Zabytki konkatedralne

 

Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dnia 8 stycznia 2007 r. Konkatedra św. Stanisława Biskupa i Męczennika wraz z zespołem budynków, zostały wpisane do rejestru zabytków. W skład zabytkowego już dziś zespołu konkatedralnego wchodzą: kościół wraz z terenem przykościelnym, plebania z ogrodem, Dom Katolicki z podwórzem, Konwikt Arcybiskupi z ogrodem, wikariat przy ul. Gimnazjalnej i grota Matki Bożej przy kościele. Kościół jak wiemy, zbudowany został w latach 1905-1907, jest jednym z najbardziej monumentalnych przykładów stylu neoromańskiego w Polsce. Plebania zbudowana została wcześniej, bo w roku 1904. Dom Katolicki zbudowano w latach 1901-1903, zaś Konwikt Arcybiskupi w 1905 roku. Najstarszym obiektem w zespole jest wikariat przy ul. Gimnazjalnej, wzniesiony w latach 70-tych XIX wieku.

Warto dodać, że w Rejestr Zabytków Ostrowa Wlkp. wpisane są również: ratusz, Synagoga, kościół NMP Królowej Polski, cmentarz przy ul. Wrocławskiej, budynek przepompowni ścieków, I LO, Gimnazjum nr 1, Szkoła Specjalna nr 12, hotel Polonia, Dom Pomocy Społecznej, Park 3 maja, oraz 13 różnych domów.