Inscenizacja bitwy z Powstania Styczniowego

We wtorek 23 stycznia przy Konkatedrze odbyła się inscenizacja bitwy pod Kluskami z 22 kwietnia 1863 r. w ramach obchodów 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

Podczas krótkiej inscenizacji zobaczyć można było kosynierów, kuźnię polową, a także bitwę pod Kluskami wraz ze sceną śmierci ks. Stanisława Klemczyńskiego. A to właśnie postać ks. Klemczyńskiego jest związana z regionem, który w 1856 r. przybywa do Kotłowa. Na przełomie 1859/1860 r. przeprowadził – jedyne na przestrzeni całego wieku – prace renowacyjne świątyni, której początki sięgały czasów piastowskich. Przy każdej okazji podkreślał też, że jest Polakiem. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, bez chwili wahania, zaangażował się i stworzył tajny komitet. Organizował oddział ochotników do walki zbrojnej, w którego skład weszli mieszkańcy Kotłowa, Biskupic, Strzyżewa i Kaliszkowic. 22 kwietnia 1863 r. niedaleko Rudnik, we wsi Kluski, rozegrała się bitwa z oddziałami rosyjskimi. W bitwie tej zginął Ks. Klemczyński, jak i wielu powstańców, a ci którzy przeżyli narażeni byli na aresztowania i zsyłkę w głąb Rosji. Pruski generał Wilhelm Willisen w swoim raporcie dla kanclerza Bismarcka określił Ks. Klemczyńskiego mianem przywódcy powstańczego na powiat ostrzeszowski i kępiński. Po 150 latach od bitwy pod Dzietrznikami w prastarej świątyni Kotłowskiej, odsłonięto tablicę poświęconą bohaterskiemu kapłanowi.

Podczas inscenizacji, w rolę ks. Stanisława Klemczyńskiego wcielił się obecny proboszcz parafii w Kotłowie ks. Łukasz Ograbek.

Powstanie styczniowe było największym i najdłuższym zrywem narodowowyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy w XIX wieku. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i trwało do połowy 1864 roku. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób.

Inscenizację zorganizowała Biblioteka Publiczna im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Tekst: Jacek Ryczkiewicz
Zdjęcia: ks. Adam Kosmała, Jacek Ryczkiewicz


Inscenizacja bitwy z Powstania Styczniowego
Scroll to Top
Skip to content