Dokumenty

Chrzest św.

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

Pierwsza Komunia św.

 • metryka chrztu dziecka

 

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

Małżeństwo

 • metryka* chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności)
 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwo z religii
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • poradnictwo życia rodzinnego
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

* – metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.


 

Pogrzeb

 • akt i karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komuni Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Regulamin cmentarza parafialnego