Projekt kościoła autorstwa sylwestra pajzderskiego

Co by było, gdyby…

Jak mogła wyglądać nasza świątynia w projekcie innego architekta.

Co by było, gdyby projekt Sylwestra Pajzderskiego został zaakceptowany? Na pewno dziś nasz kościół wyglądałby inaczej…

Plany budowy nowego kościoła w Ostrowie pojawiły się już po 75 latach od budowy drugiej świątyni. Przez różne zawiłości budowę rozpoczęto dopiero w 1904 roku. W tym czasie projekty nowego kościoła przedstawiało wielu architektów – Dahms, Łukomski, Menken. W 1903 roku zdecydowano przyjąć projekt Sylwestra Pajzderskiego. Jednak 22 marca 1904 r. w piśmie do Konsystorza ks. proboszcz Walenty Śmigielski napisał, że ze względu na rozwód cywilny Pajzderskiego i zawarciu ślubu cywilnego oraz kościelnego (protestanckiego) z nową wybranką zrezygnowano z jego usług. Na nowego architekta wybrano Rogera Sławskiego. Sławski w projekcie wprowadził kilka zmian, które są nam znane z obecnego wyglądu świątyni.

Przybliżamy rysunki projektu Sylwestra Pajzderskiego zamieszczone w czasopiśmie „Architekt” z 1905 roku w rubryce „Drobne wiadomości”:

Kościół parafialny w Ostrowie pod patronatem księcia Ferdynanda Radziwiłła na Antoninie. Według życzenia patrona kościół projektowany jest w stylu romańskim, wykonany w licówce czerwonej, upstrzonej białemi tynkowanemi polami. Główny akcent położyłem na presbyteryum, jako najpoważniejszą część budowli oraz starałem się uczynić ją najwięcej widoczną: starałem się działać płaszczyznami i masami harmonijnie się budującemi, jak najmniej używając gzemsów, nie stosujących się do charakteru licówki. Koszta budowy wynoszą 300 tysięcy marek.

Sylwester Pajzderski

Cała historia przygotowań do budowy trzeciej świątyni została opisana w książce „Zawiłe dzieje przygotowań do budowy trzeciego kościoła w Ostrowie Wielkopolskim” autorstwa Ks. Alfreda Mąki.

Oprac. Jacek Ryczkiewicz
na podstawie:
– Ks. A. Mąka „Zawiłe dzieje przygotowań do budowy trzeciego kościoła w Ostrowie Wielkopolskim”
– Czasopismo „Architekt” z 1905 r.

Scroll to Top
Skip to content