Grób Pański 2021

Zgodnie z polską tradycją Groby Pańskie w kościołach buduje się na Wielki Piątek. Tradycja strojenia Grobu Pańskiego istnieje od średniowiecza. W XVIII w. zwyczaj ten zanikł prawie w całej Europie. Zachował się tylko na terenie Austrii, Węgier, Polski i południowych Niemiec. Tegoroczny Grób w Konkatedrze przygotował ks. Artur Filipiak, który wyjaśnia jego znaczenie.

– Grób podzielony jest na trzy części, odnoszące się do naszej historii zbawienia – mówi ks. Artur Filipiak, autor tegorocznego grobu. – Część umieszczona najniżej, podświetlona na kolor czerwony, jest na równi z grobem i rozwija jego znaczenie. Przerażone postaci wyrażają grzech, porażkę, lęk przed śmiercią, rozpacz i strach, z których zbudowany jest Grób naszego życia. Część z postaciami znajdującymi się wyżej, pomalowana na kolor biały i złoty, wyrażają radość z dzieła odkupienia i Bożą obecność – wskazuje kapłan. – Grób niejako zbudowany jest z rąk, naszych rąk oznaczających grzechy. W centralnej części dwie postaci stojące obok Jezusa w Najświętszym Sakramencie to Maryja i Józef. Sylwetki te zostały zaczerpnięte z obrazu Świętej Rodziny znajdującego się w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i są odniesieniem do przeżywanego Roku Świętego Józefa – wyjaśnił ks. Artur.


Grób Pański 2021
Scroll to Top
Skip to content