Zmarł ks. prałat Alfred Mąka

W niedzielę 14 marca 2021 r. zmarł ks. prał. Alfred Mąka – wieloletni proboszcz parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prałata Alfreda Mąki odbędą się w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim (Konkatedra) wg następującego porządku:
– środa 17 marca 2021 r. godz. 18.30 wprowadzenie i Msza św. (transmisja)
– czwartek 18 marca 2021 r. godz. 10.30 różaniec (transmisja)
godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa (transmisja)
Po Mszy św. pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Ze względu na stan epidemii uroczystość pogrzebowa odbędzie się z zachowaniem obowiązujących limitów udziału osób w zgromadzeniu liturgicznym.

Ks. Alfred Mąka urodził się 14 lipca 1930 r. w Mierucinie k/Mogilna (woj. kujawsko-pomorskie). Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1955 r. w poznańskiej Farze. W latach 1955-1960 był wikariuszem w parafii św. Trójcy w Stęszewie, następnie przez 3 lata (1960-1963) w parafii św. Marcina w Poznaniu. W latach 1963-1981 proboszcz parafii Dąbcze k. Leszna Wlkp. W roku 1981 został skierowany do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie był proboszczem przez 26 lat. 1 lipca 2007 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

Był dziekanem dekanatu ostrowskiego pierwszego, członkiem Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów Diecezji Kaliskiej, diecezjalnym kapelanem więziennictwa, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Pełnił funkcję osobistego duszpasterza papieskiego, prepozyta ostrowskiej kapituły konkatedralnej, kapelana Bractwa Kurkowego. Dał się poznać jako wspaniały historyk, pisarz i regionalista. Spod jego ręki wyszedł cykl publikacji o historii ostrowskich kościołów (Pierwszy drewniany kościół w Ostrowie Wielkopolskim (1404–1781), Drugi drewniany kościół w Ostrowie Wielkopolskim (1781–1906), Zawiłe dzieje przygotowań do budowy trzeciego kościoła w Ostrowie Wielkopolskim), liczne artykuły i tłumaczenia dokumentów z języka łacińskiego. Z inicjatywy ks. Prałata został przeprowadzony generalny remont Konkatedry. To dzięki jego staraniom został powiększony cmentarz przy ul. Limanowskiego. Ksiądz Prałat Alfred Mąka wygłaszał kazania z okazji narodowych uroczystości patriotyczno-religijnych 3 maja czy 11 listopada. Był jednym z głównych inicjatorów akcji odbudowy pomnika ks. Kardynała M. Ledóchowskiego. Aktywnie wspierał ruch „Solidarnościowy” na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W okresie stanu wojennego kapelan więzienny na terenie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, w którym przetrzymywano 200 działaczy związkowych. Na szczególne uznanie zasługuje postawa podczas strajku głodowego na terenie Aresztu Śledczego, gdzie prowadził nauki rekolekcyjne. Był również członkiem Komisji Historycznej Diecezji Kaliskiej związanej z lustracją kapelanów Diecezji Kaliskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2011 roku został uhonorowany Medalem Republiki Ostrowskiej. W 2019 r. postanowieniem Prezydenta RP został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Scroll to Top
Skip to content