Grupy duszpasterskie

Dziecięcy zespół muzyczny

Zespół muzyczny dziecięcy śpiewa w czasie Mszy św. niedzielnych o 10.45, tzw., „dziecięcych”. Zapraszam wszystkie chętne osoby, które chcą chwalić Pana Boga śpiewem na próby w soboty o godzinie 10.30 do Domu Katolickiego.

Ministranci

Jest to grupa chłopców, którzy służą pomocą kapłanowi podczas Mszy świętej i wszystkich nabożeństw. To oni są bardzo blisko Pana Jezusa Chrystusa, gdyż służą Bogu przy ołtarzu i mogą zgłębiać tajniki liturgii. Ministranci mają również swoje dodatkowe spotkania, takie jak: rajdy rowerowe, wędrówki piesze, czy ciekawe wyjazdy. Opiekunem ministrantów jest ks. Mateusz Setecki.

Krąg Bibilijny

Dla tych, którzy chcą zaczytać się w Dziele o Bożej Miłości do człowieka.

Spotkania odbywają się w piątki o 19.15 w kaplicy św. Rity w Domu Katolickim. Rozpoczynamy je wspólną modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu, rozważając w ciszy serca wybrane fragmenty Słowa, aby później podzielić się czym do każdego z nas przemówiło, czym dotknęło, na co zwróciliśmy szczególną uwagę. Wszelkie trudności w rozumieniu Słowa pomaga nam przezwyciężyć nasz opiekun, ks. Paweł Wczesny.

Grupa Zielona

Wspólnie mamy jeden cel – stanąć przed obliczem Maryi… a w sercach jest intencji wiele

Grupa promienista, jednej z najstarszej w Polsce, kaliskiej pieszej pielgrzymki. Grupa aktywna – wyrusza aż trzy razy w roku. Najpierw, w jedną z ostatnich sobót maja, udajemy się do pobliskiego Sadowia, by nawiedzić Maryję, Matkę Pięknej Miłości. W sierpniu zmierzamy tam, gdzie główny cel wszystkich pątników – na Jasną Górę. Wyruszamy 9. sierpnia i pielgrzymujemy pięć dni, aby oddać pokłon i zawierzyć wszystkie nasze sprawy Czarnej Madonnie. Jako ostatni cel obieramy kotłowskie sanktuarium, które odwiedzamy w jedną z pierwszych sobót września. Odbywają się tam wtedy uroczystości odpustowe, a my razem z tamtejszym parafianami modlimy się o pokój i pojednanie.
Przewodnikiem i opiekunem grupy jest ks. Paweł Wczesny.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betlejem” przy Konkatedrze

W ostatni czwartek miesiąca sprawowana jest Eucharystia, natomiast w drugi czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu. W pozostałe czwartki każde spotkanie rozpoczynamy wezwaniem do Ducha Świętego, aby otwierał nas na swoje działanie. Potem dzielimy się Słowem Bożym i słuchamy katechezy. Następnie wielbimy Jezusa i gorąco dziękujemy Bogu za miłość, którą nas obdarza w każdej chwili naszego życia. Każdą naszą modlitwę, która jest przeplatana śpiewem – kończymy wzywając opieki Maryi.
Spotkania Wspólnoty odbywają się w każdą środę po Mszy św. wieczornej o godz. 19.15 w kaplicy św. Rity w Domu Katolickim. Opiekunem jest ks. Dariusz Kuliński.

Strona internetowa: www.odnowa-kalisz.org

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa gromadzi osoby świeckie, które chcą być wierne przesłaniu św. Kaspra del Bufalo. Ten święty był czcicielem Krwi Chrystusa i założycielem Bractwa Przenajdroższej Krwi Chrystusa (Rzym 1808 r.), a następnie Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa (Rzym 1815 r.).
Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa swoim życiem uwielbiają Krew Chrystusa – cenę naszego zbawienia: we mszy świętej, rozważając Słowo Boże, adorując Najświętszy Sakrament i żyjąc Słowem Bożym wybranym na każdy tydzień.
Codziennie powinniśmy dawać świadectwo otwartości na różnorakie potrzeby bliźnich i odpowiadać na inne napotkane zadania.
Nasza grupa modlitewna spotyka się na wyborze Słowa Bożego i krótkiej modlitwie w I wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godz. 16.30. w kaplicy św. Rity w Domu Katolickim a w pozostałe wtorki o godz. 11.00. w Sali nr 1 w Domu Katolickim. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 adorujemy Najświętszy Sakrament w Konkatedrze.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Błogosławiona Krew Chrystusowa! – Na wieki błogosławiona. Opiekunem wspólnoty jest ks. Marcin Kierzek.

Apostolat Cudownego Medalika

Apostolat Maryjny to grupa osób, która zajmuje się czynieniem dobra pod opieką Matki Najświętszej w najbliższym otoczeniu tj. we własnej rodzinie, wśród krewnych, przyjaciół i znajomych oraz w miejscu pracy, oraz rozpowszechnia Cudowny Medalik, a przez to udostępnia ludziom łaski, jakie Matka Najświętsza obiecała noszącym go z wiarą i ufnością.
Zebrania wspólnoty w naszej parafii odbywają się w ostatni wtorek miesiąca w Domu Katolickim o godz. 17.00. Opiekunem jest ks. diakon Witold Morozowicz.

Oaza Dwu Serc Jezusa i Maryi

Spotkania Oazy odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele. Opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.

Franciszkański Zakon Świeckich

Kto może należeć do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich? Odpowiada na to pytanie Artykuł 1 Reguły:
„Wśród duchowych rodzin powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele, Rodzina Franciszkańska jednoczy wszystkich członków Ludu Bożego, a więc ludzi świeckich, osoby konsekrowane i kapłanów, którzy czują się powołani do pójścia za Chrystusem śladami św. Franciszka z Asyżu”.
Taka wspólnota istnieje również w naszej parafii i grupuje w swoich szeregach 27 mężczyzn i kobiet z 10 parafii ostrowskich i okolic. Podobnie jak dla św. Franciszka Chrystus był natchnieniem, tak dla członków naszej wspólnoty jest On poznawany przez częste czytanie Ewangelii i wcielanie jej w życie.
O co miesięcznych spotkaniach członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich informują w gablocie obok ołtarza św. Antoniego w ostrowskiej Konkatedrze.

Konferencja Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo

Celem Konferencji jest usiłowanie udzielania pomocy osobom, zwłaszcza rodzinom, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych. To również oddziaływanie w kierunku przygotowania młodych i nie tylko młodych do życia w rodzinie i społeczeństwie. Aby mieć kontakt z podopiecznymi, są oni odwiedzani w ich mieszkaniach co najmniej jeden raz w miesiącu. Co tydzień w środę w godz. 15.00 – 16.00 są prowadzone dyżury charytatywne, w których uczestniczą członkowie Konferencji i przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy potrzebującym, Konferencja prowadzi w naszej parafii świetlicę socjoterapeutyczną, bezpłatne wydawanie leków oraz wiele innych akcji. Duchowym opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
www.apaulo.ostrowianka.pl

Chór mieszany pw. św. Grzegorza

Powstał w 1888 roku z inicjatywy Jana Dwornika. Pierwszym jego dyrygentem był Tomasz Bartkiewicz. W 1931 roku chór przyjmuje za swojego patrona św. Grzegorza, zaś funkcję organisty pełnił Michał Osowski. Następnie chórem kierowali: Ks. Józef Orszulik (1945 – 1948), Kazimierz Urbaniak (organista i dyrygent w latach 1948 – 1986), Jadwiga Jankielewicz (1986- 1988). Po wieloletniej przerwie chór wznowił działalność w 1996 roku. Dyrygentem została wtedy – i jest nim do dziś Magdalena Nowicka.
Oprócz oprawy wokalnej świąt i uroczystości, chór brał udział w licznych zjazdach i przeglądach chórów kościelnych. Śpiewał m.in. w Kościele św. Krzyża w Warszawie, w Kaliszu, w Lutogniewie, zaś w 1999 roku podczas transmitowanej Mszy św. w Telewizji Polonia. We wrześniu 2008 roku chór zdobył wyróżnienie I Diecezjalnego Przeglądu Chórów Kościelnych w Kaliszu.
Chór aktywnie uczestnicy w życiu parafii i diecezji. Od roku 2002 chór jest członkiem Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej.
Serdecznie zapraszamy do naszego chóru tych wszystkich, którzy swoim śpiewem chcą ubogacać liturgię i wielbić Boga. Próby chóru w poniedziałki i piątki o godz. 18.30. Opiekunem jest Ks. Mateusz Setecki.

Akcja Katolicka

Czym jest Akcja Katolicka? Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w łączności z hierarchią kościelną spełniają misję apostolską Kościoła poprzez pogłębianie najpierw swojej formacji wewnętrznej i przenikanie wartościami ewangelicznymi życia rodzinnego, społecznego i politycznego wchodząc w odpowiednie struktury i uaktywniając je.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej istnieje od 1996 r.
Spotykania odbywają się zgodnie z zapowiedzią podczas ogłoszeń parafialnych. Naszym opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.

Ojciec Św. Jan Paweł II napisał „Bierność jest dla chrześcijanina postawą nie do przyjęcia”, a także: „Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”.

Zapraszamy do Akcji Katolickiej!

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota została założona w klasztorze N.M.P sióstr wizytek w Bourg (Francja). Inicjatorką bractwa była Konstancja Bernard (s. Maria od Najświętszego Serca). W rok po założeniu Straż Honorowa została wyniesiona do godności Bractwa. Pius IX ubogacił je odpustami.
W naszym kościele konkatedralnym w Ostrowie Wlkp. działa od roku 1932. Straż Honorowa ma 54 członków. W każdy pierwszy czwartek miesiąca uczestniczymy w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 8.00 sprawowana jest Eucharystia wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata. Po Mszy św. w salce katechetycznej odbywa się spotkanie formacyjne.
Zapraszamy do naszej Wspólnoty wszystkich, którzy czują bliskość swego serca z sercem Pana Jezusa. Każdy Członek Arcybractwa wybiera jedną godzinę zegara i siebie samego oddaje jako wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata. W ten sposób możemy wiele zyskać dla duszy własnej, oraz naszych bliźnich.
Informacje u opiekuna ks. Mateusza Seteckiego.

Ojcowie i Matki Różańcowe

Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje od wielu lat i przynosi wielkie korzyści duchowe tym wszystkim, którzy do niego należą.
W naszym Stowarzyszeniu różaniec jest odmawiany cały, ponieważ każda Róża składa się z dwudziestu osób, która odmawia jedną tajemnicę, czyli jedno Ojcze Nasz, dziesięć Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu, rozważając tajemnice, otrzymane od zelatorki.
W każdą drugą niedzielę miesiąca odprawiona jest o godz. 7.00 Msza Święta za zmarłe matki i dawnego proboszcza śp. Księdza Prałata Matuszczaka. Po Mszy świętej jest spotkanie w salce parafialnej. Matki i Ojcowie uczestniczą we wszystkich uroczystościach parafialnych także ze sztandarem, biorą udział w procesjach Bożego Ciała, odpustach parafialnych w wszystkich Kościołach parafii ostrowskich. Każdego trzynastego dnia miesiąca odbywa się nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej i procesja z figurą wokół kościoła, która kończy się Apelem Jasnogórskim przy Grocie. Codziennie jest odmawiany różaniec święty o godz. 7.30 rano.
Matka Boża podczas swoich objawień prosi ludzi o odmawianie różańca, aby świat wciąż zmieniał się na lepsze. Odpowiedzmy na to wołanie Maryi poprzez wstąpienie w szeregi Żywego różańca ojców i matek.
Zapraszamy w nasze szeregi szczególnie młode małżeństwa. Informacje podczas niedzielnych spotkań. Opiekunem jest Ks. Proboszcz Krzysztof Nojman.