O chóralnym jubileuszu słów kilka

To już drugi raz mam okazję podzielić się z Wami drodzy sympatycy pieśni chóralnej. Tym razem na stronie internetowej Konkatedry z okazji 25-lecia reaktywacji Chóru Konkatedralnego św. Grzegorza. 20-lecie miało miejsce siedem lat temu. Pandemia oraz zmiana proboszcza  spowodowały opóźnienie tego Jubileuszu o dwa lata. Nie wpłynęło to radykalnie na zespół, który w tym czasie spełniał swoją funkcję w parafii. O jubileuszu mówiliśmy dość często, a przygotowania w miarę upływu czasu coraz bardziej intensywne. Magda Nowicka, nasza dyrygentka, włożyła całe serce, a my pokornie staraliśmy się stosować do jej uwag. Czesław Rynkowski (tenor) wykonał plakaty i zaproszenia.

Nadszedł dzień 19 listopada tego roku. Wreszcie zaśpiewamy. Trema oraz pewność przygotowania zmieniały co chwilę nasze odczucia. Przeokropna pogoda budziła obawę o frekwencję słuchaczy, co okazało się zupełnie niepotrzebne. Przybyli nasi przyjaciele z Odolanowa – Towarzystwo Śpiewacze pod dyr. Jana Szkudlarza, wykonując pierwszą część koncertu. Izabela Gołdyn (alt) już tradycyjnie rozpoczęła koncert, witając wszystkich i prowadząc go znakomicie. Druga część należała do nas. Były też utwory, które wykonaliśmy razem z chórem z Odolanowa. Partie solowe wykonała Regina Plewa-Gat. Karol Kopiec, nasz organista, akompaniował większości utworów. Pan Janusz Czaja z Południowowielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr odznaczył poszczególnych chórzystów – jubilatów.

Dziękujemy bardzo naszemu proboszczowi za pomoc i wsparcie. Dziękujemy Pawłowi Mochowi za nagłośnienie i odpowiednie oświetlenie. Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym na koncert, którzy z uznaniem nas oklaskiwali.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami śpiewać. Czekamy w każdy poniedziałek i piątek w salce nr 1 w Domu Katolickim o godzinie 18.30.

Śpiewajmy Panu!

Jerzy Drobnik


Chór parafialny pw. św. Grzegorza
Scroll to Top
Skip to content