Gazetka parafialna

Posłaniec Niedzielny

Pismo parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim

Posłaniec Niedzielny

W 2023 r. w Wielkim Poście ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej „Posłaniec Niedzielny”, który swym tytułem nawiązuje do wydawanej w latach 20. ubiegłego wieku gazetki będącej dodatkiem do „Orędownika Ostrowskiego”. Jest to kilkustronicowy dwutygodnik dodawany do „Opiekuna”, w którym zamieszczone są intencje na 2 tygodnie oraz jakiś artykuł. Redaktorem naczelnym jest ks. Fabian Domagalski.

Z Ostrowskiej Konkatedry 1992-2021

Historia gazetki parafialnej „Z Ostrowskiej Konkatedry” sięga 1992 roku, kiedy to staraniem ks. Proboszcza Alfreda Mąki ukazał się pierwszy numer ówczesnej gazetki „Z Ostrowskiej Fary”. Zaledwie pięć numerów ukazało się pod tym tytułem, bowiem tego roku powstała diecezja kaliska, a nasza fara stała się Konkatedrą. Wówczas ks. Mąka pisał: „Historia naszych dni biegnie bardzo szybko. Nie przypuszczaliśmy, że nawet tytuł naszej gazetki parafialnej tak szybko będzie musiał ulec zmianie. Z chwilą, gdy Ojciec św. wyniósł nasz kościół do rangi konkatedry, przestała istnieć fara. Jest w Ostrowie konkatedra, czyli drugi kościół biskupi w diecezji kaliskiej”.

W 2013 roku numer Wielkanocny ukazał się w odświeżonej szacie graficznej*. Tego samego roku jubileuszowy numer bożonarodzeniowy – nr 200 – ukazał się całości w kolorze, na papierze kredowym.

Od Bożego Narodzenia 2015 r. gazetka ukazuje się w kolorowej okładce. Wyjątkiem były numery 236-245, które wydane zostały w całości w kolorze.

W marcu 2022 roku ukazał się numer jubileuszowy wydany w kolorze na 30-lecie. Niestety przez brak zainteresowania pismem ze strony redaktora naczelnego wydawanie gazetki „Z Ostrowskiej Konkatedry” zostało zawieszone. Ostatni numer ukazał się na Wielkanoc 2021 r.

Redaktorzy naczelni na przestrzeni lat:

  • ks. prał. Alfred Mąka 1992-1996
  • ks. Krystian Szenowski 1996-1998 (w 1998 r. został redaktorem naczelnym dwutygodnika diecezjalnego OPIEKUN)
  • ks. Mariusz Nowaczyk 1998-2002
  • ks. Bogdan Tyc 2002-2006
  • ks. Damian Słotwiński 2006-2012
  • ks. Aleksander Nawrocki 2012-2015
  • ks. Mateusz Setecki 2015-2018
  • ks. Marcin Kierzek 2018-2021
  • ks. Dominik Wieczorek 2021-2022
Scroll to Top
Skip to content