Od kilkuset lat nie widział Ostrów konsekracyi kościoła

Konsekracja kościoła w Ostrowie

Konsekracya kościoła w Ostrowie. „PRACA – Tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany” z 20 października 1907 roku

TREŚĆ ORYGINALNA Z GAZETY:

Konsekracya kościoła w Ostrowie

Od kilkuset lat nie widział Ostrów konsekracyi kościoła.
Najprzew. ks. biskup Likowski przybył wraz z kapelanem swoim ks. Detloffem w ubiegłą sobotę w południe do Ostrowa, ażeby dokonać tego uroczystego aktu. Na dworcu przyjęli go ksiądz dziekan Grośty z Odolanowa, ks. proboszcz Zborowski i zastępca księcia patrona, p. Zakrzeski z Czachór. Dzwony z wieży kościoła oznajmiły zgromadzonym u wejścia do świątyni parafianom, że dostojny gość zbliża się do kościoła. Jedno z licznie zebranych dzieci, Anna Witkowska, przywitała zwierzchnika dyecezyi pięnym wierszykiem i kwiatami, a następnie w uroczystej procesyi, przy dźwiękach wspaniałego „Ecce sacerdos magnus”, (Oto wielki kapłan), z rozwiniętemi sztandarami wprowadzono go do kościoła, gdzie u stóp ołtarza serdecznie przemówił do księdza biskupa miejscowy proboszcz. Ks. biskup odpowiedział dłuższą mową z kazalnicy, tłomacząc między innemi wielkie znaczenie nowowybudowanej świątyni.
Około godziny 4-tej przystąpił ks. biskup do udzielenia sakramentu bierzmowania. Wieczorem przyjął delegacye wszystkich towarzystw i stowarzyszeń, w których imieniu przemówił p. dr. Szostakowski. Ks. biskup był widocznie uradowany, widząc tak poważną liczbę środowisk naszej pracy społecznej i odpowiedział, kładąc nacisk na potrzebę takiej łączności i na błogie skutki, jakie taka praca przynosi.
Ks. proboszcz następnie przedstawił osobiście wszystkich delegatów. Obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia i Bractwa dzieci pod wezwaniem św. Anioła Stróża, Tow. terminatorów Czeladzi katolickiej, Tow. robotników, Młodzieży kupieckiej, Kupców, Cyklistów, Czytelni dla kobiet, Kółka literackkiego, Tow. śpiewu z Ostrowa, Krempy i Przygodzic, Chóru kościelnego, Kółek rolniczych z Ostrowa i Jankowa Przygodzkiego, poszczególnych filii związków zawodowych robotników, murarzy i cieśli, krawców i stolarzy. Bractwa szewskiego, Wyzwolenia, Komitetu odczytów ludowych, Towarzystwa Czytelni Ludowych.
W niedzielę o pół do 8-mej rozpoczęły się uroczystości konsekracyjne procesyą z Domu Katolickiego do bram kościoła, a trwały do godziny 10-tej; następnie odbyło się uroczyste wprowadzenie proboszcza ks. Henryka Zborowskiego do kościoła i wprowadzenie go w urząd duszpasterza miejscowego. Ks. biskup rozwinął przy tej sposobności w swojem przemówieniu wzniośłe obowiązki proboszcza parafii i obowiązki parafian wobec niego, a ks. proboszcz odpowiedział serdecznem zapewnieniem, że świadom tej wielkiej odpowiedzialności i ogromu pracy go czekającej, pragnie poświęcić swe siły i życie, a żeby odpowiedzieć powołaniu swojemu, ufny w pomoc Bożą i zaufanie parafian swoich.
Wspaniałą sumą pontyfikalną z asystą i odśpiewaniem hymnu „Te Deum”, zakończyła się uroczystość konsekracyi kościoła.
Po południu po nieszporach udzielał znów ks. biskup sakramentu bierzmowania przez kilka godzin.
Wieczorem zgromadził ks. proboszcz na wielkiej sali probostwa okoliczne duchowieństwo i przedstawicieli parafii. Wzniesiono zdrowia: ks. biskupa, księcia patrona Ferdynanda Radziwiłła, ciężko dotkniętego śmiercią swego brata, ks. proboszcza Zborowskiego, parafii ostrowskiej, budowniczego p. Sławskiego i artysty p. Marcinkowskiego.
Zgromadziły się tysiączne tłumy ludu w pięknie oświetlonym ogrodzie proboszczowskim. Przed werandą stanęło miejscowe Towarzystwo Śpiewu, dając na cześć dostojnego gościa koncert.
Ks. biskup dziękował za miłą niespodziankę, zachęcając do pielęgnowania obok śpiewu kościelnego, także pięknej naszej pieśni rodzinnej.
Dzieci – mianowicie Ewa i Zosia Wagnerówny, Janina Wesołowska i Teresia Prauzińska – wierszami i kwiatami, a zebrani obywatele grzmiącem „Niech żyje” dziękowali ks. biskupowi za wszystkie trudy dla parafii podjęte.
Przy tej i przy innych sposobnościach zauważono, że ks. biskup chętnie pozwala dziatwie zbliżać się do siebie, rozmawiał z nią łaskawie, i obdarzył upominkami.
Pieśnią „Wszystkie nasze dzienne sprawy” zakończył się ten dzień uroczysty.
W poniedziałek poświęcał ks. biskup boczne ołtarze nowej świątyni, a wieczorem odjechał do Antonina, na pogrzeb ks. Karola Radziwiłła, który się odbył dnia następnego.
We wtorek odwiedził sąsiednią Chynowę, która mu zawdzięcza osobnego duszpasterza. Lud witał go uniesieniem; pierwszy to raz te strony gościły u siebie biskupa.
Pospiesznym pociągiem w środę w południe opuścił Dostojny Gość Ostrów.
„G. O.”

Scroll to Top
Skip to content