Proboszczowie parafii od 1600 roku

Proboszczowie

ks. Adam Kosmała
od 5.05.2021

ks. Krzysztof Nojman
1.07.2015 – 14.04.2021

ks. Tomasz Ilski
1.07.2007 – 30.06.2015

ks. Alfred Mąka
1.07.1981 – 30.06.2007

ks. Stanisław Matuszczak
1954 – 30.06.1981

ks. Leon Płotka
1.03.1936 – 7.08.1954

po śmierci proboszcza Jarosza władza duchowna dn. 5.11.1935 r. przekazała przejściowo parafię w zarząd ks. Bartłomiejowi Piszczygłowie, dziekanowi ostrowskiemu i proboszczowi w Odolanowie
5.11.1935 – 29.02.1936

ks. Ludwik Wojciech Jarosz
1.11.1933 – 29.10.1935

ks. Tadeusz Zamysłowki
5.12.1928 – 31.10.1933

ks. Kazimierz Rolewski
Sługa Boży
1.12.1922 – 30.11.1928

ks. Henryk Zborowski
1.07.1906 – 1922

ks. Walenty Śmigielski
28.12.1893 – 3.03.1906

ks. Julian Echaust
10.12.1891 – 1893

ks. Augustyn Szamarzewski
1887 – 8.05.1891

1852 – 3.04.1856

ks. Jan Wittan
1849 – 1852

ks. Józef Wilhelm Ruszkiewicz
1847 – 03.1849

ks. Ignacy Kierszniewski
1845 – 1847

ks. Jan Kompałła
12.1831 – 23.01.1844

przez niespełna półtora roku parafia ostrowska nie miała proboszcza, jednak na ten okres w zarząd parafię otrzymał wikariusz ks. Feliks Płonczyński
1830 – 1831

ks. Józef Kramarkiewicz
1808 – 19.07.1830

ks. Franciszek Idzi Chrzanowski SJ
1780 – 1807

ks. Paweł Grabski
1776 – 7.09.1779

ks. Jan Kazimierz German
1741 – 1775

ks. Ignacy Sienkiewicz
2.02.1706 – 1741

ks. Jan Gawęcki
1681 – 1706

ks. Kasper Rhatynus (lub: Rhatyni/Rathyni/Ratinus)
1658 – 1681

ks. Andrzej Klichowski
1658 – 1658

ks. Ludwik Goczałkowski
1645 – 1658

ks. Albert Andrzejkowicz
1619 – 1645

ks. Wojciech
1617 – 1619

ks. Simon
1609 – 1617

ks. N. Stocki
1600 – 1609

od 5.05.2021
ks. Adam Kosmała
1.07.2015-14.04.2021
ks. Krzysztof Nojman
1.07.2007 – 30.06.2015
ks. Tomasz Ilski
1.07.1981 – 30.06.2007
ks. Alfred Mąka
1954 – 30.06.1981
ks. Stanisław Matuszczak
1.03.1936 – 7.08.1954
ks. Leon Płotka
5.11.1935 – 29.02.1936

po śmierci proboszcza Jarosza władza duchowna dn. 5.11.1935 r. przekazała przejściowo parafię w zarząd ks. Bartłomiejowi Piszczygłowie, dziekanowi ostrowskiemu i proboszczowi w Odolanowie

1.11.1933 – 29.10.1935
ks. Ludwik Wojciech Jarosz
5.12.1928 – 31.10.1933
ks. Tadeusz Zamysłowski
1.12.1922 – 30.11.1928
ks. Kazimierz Rolewski

Sługa Boży

1.07.1906 – 1922
ks. Henryk Zborowski
28.12.1893 – 03.03.1906
ks. Walenty Śmigielski
10.12.1891 – 1893
ks. Julian Echaust
1887 – 8.05.1891
ks. Augustyn Szamarzewski
1881 – 1886

parafią administrował ks. Edmund książę Radziwiłł – parafia ostrowska nie miała proboszcza

1868 – 1881
ks. Paweł Władysław Fabisz
1856 – 1868
ks. Sylwester Suszczyński
1852 – 3.04.1856
ks. Edward Polcyn
1849 – 1852
ks. Jan Wittan
1847 – 03.1849
ks. Józef Wilhelm Ruszkiewicz
1845 – 1847
ks. Ignacy Kierszniewski
12.1831 – 23.01.1844
ks. Jan Kompałła
1830 – 1831

przez niespełna półtora roku parafia ostrowska nie miała proboszcza, jednak na ten okres w zarząd parafię otrzymał wikariusz ks. Feliks Płonczyński

1808 – 19.07.1830
ks. Józef Kramarkiewicz
1780 – 1807
ks. Franciszek Idzi Chrzanowski SJ
1776 – 7.09.1779
ks. Paweł Grabski
1741 – 1775
ks. Jan Kazimierz German
2.02.1706 – 1741
ks. Ignacy Sienkiewicz
1681 – 1706
ks. Jan Gawęcki
1658 – 1681
ks. Kasper Rhatynus (lub Rhatyni, Rathyni, Ratinus)
1658 – 1658
ks. Andrzej Klichowski
1645 – 1658
ks. Ludwik Goczałkowski
1619 – 1645
ks. Albert Andrzejkowicz
1617 – 1619
ks. Wojciech
1609 – 1617
ks. Simon
1600 – 1609
ks. N. Stocki
Scroll to Top
Skip to content