List od przedstawiciela Parafian

List pożegnalny w imieniu Parafian parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim odczytała Katarzyna Dziamska, przewodnicząca Rady Parafialnej.

Ekscelencjo, najdostojniejszy Pasterzu Kościoła kaliskiego, czcigodni kapłani, szanowna rodzino, drodzy współparafianie, wszyscy uczestnicy obecnej liturgii pogrzebowej.

Przypadł mi w udziale zaszczyt pożegnać w imieniu naszej wspólnoty konkatedralnej księdza proboszcza Krzysztofa Nojmana.

Twoja śmierć była dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Niezbadane wyroki Opatrzności sprawiły, że w sile wieku, kiedy mogłeś tak wiele jeszcze dobra uczynić, nadszedł dla Ciebie czas zakończenia ziemskiej wędrówki. Smutek jest tym większy, że tracimy w Tobie troskliwego ojca, czułego duszpasterza, kapłana otwartego na działanie Ducha Św., Przyjaciela naszej duchowej drogi i nade wszystko wyrazistego codziennego świadka miłości Jezusa Chrystusa.

Poczucie straty inspiruje w naszych sercach ogromną wdzięczność Bogu za Twoje piękne i dobre życie, za Twoje kapłaństwo, za dar Twojej obecności wśród nas, za wszelkie łaski i błogosławieństwa jakie otrzymaliśmy dzięki Twojej posłudze proboszcza naszej parafii, za wszystko czym ubogaciłeś każdego z nas. I właśnie za to pragniemy Ci podziękować, że dawałeś nam przykład całkowitego oddania się służbie Bogu oraz za to, że byłeś oddany nam wszystkim: bardzo pracowity i pełen pokory dbałeś o duchowy dobrostan każdego z nas. Zawsze miałaś na uwadze innych a nie siebie, bo przede wszystkim liczyły się dla Ciebie powinności wobec Boga i Wspólnoty.

Miałeś czas dla każdego, powodowałeś, że każdy, kto wchodził Tobą w relację czuł się doceniony, wartościowy. Mimo, że byłeś zapracowany, z ogromną wciąż ilością zadań, nigdy nie okazywałeś zniecierpliwienia i pośpiechu, ważny był dla Ciebie każdy i człowiek, duży i mały, jego sprawa, jego historia. Zawsze miałeś czas na rozmowę, czuliśmy Twoją braterską miłość do nas. Pragniemy wyrazić wdzięczność za świadectwo Twego życia wiarą i niestrudzone prowadzenie nas po ścieżkach.

Chrystusowego nauczania, za inspirowanie nas do osiągania coraz większej dojrzałości w wierze.

Dziękujemy za lata kształtowania naszych serc i naszej duchowości, za wszystkie dobre czyny i działania, zarówno w sferze duchowej jak i materialnej .Wielkim darem dla nas jest Kaplica Wieczystej Adoracji, doceniamy Twoje, księże Krzysztofie, zaangażowanie i wsparcie w organizowaniu Orszaków Trzech Króli, Marszy Świętych, Ostrowskiego Misterium Męki Pańskiej i wzruszających koncertów, zwłaszcza
koncertów kolęd i pastorałek w wykonaniu znamienitych chórów i zespołów, zaangażowanie w organizacje rodzinnych festynów.

Drogi nasz duszpasterzu, na zawsze zapamiętamy Twój serdeczny uśmiech, ciepły głos, życzliwe spojrzenie, pogodę ducha, poczucie humoru.

Będzie nam Ciebie brakowało, ale pociesza nas fakt, iż będziemy mieli kolejnego potężnego Orędownika w Niebie. :

Księże Krzysztofie, niech Pan Bóg będzie uwielbiony i błogosławiony w Twoim życiu.

Scroll to Top
Skip to content