Parafja ostrowska w pierwszych czasach swego istnienia należała do parafji wysockiej...

Historia parafii z 1925 roku

Historia parafii zamieszczona w „Dodatku do Orędownika Ostrowskiego i Odolanowskiego” z 14 sierpnia 1925 roku

TREŚĆ ORYGINALNA Z GAZETY:

Parafja ostrowska w pierwszych czasach swego istnienia należała do parafji wysockiej, dla której już przed rokiem 1298 dziedzic Wysocka herbu Ogończyk wystawił kościół, z początku drewniany, później murowany. Prawdopodobnie z przyczyny coraz wzrastającej liczby mieszkańców powstał w wieku XIV. dla Ostrowa z przyległościami osobny kościół filjalny, którym zarządzali proboszczowie wysoccy. Kościół ten stał podobno w miejscu, gdzie stoi gimnazjum; był mały, drewniany i miał wieżę, w której umieszczone były 3 dzwony. W roku 1434 wyniósł go do rzędu kościołów parafjalnych ówczesny dziedzic Ostrowa Jerzy, kanonik kolegjaty Panny Marji w Kaliszu aktem z dnia 8. marca, zatwierdzonym przez biskupa Poznańskiego Stanisława Ciołka. Erekcję tę w roku 1442 uzupełnił osobnym aktem Mikołaj z Ociąża. Odłączoną od Wysocka parafję ostrowską składały od 1434 do 1779 osady: miasto Ostrów i wsie: Krępa, Kamienice, Zembców, Zacharzew i Lamki.
W roku 1779 przedłożył dziedzic Ostrowa książę Michał Hieronim Radziwiłł wojewoda wileński Władzy duchownej wniosek o Przyłączenie do parafji ostrowskiej Przygodzic, Jankowa, Topoli wiel. I mał. Gorzyc i Pruślina z pustkowiami, obowiązując się w ciągu 3 lat wystawić własnym kosztem nowy kościół, oraz płacić rocznie 200 zł na utrzymanie osobnego wikarjusza. Władza duchowna przychyliła się do wniosku i w roku 1782 stanął wielki o trzech nawach bez wieży kościół z sosnowych beli. Stary kościółek jeszcze w tym samym roku rozebrano. Po wystawieniu nowego kościoła odbyło się dnia 13. listopada 1783 pochowanie kości na cmentarzu przy kościele i to między zakrystją a ogrodem proboszczowskim. Cmentarz ten był w użyciu do roku 1820, w którym założono nowy przy szosie Wrocławskiej. W roku 1869 cmentarz ten powiększono. Rzeczony kościół przetrwał 124 lat. W roku 1906 dnia 30. września odbyło się w nim ostatnie nabożeństwo, poczem go rozebrano i wystawiono kościół teraźniejszy.
Parafję ostrowską składają następujące miejscowości: Ostrów, Krępa, Pruślin, Kamienice, Przygodzice, Janków, Topola wiel. i mała, Gorzyce, Lamki, Zacharzew, Zębców, Wenecja, pustkowia: Mielcarek, Kąkolewiec, Cegielnia, Tarchalskie, Grochowiska, Szmata, Nadstawki, Papiernia, Trzcieliny, Haledry, Bażanterja, Drygas, Białebłoto, młyn Popłonyk i dwór w Tarchałach.

Scroll to Top
Skip to content