Liturgia Wigilii Paschalnej

Liturgii Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego w Konkatedrze przewodniczył ks. Jakub Karpisiewicz.

Wigilia Paschalna rozpoczęła się po zachodzie słońca od liturgii światła. Kapłan pobłogosławił ogień, od którego odpalony został paschał. Paschał został wniesiony do świątyni, kapłan zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając: Światło Chrystusa. Dalsza część Liturgii Paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Homilię wygłosił ks. Artur Filipiak, który nawiązując do Ewangelii zastanawiał się jak ta sytuacja wyglądała by w dzisiejszych czasach. Mówił także o wojnie wywołaną przez Rosję przeciw Ukrainie. Kapłan omówił również symbolikę grobu, który stanął w Konkatedrze.

Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne, podczas których wyrzeknięto się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Ceremonia zakończyła uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, wokół kościoła.

Podczas liturgii obecny był ks. proboszcz Adam Kosmała, ks. Artur Filipiak, ks. Jakub Karpisiewicz oraz ks. prał. Tomasz Ilski i ks. Eugeniusz Krawczyk, a także poczty sztandarowe sztandary.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz


Liturgia Wigilii Paschalnej 2022
Scroll to Top
Skip to content