Benedykt XVI ustępuje ze Stolicy Piotrowej

(najświeższe informacje na dole strony)


11.02.2013 r.


Papież Benedykt XVI zrezygnuje z funkcji Głowy Kościoła Katolickiego. Poinformował o tym Kolegium Kardynalskie podczas Konsystorza w dniu 10 lutego 2013 r.

Treść oświadczenia Benedykta XVI:

Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.
Watykan, 10 lutego 2013 roku

 

Papież zapowiedział, że ustąpi z Tronu Piotrowego 28 lutego 2013 r. o godz. 20.


Rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi poinformował, że nowy papież zostanie wybrany przed końcem marca – „na Wielkanoc”, która przypada w tym roku 31 marca i 1 kwietnia. Mówił, że ogłoszona w poniedziałek decyzja papieża mogła być umotywowana chęcią uniknięcia wyczerpujących zobowiązań związanych z liturgią wielkanocną.

Rzecznik powiedział też, że decyzja, która była dla wszystkich zaskoczeniem, dojrzewała w ciągu „kilku ostatnich miesięcy” i została podjęta bez żadnych zewnętrznych nacisków. Wskazał, że wyklucza możliwość, by za decyzją Benedykta XVI stała depresja; nie jest ona także związana z żadną konkretną chorobą – dodał.


13.02.2013 r.


W watykańskiej Auli Pawła VI na audiencji zebrało się kilka tysięcy osób. Bardzo długą owacją i okrzykami wierni zareagowali na wejście papieża. Benedykt XVI skromnym uśmiechem przyjął wielki entuzjazm wiernych. Na początku audiencji Ojciec Święty wyjaśnił wiernym powody swojej decyzji o rezygnacji pełnienia posługi powierzonej mu przed niemal ośmiu laty. Prosił też o modlitwę za papieża i Kościół.

Drodzy bracia i siostry,
Jak wiecie postanowiłem zrezygnować z posługi, którą Pan mi powierzył 19 kwietnia 2005 roku. Uczyniłem to z całkowitą swobodą, dla dobra Kościoła, po długiej modlitwie i rozważywszy przed Bogiem i moim sumieniem, dobrze zdając sobie sprawę z powagi takiego aktu, ale także będąc świadom, że nie jestem już w stanie wypełniać posługi Piotrowej z taką siłą fizyczną, jakiej ona wymaga. Wspiera mnie i oświeca pewność, że Kościół należy do Chrystusa, Który nigdy nie pozbawi go swego przewodnictwa i troski. Dziękuję wszystkim za miłość i modlitwę, z jakimi mi towarzyszyliście. Odczuwałem niemal fizycznie w tych niełatwych dla mnie dniach moc modlitwy, jaką niesie dla mnie miłość Kościoła, wasza miłość. Módlcie się nadal za mnie za Kościół i za przyszłego papieża. Pan nas poprowadzi!


26.02.2013 r.


– Po swej abdykacji Benedykt XVI będzie miał tytuł „emerytowanego papieża” – poinformował we wtorek dziennikarzy rzecznik Watykanu Ks. Federico Lombardi. Wyjaśnił, że po ustąpieniu Papieża nadal będzie można zwracać się do niego „Wasza Świątobliwość”. Dodał również, że po abdykacji będzie nosić prostą białą sutannę.


27.02.2013 r.


Na ostatniej audiencji generalnej Papież Benedykt XVI skierował słowo dla Polaków:

Witam serdecznie wszystkich Polaków!
Ostatnia audiencja generalna jest okazją, by podziękować Bogu za nasze wspólne spotkania. Dziękuję za waszą obecność tu w Rzymie w minionych latach, za wspólną modlitwę, za wszelkie dowody bliskości, sympatii i pamięci.
Dziękuję Bogu za pielgrzymkę do Polski na początku mojego pontyfikatu i serdeczne przyjęcie, jakiego doznałem. Mając wielkiego orędownika przed Bogiem, błogosławionego Jana Pawła II, trwajcie mocni w wierze!
Proszę Was nadal o modlitwę w mojej intencji i w intencjach kościoła.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


28.02.2013 r.


Ks. Proboszcz Tomasz Ilski o decyzji Papieża – wlkp24.info

 

Dziś o godz. 11 w Sali Klementyńskiej Papież Benedykt XVI spotkał się po raz ostatni z kardynałami. Papież pożegnał się osobiście z każdym kardynałem. Powiedział również „Obiecuję nowemu papieżowi bezwzględny szacunek i bezwzględne posłuszeństwo”.

O godz. 17 Papież udał się na lotnisko i odleciał helikopterem do Castel Gandolfo. Podczas lotu na Twitterze pojawił się wpis:

Dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie. Obyście, stawiając Chrystusa w centrum waszego życia, mogli zawsze doświadczać radości!

Po przybyciu do Castel Gandolfo Benedykt XVI ostatni raz pozdrowił wiernych:

Drodzy przyjaciele. Jestem szczęśliwy, że jestem z wami. Bardzo wam dziękuję za serdeczność, sympatię i przyjaźń. Wiecie, że ten mój dzień różni się od poprzednich. Papieżem będę tylko do godz. 20. A później już tylko pielgrzymem, który rozpocznie ostatni etap swojego ziemskiego pielgrzymowania.

 

 

28 II 2013 r. godzina 20.00 – rozpoczyna się czas SEDE VACANTE

 

Scroll to Top
Skip to content