bp Łukasz Buzun

Bp Łukasz Mirosław Buzun OSPPE urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie.
Jest synem Alfonsa i Teresy z domu Rydzewskiej.
W latach 1975–1978 uczył się w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, a następnie ukończył Szkołę Podstawową w Jasionówce. W 1983 roku rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Białymstoku.
12 grudnia 1988 roku zwrócił się z prośbą o przyjęcie do zakonu paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Żarkach-Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce.
2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego generała zakonu o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą, a 3 sierpnia 1995 r. z rąk bp. Antoniego Długosza przyjął święcenia diakonatu. 8 czerwca 1996 r. na Jasnej Górze przyjął z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską odbył w Wieruszowie, Warszawie, Włodawie, a także na Jasnej Górze.
Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.
16 kwietnia 2014 roku został mianowany Przeorem klasztoru na Jasnej Górze.
Dnia 5 lipca 2014 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem tytularnym Chusira i pomocniczym diecezji kaliskiej. Święcenia biskupie przyjął na Jasnej Górze 16 sierpnia 2014 roku z rąk abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Współkonsekratorami byli abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i bp Edward Janiak, biskup kaliski.

Barbórka w Konkatedrze

– Tutaj, w Ostrowskiej Konkatedrze, chcemy przeżywać Eucharystię, chcemy dziękować za ten rok. Od św. Barbary do św. Barbary idziemy szlakiem: pracownicy, zarząd i prezesi – mówił w piątek, 3 listopada biskup Łukasz Buzun. Mszy św. w intencji górników, pracowników górnictwa, rodzin oraz firm współpracujących z Centralą Zbytu Węgla „Węglozbyt” przewodniczył biskup Łukasz Buzun, z

Barbórka w Konkatedrze Read More »

Boże Ciało

Z kościoła św. Antoniego do Konkatedry ulicami miasta Ostrowa Wielkopolskiego w uroczystość Bożego Ciała przeszła procesja eucharystyczna. Przy czterech ołtarzach modlono się i słuchano czytań z czterech Ewangelii, tematycznie związanych z Eucharystią. Procesja zakończyła się Eucharystią sprawowaną przez bp. Łukasza Buzuna i ostrowskie duchowieństwo.

Boże Ciało Read More »

Święcenia diakonatu

– Wchodzicie właśnie na tę drogę przetartą przez apostołów, w linii misji apostolskiej, nie po to, abyście stanowili jakąś dekorację w kościele, ale żebyście służyli w Kościele nabytym Krwią Chrystusa – mówił podczas homilii biskup pomocniczy Łukasz Buzun, który w czwartek 11 maja, w Konkatedrze, wyświęcił ośmiu diakonów dla diecezji kaliskiej.

Święcenia diakonatu Read More »

Droga Światła

Droga Światła przeszła ulicami Ostrowa Wielkopolskiego. Parafianie dwóch ostrowskich dekanatów – ostrowskiego I i ostrowskiego II – wyruszyli z Konkatedry uczestnicząc w nabożeństwie nawiązującym do drogi krzyżowej. Zatrzymując się przy czternastu stacjach, uczestnicy modlili się za każdą parafię, okazując świadectwo jedności Kościoła – kapłanów i wiernych, radosnym wyznaniem wiary oraz doświadczeniem żywego Jezusa i Jego

Droga Światła Read More »

Święcenia diakonatu

W czwartek 12 maja, w Konkatedrze wyświęconych zostało dwóch diakonów diecezji kaliskiej. Święceń udzielił bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Nowowyświęceni diakoni to dk. Adrian Albert z parafii pw. św. Anny w Bralinie oraz dk. Mateusz Zimorski z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim.

Święcenia diakonatu Read More »

Pielgrzymi z grupy ZIELONEJ dotarli na Jasną Górę

W piątek 13 sierpnia po pięciu dniach wędrówki grupa ZIELONA 30. Diecezjalnej i 384. Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki dotarła na Jasną Górę. 70. naszych pielgrzymów pokonało 150 km niosąc intencje, cierpienia, problemy, które zawierzyli Bogu oddając pokłon Matce Bożej Częstochowskiej. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Józefie, weź Maryję i Dziecię do siebie”.

Pielgrzymi z grupy ZIELONEJ dotarli na Jasną Górę Read More »

Scroll to Top
Skip to content