Historia parafii w skrócie

Pierwszy kościół, XV w. – 1782

Pierwszy kościół powstał w Ostrowie w pierwszej połowie XV w., prawdopodobnie w czasie zbliżonym do czasu lokacji samego miasta (w 1404). Nosił wezwania Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Andrzeja Apostoła oraz św. Doroty. Początkowo był to kościół filialny parafii w Wysocku, osobną parafię ostrowską ustanowiono w Poznaniu z nadania kanonika kolegiaty kaliskiej, Jerzego z Ostrowa herbu Korab w 1434. Konsekrowany został dopiero w połowie XVII w. przez sufragana gnieźnieńskiego Jana Madalińskiego. Był to obiekt drewniany, o niewielkich rozmiarach i jednej prostej nawie.


Drugi kościół, 1782 – 1906

W związku z zapoczątkowanym w XVIII w. przyspieszonym rozwojem Ostrowa pojawiła się konieczność budowy nowej, większej świątyni. Powstała ona, dzięki właścicielowi miasta Michałowi Radziwiłłowi, w latach 1781-1782. Stała w bliskim sąsiedztwie obecnego kościoła. Nigdy nie dokonano konsekracji. Jego dobrodziejami i patronami byli między innymi książęta Bogusław Fryderyk Radziwiłł i Wilhelm Radziwiłł. Była to obszerna, drewniana świątynia wybudowana na planie bazylikowym, z trzema nawami, o bogatym wyposażenia wnętrza (było w niej 8 ołtarzy). Obok (przy ogrodzeniu) stała prosta drewniana dzwonnica. Z „drugim kościołem” związani byli między innymi ks. Augustyn Szamarzewski, ks. Edmund książę Radziwiłł, ks. Wincenty Głębocki, ks. Edmund Dalbor, ks. Edward Likowski. Świątynię rozebrano, w związku budową nowej, a jego wyposażenie przekazano innym parafiom. Głównym źródłem informacji o „drugim” kościele jest wydana w 1906 roku praca „Stary kościół parafialny w Ostrowie” autorstwa ks. Arkadiusza Lisieckiego.


Trzeci kościół, od 1907

Szybki rozwój Ostrowa na przeł. XIX i XX w. oraz rosnący wśród mieszkańców miasta udział katolików wymusił budowę nowego kościoła. Autorem pierwszego projektu został Sylwester Pajzderski, kolejnego (w oparciu o pierwszy) Roger Sławski. Zdecydowano się na odwołania do stylu romańskiego, aby odróżnić kościół od budowanych przez Niemców świątyń gotyckich. Kamień węgielny pod budowę wmurowano w 1904 roku, w 500. rocznicę powstania pierwszego ostrowskiego kościoła. Nowa fara powstała staraniem m.in. księdza Walentego Śmigielskiego (który jednak nie dożył ukończenia budowy), a głównym fundatorem został książę Ferdynand Radziwiłł. Poświęcenie odbyło się 30 września 1906 ks. dziekana Grośtego z Odolanowa, a konsekracja 6 października 1907 r. przez sufragna poznańskiego ks. Biskupa Edwarda Likowskiego. Zawiłe dzieje przygotowań do budowy nowego kościoła opisał w 2000 r. ks. prał. Alfred Mąka.

W 1920 Jarosław Iwaszkiewicz pisał o kościele: „kościół nowy trochę niemiecki, ale najładniejszy z kościołów współczesnych jaki widziałem, szczególniej w środku biały, marmurowy, taki wykończony artystycznie w każdym szczególe, że robi nadzwyczajne wrażenie”. W roku 1929 wykonano polichromię (Henryk Jackowski-Nostitz), której zdecydowana kolorystyka nie wpisuje się jednak w ogólną koncepcję kościoła.

W 1976 r. fara została nawiedzona przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – w uroczystościach uczestniczyli Prymas Stefan Kardynał Wyszyński i Kardynał Karol Wojtyła. 25 marca 1992, bullą papieża Jana Pawła II wyniesiono farę do rangi konkatedry diecezji kaliskiej.

Spośród proboszczów parafii wymienić należy m.in. ks. Alfreda Mąkę, ks. Stanisława Matuszczaka, Sługę Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego, Ludwika Jarosza, ks. Leona Płotkę.

Od 1 lipca 2007 decyzją bpa Stanisława Napierały proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika został ks. kanonik Tomasz Ilski, który 8 maja 2008 roku został podniesiony do godności prałata kapituły konkatedralnej. Ks. prałat Tomasz Ilski przeszedł na emeryturę z dniem 30 czerwca 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 roku decyzją ks. bpa Edwarda Janiaka proboszczem został ks. kanonik Krzysztof Nojman (wikariusz parafii w latach 1994-1998). Dzieje parafii toczą się od 1434 roku nieprzerwanie dalej, o czym można czytać w Kalendarium, a także w Archiwum.