bp Łukasz Buzun

Bp Łukasz Mirosław Buzun OSPPE urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie.
Jest synem Alfonsa i Teresy z domu Rydzewskiej.
W latach 1975–1978 uczył się w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, a następnie ukończył Szkołę Podstawową w Jasionówce. W 1983 roku rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Białymstoku.
12 grudnia 1988 roku zwrócił się z prośbą o przyjęcie do zakonu paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Żarkach-Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce.
2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego generała zakonu o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą, a 3 sierpnia 1995 r. z rąk bp. Antoniego Długosza przyjął święcenia diakonatu. 8 czerwca 1996 r. na Jasnej Górze przyjął z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską odbył w Wieruszowie, Warszawie, Włodawie, a także na Jasnej Górze.
Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.
16 kwietnia 2014 roku został mianowany Przeorem klasztoru na Jasnej Górze.
Dnia 5 lipca 2014 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem tytularnym Chusira i pomocniczym diecezji kaliskiej. Święcenia biskupie przyjął na Jasnej Górze 16 sierpnia 2014 roku z rąk abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Współkonsekratorami byli abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i bp Edward Janiak, biskup kaliski.

Święcenia diakonatu

– Niech patron tego miejsca, ,św. Stanisław, poprzez wstawiennictwo, do którego dzisiaj zanosimy też nasze modlitwy, będzie dla nas wszystkich, a szczególnie dla Jakuba, przykładem życia, które owocuje – mówił w Konkatedrze biskup Łukasz Buzun, który udzielił święceń diakonatu Jakubowi Daleckiemu z parafii pw. św. Anny w Błaszkach.

Święcenia diakonatu Read More »

Kleryk Alan akolitą

W niedzielę 3 marca 2024 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu biskup Łukasz Buzun udzielił posługi akolitatu trzynastu klerykom. Wśród nich znalazł się kleryk Alan Czerwiński, pochodzący z naszej parafii. W uroczystości brał udział ks. Proboszcz Adam Kosmała oraz rodzice kleryka.

Kleryk Alan akolitą Read More »

Barbórka w Konkatedrze

– Tutaj, w Ostrowskiej Konkatedrze, chcemy przeżywać Eucharystię, chcemy dziękować za ten rok. Od św. Barbary do św. Barbary idziemy szlakiem: pracownicy, zarząd i prezesi – mówił w piątek, 3 listopada biskup Łukasz Buzun. Mszy św. w intencji górników, pracowników górnictwa, rodzin oraz firm współpracujących z Centralą Zbytu Węgla „Węglozbyt” przewodniczył biskup Łukasz Buzun, z

Barbórka w Konkatedrze Read More »

Boże Ciało

Z kościoła św. Antoniego do Konkatedry ulicami miasta Ostrowa Wielkopolskiego w uroczystość Bożego Ciała przeszła procesja eucharystyczna. Przy czterech ołtarzach modlono się i słuchano czytań z czterech Ewangelii, tematycznie związanych z Eucharystią. Procesja zakończyła się Eucharystią sprawowaną przez bp. Łukasza Buzuna i ostrowskie duchowieństwo.

Boże Ciało Read More »

Święcenia diakonatu

– Wchodzicie właśnie na tę drogę przetartą przez apostołów, w linii misji apostolskiej, nie po to, abyście stanowili jakąś dekorację w kościele, ale żebyście służyli w Kościele nabytym Krwią Chrystusa – mówił podczas homilii biskup pomocniczy Łukasz Buzun, który w czwartek 11 maja, w Konkatedrze, wyświęcił ośmiu diakonów dla diecezji kaliskiej.

Święcenia diakonatu Read More »

Droga Światła

Droga Światła przeszła ulicami Ostrowa Wielkopolskiego. Parafianie dwóch ostrowskich dekanatów – ostrowskiego I i ostrowskiego II – wyruszyli z Konkatedry uczestnicząc w nabożeństwie nawiązującym do drogi krzyżowej. Zatrzymując się przy czternastu stacjach, uczestnicy modlili się za każdą parafię, okazując świadectwo jedności Kościoła – kapłanów i wiernych, radosnym wyznaniem wiary oraz doświadczeniem żywego Jezusa i Jego

Droga Światła Read More »

Scroll to Top
Skip to content