Boże Ciało

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

– Jeżeli człowiek odrzuca Boga, odrzuca Jego przykazania i tworzy swoje prawa wbrew Bożym przykazaniom, to zawsze te prawa obracają się przeciw człowiekowi. Jest to jawne bezprawie – mówił Ks. Tomasz Ilski podczas…

Boże Ciało w Ostrowie

– Zagubienie, chaos, zamęt i postępujący zanik moralności w życiu społecznym i publicznym są pochodnymi upadku wiary w Boga – mówił ks. biskup senior Stanisław Napierała podczas…

Scroll to Top
Skip to content