W dniu 10 listopada 1918 roku społeczeństwo miasta Ostrowa Wielkopolskiego na wiecu w Domu Katolickim opowiedziało się za natychmiastową przynależnością do powstającego państwa polskiego. Wydarzenie to dało początek tzw. „Republiki Ostrowskiej’’, która jako pierwsza w Wielkopolsce podjęła sprawę przynależności ziem zaboru pruskiego do Polski.

Zebrani na dzisiejszym wiecu żołnierze, obywatele i młodzież polska, żądają uroczyście wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski ludowej, z wolnym przystępem do morza, w granicach z przed pierwszego rozbioru i przyrzekają w jej obronie dać życie i mienie. Na zewnątrz chcemy się zachowywać, jak na prawego żołnierza i młodzież polską przystoi i występować jednolicie dla bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców miasta i okolicy wszystkich narodowości. Zgodną współpracę przyrzekamy z istniejącym tymczasowym Komitetem Obywatelskim Polskim, aż z rąk jego władza przejdzie w ręce prawowitego rządu polskiego. W stosunku do ruchu wolnościowego narodu niemieckiego odnosimy się z gorącą sympatią, stwierdzając zarazem, że wobec niego zachowujemy zupełną neutralność

– czytamy w tekście rezolucji uchwalonej 10 listopada 1918 r.

Scroll to Top
Skip to content