Chrzest, Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Pokuta, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo

Sakramenty święte

W chrześcijaństwie określenie sakramentum odniesiono do tajemnicy i obrzędów sprawowanych przez chrześcijan. Dziś sakrament definiujemy jako widzialny znak niewidzialnej łaski, którą oznacza i sprawuje. 

Chrzcielnica

Chrzest Święty

Udzielany jest w naszej parafii podczas Mszy świętej w II sobotę m-ca o godz. 18.30, a także w IV niedzielę m-ca o godz. 12.00. W pozostałe soboty i niedzielę po Mszy św.

Eucharystia

Msze święte w naszym kościele:
od poniedziałku do piątku o godz.: 7.00, 8.00, 17.30 (z wyjątkiem miesiąca stycznia i wakacji) i 18.30, w soboty o godz. 7.00, 8.00 i 18.30, w niedzielę i święta o godz.: 7.00, 8.15, 9.30, 10.45 (z udziałem dzieci), 12.00, 19.00, 20.30.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się w ostatnią niedzielę maja.
Szczegółowe informacje na temat kolejnych spotkań i katechez przygotowujących do I Komunii Św. – w niedzielę podczas ogłoszeń duszpasterskich oraz u pani katechetki Elżbiety Szydłowskiej.

oltarz-ng-d

Bierzmowanie

Plan przygotowań do bierzmowania podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.
Bliższe informacje u kapłanów.

Sakrament Pokuty

Okazja do Spowiedzi świętej w dni powszednie 15 minut przed każdą Mszą świętą, w niedzielę w czasie Mszy św.
W pierwsze piątki miesiąca spowiedź w godz. 17.00-18.30.

Stały konfesjonał – w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego – plan tutaj.

Sakrament Kapłaństwa

Duszpasterstwa Powołań Diecezji Kaliskiej
www.powolaniakalisz.pl

Sakrament Małżeństwa

Duszpasterskie rozmowy z narzeczonymi odbywają się w soboty w kancelarii parafialnej (z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom narzeczonych wprowadzamy zapisy na godzinę. Zapisywać się można (należy zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty) kontaktując się z biurem parafialnym osobiście, telefonicznie (62 736 28 04), e-mailowo (kancelaria@konkatedra-ostrowwlkp.pl) lub też poprzez media społecznościowe.

Decyzją biskupa kaliskiego z dniem 1 stycznia 2023 roku nastąpiła reorganizacja przygotowań do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Szczegóły, zapisy i wszelkie informacje na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej www.drdk.pl.

Przy naszej parafii funkcjonuje Rejonowa Poradnia Rodzinna:
tel. 793 266 798

Sakrament Namaszczenia Chorych

– comiesięczne odwiedziny chorych w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00 (zapisy w kancelarii parafialnej)
– Kapelan szpitali ostrowskich ks. Krzysztof Lipiński jest dostępny pod numerem: 601 183 552.

Scroll to Top
Skip to content