome i tzw. „żywe”.

Początki tej tradycji przypisuje się św. Franciszkowi. To on w XIII wieku wpadł na pomysł, by w miejscowości Greccio w czasie świąt Bożego Narodzenia urządzić szopkę: ze żłóbkiem, sianem, żywymi wołem i osłem. Szopka cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród okolicznej ludności. Przypominała chłopom, że zaszczytu zobaczenia Pana pierwsi dostąpili ubodzy paterze, a nie królowie czy książęta. Zakon franciszkanów, którego misją było głoszenie Ewangelii głównie wśród ludu, zaczął propagować pomysł szopki i urządzać ją na Boże Narodzenie w swoich świątyniach. Później zwyczaj ten przejęły też inne zakony, aczkolwiek nadal pozostaje on szczególnie związany z Franciszkanami.

Poniższa galeria przedstawia tegoroczną szopkę w naszej parafii.

Żłóbek 2020

Zdjęcia z ubiegłych lat:

Żłobek w Konkatedrze
Scroll to Top
Skip to content