W najnowszym numerze…

W najnowszym, JUBILEUSZOWYM numerze gazetki parafialnej „Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY”, m. in.:

  • nowa szata graficzna na 30-lecie,
  • Gazetka „Z Ostrowskiej Konkatedry” ma już 30 lat – pierwszy numer gazetki ukazał się w 1992 roku,
  • Wywiady – wywiad z ks. Aleksandrem Nawockim, redaktorem naczelnym gazetki w latach 2012-2015 oraz Marianem Wlazikiem – naszym czytelnikiem,
  • Wspólne tajemnice nie tylko naszej Konkatedry, czyli o symbolice kościoła jako budowli – symbolika, jaką można wyczytać w kościołach,
  • Rzeźba (nie) włoska – tajemnica skrywana przez Matkę Bożą z Dzieciątkiem z głównego ołtarza,
  • i wiele innych…
Scroll to Top
Skip to content