Poznaj historie związane z parafią

Historia

Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości
św. Jan Paweł II

Artykuły historyczne dotyczące parafii i kościołów

 • 100-lecie...

  Uroczystość setnej rocznicy konsekracji fary, a obecnie konkatedry przeżywali mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Przewodniczył jej 8 maja ks. bp Stanisław Napierała...

 • Historia parafii w skrócie

  Pierwszy kościół powstał w Ostrowie w pierwszej połowie XV w., prawdopodobnie w czasie zbliżonym do czasu lokacji samego miasta (w 1404). Nosił wezwania Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Andrzeja Apostoła oraz...

 • Prehistoria parafii

  Gdy w 1981 r. przybyłem jako proboszcz parafii farnej do Ostrowa Wielkopolskiego i chciałem nieco poznać historię tej najstarszej parafii, nie na podstawie legendarnych opowiadań, lecz na podstawie autentycznych dokumentów ze wszystkich stron słyszałem i czytałem, że nie ma dokumentu erekcyjnego parafii...

 • Opis kościołów parafialnych

  Wybudowany w 1404 roku, początkowo był kościołem filialnym parafii w Wysocku. Od 1434 roku kościół parafialny w Ostrowie – kościół jednonawowy zbudowany z drzewa. Posiadał wieżę z trzema dzwonami i mniejszą wystawką, w której wisiała sygnaturka. Dach był kryty szkudłami. Wnętrze kościoła było niezbyt ozdobione...

 • Patroni parafii

  Ks. Arkadiusz Lisiecki w swej książce wydanej w r. 1906 w przypisach mówi o dwóch kościołach w Ostrowie. Na potwierdzenie podaje dwa różne tytuły kościoła. Gdyby przyjąć tę koncepcję, trzeba by mówić o pięciu kościołach. Tytuł kościoła bowiem ulegał zmianie w ciągu wieków...

 • Tu rodziła się niepodległość…

  W dniu 10 listopada 1918 roku społeczeństwo miasta Ostrowa Wielkopolskiego na wiecu w Domu Katolickim opowiedziało się za natychmiastową przynależnością do powstającego państwa polskiego...

 • Zrzucenie z wieży dwóch dzwonów

  W 1906 roku w wieży kościoła umieszczono trzy dzwony – Walenty, Ferdynand i Pelagia – odlane w ludwisarni Schillingów w Apoldzie. Największy – Walenty ze względu na budowniczego kościoła ks. Walentego Śmigielskiego (ufundowany przez kapłana), Ferdynand...

 • Zabytkowe organy w Konkatedrze

  Pierwszy kościół wybudowano w Ostrowie jako filialny parafii Wysocka Wielkiego w 1404 roku. Był to kościół drewniany. Parafia powstała w 1434 roku. Po rozebraniu starego kościoła w 1781 roku wybudowano drugi, drewniany, który stał do 1906 roku. Wiemy, że w pierwszym i drugim kościele w Ostrowie były organy...

Historyczne artykuły w gazetach dotyczące wydarzeń parafii ostrowskiej

 • Historia parafii z 1925 roku

  Parafja ostrowska w pierwszych czasach swego istnienia należała do parafji wysockiej, dla której już przed rokiem 1298 dziedzic Wysocka herbu Ogończyk wystawił kościół, z początku drewniany, później murowany. Prawdopodobnie z przyczyny coraz wzrastającej liczby mieszkańców...

 • Uroczystość poświęcenia kościoła w Ostrowie

  Ostrów nie widział od kilkuset lat z górą podobnej uroczystości. Stara nasza niedawno zerwana świątynia nie była konsekrowaną. Najprzew. ksiądz biskup Likowski przybył wraz z kapłanem swoim ks. Detkoffem, w ubiegłą sobotę w południe do naszego miasta...

 • Konsekracja dzwonów farnych

  Przed portalem kościoła postawiono bramę tryumfalną i kilkanaście słupów ze sztandarami i girlandami, a kościół sam przybrał odświętne szaty. Nic dziwnego, przecież przyjeżdża Ks. Metropolita, by poświęcić farne dzwony. Na granicy grodu ostrowskiego przywitali Jego Ekscelencję Ks. Kan. Fr. Dymarki, dziekan ostrowski i Ks. Seweryn Garyantesiewicz dziekan odolanowski...

 • Konsekracja kościoła w Ostrowie

  Od kilkuset lat nie widział Ostrów konsekracyi kościoła. Najprzew. ks. biskup Likowski przybył wraz z kapelanem swoim ks. Detloffem w ubiegłą sobotę w południe do Ostrowa, ażeby dokonać tego uroczystego aktu. Na dworcu przyjęli go ksiądz dziekan Grośty z Odolanowa, ks. proboszcz Zborowski i zastępca księcia patrona...

 • Ratowanie Konkatedry

  Konkatedra w Ostrowie, dawna Fara, zbudowana została przed 90. laty staraniem ostrowskiego proboszcza ks. dziekana Walentego Śmigielskiego, wysiłkiem parafian i patrona parafii – księcia Ferdynanda Radziwiłła z Antonina. Kościół należy, jeszcze dzisiaj, do największych świątyń w Wielkopolsce...

 • Święty Stanisław BM Patronem niebieskim Ostrowa

  Święty Stanisław, biskup i męczennik, 11 listopada został ogłoszony patronem niebieskim Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas uroczystej Mszy świętej w konkatedrze ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała przypomniał, że św. Stanisław...

Wybrane fakty z historii parafii

1404

Pierwszy kościół w Ostrowie

Budowa w Ostrowie kościoła filialnego należącego do parafii w Wysocku.

8.03.1434

Ustanowienie parafii

Ustanowienie parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Doroty w Ostrowie przez biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka.

8.02.1442

Erygowanie parafii

Bp poznański Andrzej z Bnina na nowo eryguje* parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz św. Doroty.
* - erygowanie z łac. erigo – wznoszę – założenie, ufundowanie lub powołanie do działania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa.

12.11.1632

Kult św. Anny

Założenie Bractwa św. Anny.

1639-44

Konsekracja kościoła

Konsekracja kościoła przez sufragana gnieźnieńskiego Jana Madalińskiego.​

1756

Bractwo św. Jana Nepomucena

Założenie Bractwa św. Jana Nepomucena.

1779

Powiększenie parafii

Powiększenie parafii ostrowskiej kosztem parafii wysockiej. Przyłączono: Gorzyce, Topolę Małą i Wielką, Janków Przygodzki, Pruślin, Przygodzice.

1779-82

Nowy kościół

Wybudowanie przez księcia Radziwiłła nowego drewnianego, podmurowanego kościoła.

19.07.1830

Parafia bez proboszcza

Śmierć proboszcza Ks. Józefa Kramarkiewicza. Parafia pozostawiona pozbawiona proboszcza na półtora roku pod zarządem ks. Feliksa Płonczyńskiego.

12.1831

Proboszcz

Pod koniec roku, książę namiestnik Antoni Radziwiłł udzielił prezenty (przedstawił biskupowi kandydata na proboszcza) ks. Janowi Kompalle. W grudniu Kompałła zostaje nowym proboszczem parafii ostrowskiej.

lata 70. XIX w.

Budowa wikariatu

Przy ul. Gimnazjalnej powstaje wikariat.

1874-76

Kard. Ledóchowski w Ostrowie

W tym okresie w ostrowskim więzieniu przebywał ks. kard. Mieczysław Halka-Ledóchowski.

24.04.1881

Parafia bez proboszcza

Śmierć proboszcza ks. Pawła Fabisza. Administrację parafii przejął ks. Edmund książę Radziwiłł, który był w tym czasie wikariuszem w parafii.

1887

Proboszcz

Proboszczem zostaje ks. Augustyn Szamarzewski.

szamarzewski1

1901

Cmentarz parafialny

Wybranie miejsca pod utworzenie nowego cmentarza parafialnego o powierzchni ok. 3,83 ha przy ul. Starokaliskiej (obecnie ul. Limanowskiego), który został poświęony 22 maja 1904 r. Od tego czasu zaprzestano pochówków na przepełnionym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.

1901-03

Dom Katolicki

Budowa Domu Katolickiego z dużą salą widowiskową. Budowa była etapowana. Najstarszą częścią jest duża sala oraz salki do niej przylegające.

1904

Plebania

Budowa plebani.

07.1904

Fundamenty

Wykopnie fundamentów pod budowę kościoła.

9.10.1904

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła

Poświęcenie kamienia węgielnego przez sufragana poznańskiego ks. biskupa Edwarda Likowskiego. Odbyło się to w 500. rocznicę powstania pierwszego kościoła w Ostrowie. Fundatorem byli parafianie i w 1/3 książę Ferdynand Radziwiłł.

1905

Konwikt Arcybiskupi

Budowa Konwiktu Arcybiskupiego.

30.09.1906

Poświęcenie kościoła

Poświęcenie nowobudowanego kościoła przez ks. dziekana Grośtego z Odolanowa.

6.10.1907

Konsekracja kościoła

Konsekracja kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przez sufragna poznańskiego ks. Biskupa Edwarda Likowskiego.

1909-10

Budowa organów

Wykonanie 32. głosowych organów z elementów sprowadzonych z firmy Laukhuff z Niemiec, przez firmę Józefa Stanisławskiego z Poznania.

1.12.1922

Proboszcz - ks. Rolewski

Proboszczem parafii ostrowskiej zostaje ks. Kazimierz Rolewski. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.

1924-32

Tworzenie parafii w Przygodzicach

Parafia ostrowska wraz z lokalną społecznością podejmuje się budowy kościoła w Przygodzicach.

1924

Budowa pomnika kard. Ledóchowskiego

Pomnik został zniszczony przez hitlerowców. Ocalał cokół, na którym stoi odbudowany pomnik.

1925

Tworzenie parafii w Jankowie Przygodzkim

Utworzenie parafii w Jankowie Przygodzkim z kościołem parafialnym pw. św. Józefa i oddzielenie od parafii ostrowskiej: Jankowa Przygodzkiego (gmina), Nadstawek (gmina), Przygodzic (gmina i dwór), Topoli Wielkiej (gmina) i Topoli Małej (dwór).

1928-33

Grota MB z Lourdes​

Postawienie groty z posągiem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Uroczystość poświęcenia groty odbyła się 1 października 1933 r.

1928-30

Polichromia

Wykonanie polichromii w kościele przez Henryka Jackowskiego-Nostitza, który posługiwał się farbami Keima.

2.12.1934

500-lecie parafii

Uroczystość 500-lecia parafii ostrowskiej.

2.12.1934

Parafia w Gorzycach Wielkich

Dekretem ks. Kardynała Augusta Hlonda w Gorzycach Wielkich powstaje nowa parafia. Parafia ostrowska rozpoczyna organizację nowej parafii, do której włączono: Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Lamki, Zalesie, Parcele Radłowskie, Topola Mała odłączając je z parafii ostrowskiej.

1937-47

Nowa parafia w Ostrowie

Przewodniczącym Komitetu Budowy nowego kościoła w Ostrowie został ks. Leon Płotka. W 1938 r. rozpoczęto budowę świątyni, jednak wybuch II Wojny Światowej ją przerwał. W czasie okupacji niemieckiej kościół zamierzano rozebrać. Po zakończeniu wojny ks. Płotka kontynuował budowę. W 1947 erygowano nową parafię pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim i mianował ks. mjr. Franciszka Dymarskiego pierwszym proboszczem.

Spadający dzwon z wieży kościoła

24.04.1942

Zrabowanie dzwonów

Zrabowanie przez hitlerowców z wieży kościoła dwóch dzwonów: „Walenty” i „Ferdynand”. Ocalał tylko dzwon najmniejszy tzn. „Pelagia”.

1945-74

Zbór ewangelicki

W 1945 r. parafia św. Stanisława B.M. otrzymuje do użytku i pod zarząd zbór ewangelicki (tzw. Mały Kościółek), który staje się kościołem fililnym. W 1959 r. dekretem abp. Baraniaka w tejże świątyni zostaje utworzony zostaje Ośrodek Duszpasterski. W 1974 r. zostaje erygowana parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, gdzie proboszczem zostaje ks. Mieczysław Kutzner.

8.12.1957

Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Poświęcenie obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w ołtarzu św. Andrzeja Apostoła namalowany przez prof. Władysława Ukleja z Gliwic. Ramy zaprojektował architekt Wasiewicz Klemens z Poznania, złocenia wykonał złotnik Karaluch z Poznania, a rzeźby Porankiewicz z Ostrowa. 11 grudnia podczas pierwszej nowenny do MB Nieustającej Pomocy kościół był przepełniony.

26.03.1960

Sprowadzenie szczątek ks. Rolewskiego

Sprowadzenie z Poznania do Ostrowa trumny ze szczątkami śp. ks. prał. Kazimierza Rolewskiego. Następnego dnia odprawiono żałobne nieszpory za śp. ks. Rolewskiego z udziałem około 40 kapłanów, miejscowych Sióstr Elżbietanek i tysięcy wiernych. Szczątki Proboszcza farnego z lat 1922-1928 spoczęły na cmentarzu parafialnym.

22.05.1960

Nowe dzwony

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak konsekruje dwa nowe dzwony nadając im imiona: Maryi, Królowej Polski i Stanisława Bpa, patrona parafii. Największy dzwon o wadze 2400 kg, noszący imię Maryi Panny wykonany przez ludwisarza poznańskiego A.Brozińskiego. Mniejszy dzwon o wadze 950 kg noszący imię św. Stanisława Bpa.

20.06.1961

Siostry Klaryski

Przybycie do Ostrowa trzech pierwszych Sióstr Klarysek Kapucynek z Przasnysza pod kierownictwem Matki Salomei (Janiny) Tarasiewicz. Osiedliły się w domu p. Berdychowskich przy ul. Asnyka 10 (dziś ul. Kard. Dalbora 10). Na mocy dyspensy udzielonej przez Prymasa Polski, Siostry z zakonu kontemplacyjnego mogą uczęszczać na Mszę św. do fary pomimo obowiązującej klauzury.

3-4.04.1966

Rok Milenijny

Pobyt Prymasa Polski, ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z ks. Arcybiskupem-Metropolitą Antonim Baraniakiem w parafii Ostrowskiej w związku z obchodami Roku Millenijnego oraz koronacją obrazu MB Skalmierzyckiej w Skalmierzycach.

22.04.1966

I Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej

W drodze z Poznania do Częstochowy Kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zatrzymał się w Ostrowie. Ołtarz farny tonął w różach, a wierni zebrali się licznie. Dzięki dwugodzinnemu opóźnieniu w uroczystościach mogły wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli, którym władze próbowały w różny sposób utrudnić przybycie do świątyni. Ok. 30 tysięcy wiernych z Ostrowa i okolic wzięło udział w niespełna 3 godzinnym nawiedzeniu.

20.12.1966

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Rolewskiego

Pierwsza Sesja Trybunału do procesu informacyjnego Sługi Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego. Wygłosił na niej przemówienie ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Antoni Baraniak mówiąc m.in. „Droga procesu jest długa. Przeważnie trwa lata. Do beatyfikacji potrzeba nam cudów, o które musimy Boga prosić, musimy je wymodlić”.

1968

Millenium Archidiecezji Poznańskiej

29 czerwca 1968 r. w uroczystość św. Piotra i Pawła na zaproszenie ks. Arcybiskupa-Metropolity do Ostrowa przyjechał Arcybiskup Wrocławski, ks. Bolesław Kominek, który odprawił we farze nabożeństwo. Nad głównym ołtarzem zawisł medalion z Katedrą poznańską i datami 968-1968.

1969

Malowanie kościoła

W okresie od 14 sierpnia do 15 grudnia odmalowano polichromie w kościele. Dzieło prof. Jackowskiego (z 1929 r.) postanowiono oczyścić, odświeżyć części uszkodzone i odnowić złocenia. Wykonawcą był Zakład Artystyczno-Malarski z Leszna. Malowano systemem „Keima”. M.in. przeniesiono marmurową chrzcielnicę, która stała przy ołtarzu MB Częstochowskiej do głównej nawy, odmalowano grotę Matki Boskiej, naprawiono gruntownie dach kościoła.

7.11.1976

II Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej

Parafię nawiedza Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości tej towarzyszył ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński oraz ks. Kardynał Karol Wojtyła.

13.03.1979

Przeniesienie grobu Sługi Bożego ks. Rolewskiego do kościoła

W rocznicę śmierci śp. ks. prał. Kazimierza Rolewskiego, Sługi Bożego, odbyło się uroczyste przeniesienie szczątków ciała z cmentarza przy ul. Limanowskiego do krypty w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w ostrowskiej farze.

24-26.10.1983

III Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej

Nawiedzenie Matki Bożej dla całego regionu ostrowskiego. Do fary przybyli również pielgrzymi z innych dekanatów. Po zakończeniu uroczystości w Ostrowie, Obraz został przewieziony do Kępna.

30.09.1984

Poświęcenie pomnika ks. kard. Ledóchowskiego

Uroczystość poświęcenia pomnika ks. Kard. Mieczysława Ledóchowskiego, w którym brał udział ks. Prymas Kardynał Glemp i ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Jerzy Stroba. Na uroczystości przywieziono relikwię św. Wojciecha. Mszy św. przewodniczył ks. Arcybiskup-Metropolita, a kazanie wygłosił Prymas Polski. Pomnik poświęcili wspólnie Prymas i Metropolita Poznański.

1.01.1992

Gazetka parafialna

Ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej „Z Ostrowskiej Fary”. Jeszcze w tym samym roku w związku z utworzeniem diecezji kaliskiej i wyniesieniem kościoła parafialnego do rangi konkatedry, gazetka ukazała się pod nowym tytułem „Z Ostrowskiej Konkatedry”.

25.03.1992

Diecezja kaliska

Powstanie diecezji kaliskiej. Pierwszym Biskupem Kaliskim został ówczesny biskup pomocniczy poznański doc. dr hab. Stanisław Napierała. Podniesienie do rangi Konkatedry kościoła farnego w Ostrowie.

26.04.1992

Ingres do Konkatedry

Ingres Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały do Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim. Wcześniej, 12 kwietnia odbył się ingres do Katedry w Kaliszu.

1992-99

Renowacja kościoła

Całkowita renowacja Konkatedry.

1993-95

Tworzenie nowej parafii w Pruślinie

W 1993 r. rozpoczęto starania utworzenia nowej parafii w Pruślinie, które zakończyły się 20 sierpnia 1995 r., kiedy to biskup kaliski Stanisław Napierała poświęcił nowowybudowaną świątynię, ustanawiac parafię pw. Świętej Rodziny, a jej pierwszym proboszczem zostaje ks. Janusz Giera.

1.07.1994

Erygowanie parafii w Zębcowie

Utworzenie nowej parafii w dzielnicy Zębców-Zacisze pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, która została wydzielona z parafii Konkatedralnej.

11.11.1995

Nawiedzenie Obrazu św. Józefa Kaliskiego

Nawiedzenie parafii przez kopię cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego, która pielgrzymowała po całej diecezji kaliskiej.

14.07.1996

Nawiedzenie figury Pani Fatimskiej

Nawiedzenie parafii przez pielgrzymującą po Polsce białej figury Pani Fatimskiej. Powitanie miało miejsce na przepełnionym Rynku. Przez całą dobę trwało czuwanie. Proszono ludzi, by opuszczali kościół robiąc miejsce kolejnym.

16.02.1997

Relikwie św. Wojciecha

Uroczystości świętowojciechowe. Mszę św. przy relikwiach św. Wojciecha odprawił ks. Biskup Stanisław Napierała przy udziale Kapituły Konkatedralnej, kapłanów i wiernych.

9.05.1999

Konsekracja ołtarza

Konsekracja nowego ołtarza soborowego i poświęcenie odnowionej Konkatedry przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę połączona z odpustem ku czci św. Stanisława Biskupa.

11.05.1999

Utworzenie nowej parafii

Erygowanie nowej parafii pw. MB Fatimskiej przy ul. Krętej, wydzielonej ze wspólnoty Konkatedralnej, której proboszczem został ks. Krzysztof Nojman.

5.12.1999

TVP Polonia

Telewizja Polonia transmitowała Mszę św. z Konkatedry. Po transmisji rodacy z zagranicy dzwonili do parafii (m.in. z Berlina, Francji, St. Zjednoczonych, Australii i Afryki).

2000

Milenium 2000

Obchody wejścia Kościoła Katolickiego w III tysiąclecie, zainicjowane przez Jana Pawła II jako Rok Jubileuszowy, który trwał od 24 grudnia 1999 do 6 stycznia 2001.

22.06.2000

Powiększenie cmentarza

W uroczystość Bożego Ciała ks. Biskup Stanisław Napierała poświęcił krzyż i nową część cmentarza przy ul. Limanowskiego.

10-17.05.2003

Jezus Miłosierny

Misje Miłosierdzia w parafii z obecnością wizerunku Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium Księży Jezuitów w Kaliszu.

8.01.2007

Zabytki

Konkatedra wraz z zespołem budynków (kościół i teren przykościelny, plebania z ogrodem, Dom Katolicki z podwórzem, Konwikt Arcybiskupi z ogrodem, wikariat przy ul. Gimnazjalnej, grota Matki Bożej), decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, została wpisana do rejestru zabytków.

2010-13

Nowa nawierzchnia

Wymiana nawierzchni wokół Konkatedry. Ze względu na duże koszty, wymiana została podzielona na etapy, które obejmowały stworzenie parkingów oraz placu modlitewnego przed kościołem.

6.07.2011

IV Nawiedzenie Kopii Obrazu MB Częstochowskiej​

Nawiedzenie parafii po raz czwarty przez Kopię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przez dobę parafianie mogli spotkać się z Matką Bożą w Jej cudownym wizerunku.

26.04.2012

Dziękczynienie bp Napierały

Mszę św. dziękczynną za ofiarną służbę biskupią w naszej diecezji sprawował w Konkatedrze Ks. Biskup Stanisław Napierała. Biskup Stanisław Napierała po raz ostatni nawiedził Konkatedrę jako pełniący funkcję Ordynariusza Kaliskiego. Jako wotum wdzięczności Ks. Biskup ofiarował parafii pamiątkowy kielich. Miało to miejsce 20 lat po Ingresie Biskupa Kaliskiego do Konkatedry.

21.07.2012

Biskup kaliski Edward Janiak

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowym Biskupem Kaliskim Księdza Biskupa Edwarda Janiaka, ówczesnego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Do chwili objęcia urzędu Biskupa Kaliskiego przez Ks. Bpa Edwarda Janiaka, na mocy Dekretu Ojca Świętego, dotychczasowy Biskup Kaliski Stanisław Napierała pełnił funkcję Administratora Apostolskiego.

7.10.2012

Ingres bp Janiaka do Konkatedry

Ingres Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka do Konkatedry. 12 września nowy biskup odbył ingres do Katedry w Kaliszu.

19.04.2014

Ostrowskie Misterium Męki Pańskiej

W sobotę wieczorem, odbyło się pierwsze w Ostrowie Misterium Męki Pańskiej pt. „To tajemnica”. W inscenizacji wzięło udział ponad 50 osób, głównie młodzież. Misterium rozpoczęło się na ostrowskim rynku odśpiewaniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Spektakl rozpoczął się od wjazdu Jezusa do Jerozolimy i sceny z Wieczernika. Na tyłach ratusza umiejscowiony był Ogród Oliwny, na zachodniej ścianie miał miejsce sąd Kajfasza, a na balkonie ratusza – sąd Piłata. Stamtąd Jezus przeszedł z krzyżem ul. Kościelną do Konkatedry, gdzie pokazana została autentyczna scena ukrzyżowania. Ciało Jezusa zostało przeniesione do grobu zlokalizowanego w grocie lourdzkiej przy świątyni.

17.04.2016

1050. Rocznica Chrztu Polski

Uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Biskupa Porto Nacional w Brazylii Romualda Kujawskiego, ks. Biskupa Edwarda Janiaka oraz Biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna z okazji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Podczas Eucharystii odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Ochrzczony został Michał Mochowicz, syn Łukasza i Martyny. Po Mszy św. przeniesiono Najświętszy Sakrament do Kaplicy Wieczystej Adoracji (w ołtarzu Serca Jezusowego), która stanowi trwały owoc Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w 2015 roku oraz upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu Polski. 30 kwietnia w Konkatedrze odbył się wielki Koncert Milenijny „Chrztu wody”.

1.03.2020

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

W kościołach w całej Polsce odczytywany jest komunikat Ministra Zdrowia dotyczący objawów zakażenia nowym koronowariusem SARS-CoV-2 pochodzącym z Chin. W kolejnych dniach odwoływane są wydarzenia (w tym Ostrowskie Misterium Męki Pańskiej), spotkania grup duszpasterskich (także kursu przedmałżeńskiego). Jako jedna z pierwszych parafii w mieście Konkatedra rozpoczyna internetowej transmisje Mszy św. Rząd wprowadza ograniczenia w ilości osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach i Mszach św. Ograniczenia te w pewnym momencie osiągnęły 5 osób na kościół. Pandemia trwa już ponad rok...

23.05.2020

Święcenia kapłańskie w Konkatedrze

Po raz pierwszy w historii diecezji kaliskiej równocześnie w katedrze oraz konkatedrze zostały udzielone święcenia kapłańskie 6 klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. W Ostrowie święceń udzielił biskup pomocniczy Łukasz Buzun, natomiast w Kaliszu biskup-senior Stanisław Napierała. Powodem tej sytuacji była trwająca pandemia koronawirusa.

25.06.2020

Administrator Apostolski w diecezji kaliskiej

Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia w związku z zarzutami stawianymi bp Edwardowi Janiakowi.

17.10.2020

Rezygnacja bpa Janiaka

Ojciec Święty Franciszek przyjmuje rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Od tego momentu arcybiskup Grzegorz Ryś (metropolita łódzki) zarządza diecezją kaliską jako administrator apostolski sede vacante.

25.01.2021

Biskup kaliski Damian Bryl

Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa kaliskiego, którym został dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Damian Bryl. O tym fakcie poinformowała Nuncjatura Apostolska w Warszawie. Tym samym diecezja kaliska, po kilku miesiącach od ustąpienia bp Janiaka ze stanowiska, ma nowego pasterza.

27.06.2021

Ingres bp Bryla do Konkatedry

Trzy miesiące po ingresie do Katedry Kaliskiej, biskup Damian Bryl odbył ingres do Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim.

23.09.2021

Zmarł biskup Janiak

W wieku 69 lat zmarł bp Edward Janiak, biskup senior diecezji kaliskiej. Na skutek oskarżeń o tuszowanie spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich przez podlegających mu księży w czerwcu 2020 r. bp Janiak został faktycznie odsunięty od władzy w diecezji kaliskiej (mianowanie administratora apostolskiego), a 17 października 2020 r. papież przyjął jego rezygnację. Z kolei w marcu 2021 Stolica Apostolska nakazała mu zamieszkanie poza diecezją kaliską, zakazała uczestniczenia w publicznych celebracjach i spotkaniach na jej terenie, a także zobowiązała go do dokonania wpłaty na rzecz Fundacji św. Józefa na przeciwdziałanie nadużyciom seksualnym i wsparcie ofiar.

7.10.2021

Zawierzenie św. Józefowi

W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu biskupi dokonali Zawierzenia św. Józefowi Narodu i Kościoła w Polsce.

27.12.2021

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Msza św. w intencji Wielkopolski i całej Polski, której przewodniczył ks. kan. Adam Kosmała w Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które zostało ustanowione 1 października 2021 r. jako święto państwowe.

26.03.2022

Zmarł biskup Wilski

W ostrowskim szpitalu w wieku 86 lat zmarł bp Teofil Wilski – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej w latach 1995-2011, który od przejścia na emeryturę mieszkał w Domu Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim. Msza żałobna odprawiona została 30 marca w Konkatedrze. Pogrzeb odbył się kolejnego dnia w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Biskup spoczął na Cmentarzu Miejskim przy ul. Górnośląskiej (Rogatka), w kapłańskiej kaplicy grobowej.

Kalendarium

Poznaj historię parafii ułożoną chronologicznie od momentu jej powstania do dziś…

Scroll to Top
Skip to content