Wizytacja – Msza św. dla chorych i starszych

W poniedziałek 12 września w parafii Konkatedralnej odprawiona została Msza św. dla chorych i starszych, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. Tym samym rozpoczęła się wizytacja kanoniczna, która zakończy się we wtorek 13 września.

Na początku Eucharystii sprawozdanie przed Księdzem Biskupem wygłosił ks. Proboszcz Adam Kosmała.

W homilii Biskup Damian skierował słowa do kapłanów, których prosił by jak najczęściej głosili Słowo Boże oraz by mieli otwarte serce na drugiego człowieka. Zachęcał księży do zastanowienia się w jaki sposób zbliżyć ludzi do Boga.

Prosił starszych i chorych, by pokazywali młodym swoją wiarę, a poprzez to pokazywali im Boga.

W trakcie Mszy św. udzielony został sakrament Namaszczenia chorych.

Razem z Księdzem Biskupem modlił się ks. Proboszcz Adam Kosmała, ks. Dominik Wieczorek oraz ks. prał. Tomasz Ilski.

Po Mszy św. w dużej sali Domu Katolickiego ks. Biskup spotkał się z chorymi i starszymi przy kawie i cieście.

Tekst i zdjęcia: Jacek Ryczkiewicz

Wizytacja kanoniczna bpa Damiana Bryla – 12-13 września 2022 r.:


Wizytacja 2022 - Msza św. dla chorych i starszych
Scroll to Top
Skip to content