Terminy katechez chrzcielnych

Katechezy chrzcielne odbywają się w piątek o godz. 17.30 w Domu Katolickim – salka nr 1:

 • 14.09.2018
 • 28.09.2018
 • 12.10.2018
 • 26.10.2018
 • 9.11.2018
 • 23.11.2018
 • 14.12.2018
 • 28.12.2018
 • 8.02.2019
 • 22.02.2019
 • 8.03.2019
 • 22.03.2019
 • 12.04.2019
 • 26.04.2019
 • 10.05.2019
 • 24.05.2019
 • 14.06.2019
 • 28.06.2019

O ewentualnych zmianach w terminach katechez informować będziemy w ogłoszeniach parafialnych.