Benedykt XVI ustępuje ze Stolicy Piotrowej

Papież Benedykt XVI zrezygnuje z funkcji Głowy Kościoła Katolickiego. Poinformował o tym Kolegium Kardynalskie podczas Konsystorza w dniu…

Benedykt XVI ustępuje ze Stolicy Piotrowej Read More »