Kalendarium

 • XIV w. − wzrost liczby mieszkańców na terenie parafii wysockiej.
 • 1404 − budowa w Ostrowie kościoła filialnego należącego do parafii w Wysocku.
 • 1434 − ks. Jerzy z Ostrowa, kanonik kolegiaty kaliskiej, postanawia uniezależnić kościół ostrowski od Wysocka i ustanowić go kościołem parafialnym przyłączając Krempe, Zembców, Kamienice i Zacharzew (ówczesna pisownia nazw wsi).
 • 23.02.1434 − podanie w dokumentacji (dokument fundacyjny) przez ks. Jerzego z Ostrowa uposażenia nowej parafii.
 • 8.03.1434 − ustanowienie parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Doroty w Ostrowie przez biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka.
 • 1442 − właściciel Ostrowa, Mikołaj z Ociąża, powiększa uposażenie parafii.
 • 8.02.1442 − biskup poznański Andrzej z Bnina na nowo eryguje (erygacja z łac. erigo – wznoszę – założenie, ufundowanie lub powołanie do działania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa) parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz św. Doroty.
 • 1508 − wizytacja Jana z Góry, archidiakona poznańskiego. Opis z tej wizytacji zaginął.
 • 1579 − Ostrów zostaje prawie doszczętnie zniszczony przez pożar, jednak przypuszcza się, że kościół nie spłonął.
 • 1600 − proboszczem zostaje Ks. N. Stocki.
 • 1609 − nowym proboszczem został Ks. Simon.
 • 1617 − Ks. Wojciech zostaje proboszczem parafii ostrowskiej.
 • 1619 − Ks. Albert Andrzejkowicz nowym proboszczem.
 • 23.10.1619 − ugoda pomiędzy proboszczem ostrowskim Albertem Andrzejkowiczem a proboszczem wysockim Witem w sprawie dziesięciny.
 • 12.11.1632 − założenie Bractwa św. Anny.
 • 1634 − Ostrów przechodzi z rąk Pomianów Kiełczewskich do rąk Leszczyńskich.
 • 1639-1644 − konsekracja kościoła przez sufragana (biskup podległy wyższemu biskupowi lub biskup tytularny, nieposiadający własnej diecezji, będący pomocnikiem ordynariusza) gnieźnieńskiego Jana Madalińskiego.
 • 1645 − proboszczem zostaje Ks. Ludwik Goczałkowski.
 • 1658 − nowym proboszczem parafii ostrowskiej zostaje Ks. Andrzej Klichowski.
 • 1658 − kolejnym proboszczem zostaje Ks. Kasper Rhatynus (lub Rhatyni, Rathyni, Ratinus).
 • 1672 − pierwsza wizytacja Ignacego Gnińskiego − opis zaginął.
 • 1681 − proboszczem został Ks. Jan Gawęcki.
 • 24.11.1683 − druga wizytacja Ignacego Gnińskiego: kościół wymaga gwałtownej naprawy.
 • 1699 − właścicielem Ostrowa zostaje Jan Jerzy Przebendowski pochodzący z Pomorza.
 • 2.02.1706 − proboszczem został Ks. Ignacy Sienkiewicz.
 • 10.03.1718 − układ między proboszczem a Przebendowskim według którego proboszcz miał otrzymywać rocznie po 30 zł od folwarku.
 • 1725 − wizytacja parafii przez ks. Franciszka Libowicza. W dokumentach wspomina o sześciu wotach zawieszonych nad ołtarzem św. Anny.
 • 14.07.1730 − w przywileju §25 Przebendowski pisze, że wszelkimi staraniami zamierza ustanowić przy nowym kościele księdza narodowości niemieckiej dla dobra mieszczan Niemców wyznania katolickiego. Zmiany te nie zostały urzeczywistnione.
 • 1741 − proboszczem parafii został Ks. Jan Kazimierz German.
 • 5.03.1742 − wizytacja ks. Franciszka Wolińskiego: Bractwo św. Anny odeszło w zapomnienie.
 • 1743 − Franciszek Bieliński i Dorota Henryka nakazują odnowienie Bractwa św. Anny przez przekazanie swoich dobór przygodzickich.
 • 1756 − powstanie Bractwa św. Jana Nepomucena.
 • 1768 − w opisie beneficjów diecezji poznańskiej wspomnienie o starym, drewnianym, kilkakrotnie reperowanym kościele, chylącym się ku upadkowi.
 • 1776 − Ks. Paweł Grabski został proboszczem parafii.
 • 1779 − powiększenie parafii ostrowskiej kosztem parafii wysockiej. Przyłączono: Gorzyce, Topolę Małą i Wielką, Janków Przygodzki, Pruślin, Przygodzice.
 • 29.04.1779 − zobowiązanie właściciela Ostrowa, księcia Radziwiłła, o budowie nowego kościoła parafialnego oraz usiłowanie powiększenia parafii o Tarchały, Gorzyczki, Wturek, Radłów, Jaskółki i Świelugów (ówczesna pisownia nazw wsi). Dekret z czerwca 1779 pozostawił te wioski na terenach dotychczasowych parafii.
 • 07.1779 − skarga proboszcza wysockiego, ks. Krupczyńskiego, za odebrane tereny.
 • 7.09.1779 − umiera proboszcz parafii ks. Grabski.
 • 1779-1782 − wybudowanie przez księcia Radziwiłła nowego drewnianego, podmurowanego kościoła.
 • 1780 − proboszczem parafii został były jezuita, Ks. Franciszek Idzi Chrzanowski.
 • 20.08.1784 − wizytacja nowego kościoła przez Franciszka Oksza z Czechowa Czechowski kanonika katedralnego poznańskiego, proboszcza koźmińskiego i wałkowskiego.
 • 1797 − ks. Marcin Sobocki opisuje stan kościoła ostrowskiego. Był on w jak najlepszym stanie; w kościele budowano organy, a cmentarz przykościelny miał ogrodzenie, tak samo jak cmentarz za miastem.
 • 1808 − proboszczem parafii ostrowskiej został Ks. Józef Kramarkiewicz.
 • 1808 − ustanie nabożeństw niemieckich.
 • 19.07.1830 − śmierć proboszcza Ks. Józefa Kramarkiewicza. Parafia pozostawiona pozbawiona proboszcza na półtora roku pod zarządem ks. Feliksa Płonczyńskiego.
 • 1831 − nowy dach na kościele.
 • 1831 − wikary Ks. Płończyński w okresie spowiedzi wielkanocnej nie mógł podołać pracy.
 • 1831 − w końcu roku, książę namiestnik Antoni Radziwiłł udzielił prezenty (przedstawił biskupowi kandydata na proboszcza) Ks. Janowi Kompalle. W grudniu Kompałła zostaje nowym proboszczem parafii ostrowskiej.
 • 21.11.1832 − wg protokołu przekazanemu nowemu proboszczowi do probostwa należało: dom mieszkalny, wikariat, oficyna, owczarnia, dwie stodoły, obora, spichlerz, wozownia, 5 domów przy ul. Kamienickiej, 2 zagrody na Krępie.
 • 1832 − sporządzenie opisu kościoła przez dziekana koźmińskiego ks. Bibrowicza.
 • 23.01.1844 − nocą o umiera proboszcz Kompałła.
 • 1845 − Ks. Ignacy Kierszniewski został proboszczem parafii.
 • 1848 − proboszczem parafii ostrowskiej został Ks. Józef Wilhelm Ruszkiewicz.
 • 1849 − proboszczem został Ks. Jan Wittan.
 • 1852 − nowym proboszczem został Ks. Edward Polcyn.
 • 1856 − Ks. Sylwester Suszczyński został nowym proboszczem parafii ostrowskiej.
 • 6.11.1857 − pierwsza wzmianka zawierająca myśl o budowie nowego kościoła w piśmie ks. dziekana Kocińskiego z Dobrzycy do Konsystorza (dzisiejsza Kuria) w Poznaniu z nagłówkiem: „Dotyczy budowy nowego kościoła parochialnego w Ostrowie”.
 • 1868 − proboszczem parafii został Ks. Paweł Władysław Fabisz.
 • lata 70-te XIX w. − budowa wikariatu przy ul. Gimnazjalnej.
 • 1874-1876 − w więzieniu ostrowskim przebywał Ks. Kard. Mieczysław Ledóchowski.
 • 1875-1881 − ks. Edmund książę Radziwiłł własnym kosztem odnowił i ozdobił kościół.
 • 24.04.1881 − śmierć ks. Proboszcza Fabisza. Administrację parafią przejął ks. Edmund książę Radziwiłł.
 • 1881-1887 − parafia bez proboszcza.
 • 1887 − proboszczem parafii ostrowskiej został ks. Augustyn Szamarzewski.
 • 10.12.1891 − Ks. Julian Echaust został proboszczem parafii.
 • 28.12.1893 − proboszczem został Ks. Walenty Śmigielski.
 • 1901 − wybranie miejsca pod utworzenie nowego cmentarza parafialnego o powierzchni ok. 3,83 ha przy ul. Starokaliskiej (obecnie ul. Limanowskiego).
 • 1901-1903 − budowa Domu Katolickiego. Budowa była etapowana. Najstarszą częścią jest duża sala oraz salki do niej przylegające.
 • 1902 − do tego roku parafia ostrowska należała do dekanatu koźmińskiego. Odtąd należy do nowo utworzonego dekanatu ostrowskiego. Pierwszym dziekanem ostrowskim zostaje ks. Walenty Śmigielski.
 • 1902-1903 − prace nad utworzeniem nowego cmentarza parafialnego (ogrodzenie murowane, nasadzenia drzew i roślin).
 • 1904 − budowa plebani.
 • 1904 − liczba wiernych parafii ostrowskiej wynosi 15 tysięcy.
 • 22.05.1904 − poświęcenie i oddanie do użytku nowego cmentarza parafialnego położonego przy ul. Starokaliskiej (obecnie ul. Limanowskiego). Zaprzestanie pochówków na przepełnionym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.
 • 25.05.1904 − pierwszy pochówek na nowym cmentarzu parafialnym (18-letni Czesław Koźlecki, czeladnik szewski).
 • 07.1904 − wykopanie fundamentów pod budowę kościoła.
 • 13.09.1904 − Ostrowski Magistrat wydaje ostateczne zezwolenie na budowę.
 • 9.10.1904 − poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła przez sufragana poznańskiego ks. biskupa Edwarda Likowskiego. Tego samego dnia odbyło się również poświęcenie konwiktu. Odbyło się to w 500. rocznicę powstania pierwszego kościoła w Ostrowie. Fundatorem byli parafianie i w 1/3 książę Ferdynand Radziwiłł.
 • 1905 − budowa Konwiktu Arcybiskupiego.
 • 1.07.1906 − nowym proboszczem został ks. Henryk Zborowski.
 • 30.09.1906 − poświęcenie kościoła przez ks. dziekana Grośtego z Odolanowa.
 • 11.1906 – podczas rozbiórki starego kościoła natrafiono w pobliżu ołtarza pod podłogą na grobowiec z napisem: „ks. kanonik Ostrowski 1830”.W grobie leżał szkielet. O grobie tym dotychczas nikt nie wiedział. Był to grób proboszcza ks. kan. Kramarkiewicz.
 • 1906 − umieszczenie w wieży trzech dzwonów o imionach: Walenty (ze względu na budowniczego kościoła ks. Śmigielskiego), Ferdynand (ze względu na patrona kościoła, księcia Ferdynanda Radziwiłła), Pelagia (na wspomnienie żony księcia).
 • 1907 − zakończono budowę nowego kościoła.
 • 6.10.1907 − konsekracja kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przez sufragna (biskup podległy wyższemu biskupowi lub biskup tytularny, nieposiadający własnej diecezji, będący pomocnikiem ordynariusza) poznańskiego ks. Biskupa Edwarda Likowskiego.
 • 14.04.1909-1910 − wykonanie 32. głosowych organów z elementów sprowadzonych z firmy Laukhuff z Niemiec, przez firmę Józefa Stanisławskiego z Poznania.
 • 21.08.1920 − list Jarosława Iwaszkiewicza do swej matki o kościele ostrowskim: „kościół nowy trochę niemiecki, ale najładniejszy z kościołów współczesnych jaki widziałem, szczególniej w środku biały, marmurowy, taki wykończony artystycznie w każdym szczególe, że robi nadzwyczajne wrażenie. Szkoda, że nie będę jutro na nabożeństwie”.
 • 1921 − w Ostrowie odbywa się Zjazd Katolicki będący potężnym przejawem publicznego życia katolickiego.
 • 1.12.1922 − proboszczem ostrowskim zostaje ks. Kazimierz Rolewski.
 • 1922-1928 − parafia ostrowska podejmuje się budowy kościoła w Przygodzicach.
 • 1924 − powstanie pomnika kardynała Ledóchowskiego.
 • 1925 − parafia ostrowska liczy prawie 30 tysięcy dusz. Utworzenie parafii w Jankowie Przygodzkim z kościołem parafialnym pw. św. Józefa i oddzielenie od parafii ostrowskiej: Jankowa Przygodzkiego (gmina), Nadstawek (gmina), Przygodzic (gmina i dwór), Topoli Wielkiej (gmina) i Topoli Małej (dwór).
 • 1927 − ekshumacja szczątków ludzkich na cmentarz parafialny odkopanych przy zakładaniu kabli elektrycznych przy kościele. Szczątki pochodziły z nieistniejącego pierwszego cmentarza zlokalizowanego przy kościele.
 • 7.03.1928 − prymicje ks. Stanisława Matuszczaka, syna parafii ostrowskiej.
 • 5.12.1928 − parafię obejmuje ks. Tadeusz Zamysłowski.
 • 1928 − postawienie groty z posągiem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w kościele w bocznych ołtarzach postawiono rzeźby Rożka.
 • 1929-1930 − wykonanie polichromii w kościele przez Henryka Jackowskiego-Nostitza, który posługiwał się farbami Keima.
 • lata 30-te XX w. − z powodu bardzo szybkiego rozwoju miasta kościół miał problemy pomieścić tak olbrzymią liczbę wiernych, jednak budowie nowej parafii przeszkadzało przesilenie gospodarcze.
 • 1932 − założenie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego.
 • 1.11.1933 − ks. Ludwik Wojciech Jarosz został proboszczem.
 • 1933 − tego roku rozdano 145 tys. Komunii Św. oraz udzielono 621 chrztów i 364 pogrzebów.
 • 1934 − parafia liczyła 31 222 dusz, a należały do niej: Gorzyce Wielkie, Kamienice Stare, Lamki, Pruślin, Topola Mała, Zacharzew, Zalesie i Zębców. Krępa należała już wówczas do miasta.
 • 26.09.-14.10.1934 − Wielka Parafialna Misja przygotowująca do uroczystości 500-lecia parafii. Wzięło w niej udział 98,5-99% parafian.
 • 14.10.1934 − postawienie i poświęcenie Krzyża Misyjnego.
 • 1.12.1934 − na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej Ostrowa ławnicy i radni ofiarowali miasto Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • 2.12.1934 − uroczystość 500-lecia parafii ostrowskiej.
 • 29.10.1935 − umiera po nagłej chorobie proboszcz Jarosz.
 • 5.11.1935-29.02.1936 − parafia po śmierci proboszcza przekazana w zarząd ks. Bartłomieja Piszczygłowy, dziekana ostrowskiego i proboszcza w Odolanowie.
 • 1.03.1936 − proboszczem parafii ostrowskiej został ks. Leon Płotka.
 • 1936 − odnowienie dużej sali w Domu Katolickim.
 • 22.04.1936 − dekretem ks. Kardynała Augusta Hlonda w Gorzycach Wielkich powstaje nowa parafia. Z parafii ostrowskiej odłączono: Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Lamki, Zalesie, Parcele Radłowskie, Topola Mała przyłączając je do nowopowstałej parafii gorzyckiej.
 • 27.10.1937 − zawiązanie Komitetu Budowy nowego kościoła w Ostrowie (pw. św. Antoniego Padewskiego). Przewodniczącym tego komitetu został ks. Leon Płotka.
 • 24.04.1942 − zrabowanie przez hitlerowców z wieży kościoła dwóch dzwonów: „Walenty” i „Ferdynand”. Ocalał tylko dzwon najmniejszy tzn. „Pelagia”.
 • 26.07.1945 − parafia św. Stanisława B.M. otrzymuje do użytki i pod zarząd zbór ewangelicki (Mały Kościółek).
 • 1945-1959 − Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski był kościołem filialnym parafii św. Stanisława B.M.
 • 1954 − funkcję proboszcza objął ks. Stanisław Matuszczak – urodzony, ochrzczony w parafii. Otrzymał tu również I Komunię św., uczęszczał do gimnazjum oraz odprawił swe prymicje.
 • 8.05.1955 − wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Matuszczaka, której dokonał wikariusz generalny poznański, ks. infułat Franciszek Marlewski.
 • 8.12.1957 − poświęcenie obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w ołtarzu św. Andrzeja Apostoła namalowany przez prof. Ukleja z Gliwic. Ramy zaprojektował architekt Wasiewicz Klemens z Poznania, złocenia wykonał złotnik Karaluch z Poznania, a rzeźby Porankiewicz z Ostrowa.
 • 11.12.1957 − pierwsza nowenna do MB Nieustającej Pomocy – kościół był przepełniony.
 • 1958 − parafia liczy ponad 25000 dusz.
 • 1958 − naprawiono gruntownie zegar na wieży, pozłocono 5 kielichów i puszek, oczyszczono z pajęczyn i kurzu wnętrze kościoła. W Domu Katolickim naprawiono i zakonserwowano 60 okien, postawiono nowy parkan z siatki o długości 300 metrów z bramami. Na wikarówce przełożono dach, budynek odświeżono. Położono chodnik z płyt cementowych od chóru do ul. Kościelnej i od więzienia oraz z boku Domu Katolickiego. Pomalowano trzy krzyże (misyjny i 2 na cmentarzu), balkon na plebanii, wywiercono nową studnię na Starym Cmentarzu, pomalowano główny ołtarz w kościele filialnym. Plany sprowadzenia 2 nowych dzwonów o wadze 2400 kg i 850 kg.
 • 1958 − parafianie z Nowej Krępy i okolic postawili dębowy krzyż z metalową pasyjką u zbiegu ulic Kaliskiej i Nowej Krępy. Wierni z ul. Grabowskiej i Starowiejskiej (obecnie Prof. Kaliny) rzeźbiony dębowy krzyż na rogu ul. Grabowskiej i Strzeleckiej (obecnie Witosa) z rzeźbioną przez Porankiewicza pasyjką. W Zębcowie zakupiono nową figurę Matki Bożej do kapliczki.
 • 21-24.09.1958 − wizytacja Ks. Arcybiskupa-Metropolity Antoniego Baraniaka. Arcybiskup w dekrecie wizytacyjnym wskazuje, że parafia farna należy do największych parafii w Archidiecezji. Zarządza podział parafii nie tylko na peryferiach, ale również w centrum miasta. Kościół filialny ma stać się kościołem parafialnym, jednak przed zmianą należy świątynie odnowić. Natomiast w kościele farnym należy poprawić wentylację.
 • 21-24.09.1958 − udzielenie Sakramentu Bierzmowania przez Abpa Baraniaka ponad 2600 wiernym z parafii.
 • 21-24.09.1958 − wpis ks. Arcybiskupa-Metropolity Antoniego Baraniaka do kroniki parafialnej.
 • 1958 − rekolekcje adwentowe przeprowadził Ojciec Prowincjał Pijarów ks. Andrzej Wróbel.
 • 21.12.1958 − dekret ks. Abpa Baraniaka zezwalający na otwarcie Domu S.S. Elżbietanek w Konwikcie. Siostrą Przełożoną została s. Janina.
 • 1959 − rekolekcje wielkopostne przeprowadził ks. Konrad Lemanowicz oraz ks. Aleksander Chudoba ze Zgromadzenia Księży Werbistów. Komunii św. rozdano 7200.
 • 24.04.1959 − dekret Metropolity dotyczący utworzenia Ośrodka Duszpasterskiego przy kościele sukursalnym / pomocniczy / (poniemieckim) / Mały Kościółek /. Ośrodek duszpasterski objął część parafii liczący około 5500 osób: ul. Raszkowska (535), Rynek (294), Kaliska (1096), Grabowska parzysta (323), Nowa Krępa (434), Piaskowa (85), Żwirowa (77), Bracka (164), osada za ul. Bracką (85), Limanowskiego (750), Słowackiego (155), Mickiewicza (218), Kasprowicza (267), Reymonta (157), Żeromskiego (73), M. Konopnickiej (150), Królowej Jadwigi. Kierownictwo nad ośrodkiem pełnił wyznaczony przez Arcybiskupa wikariusz z parafii farnej pod nadzorem ks. Proboszcza. Pierwszym kierownikiem ośrodka został ks. Mieczysław Kutzner. Zarządzenie weszło w życie z dniem 3 maja 1959 roku.
 • 4.06.1959 − ks. Arcybiskup udziela Sakramentu Bierzmowania 1047 parafian św. Stanisława i św. Antoniego.
 • 25.08.1959 − ks. Proboszcz Matuszczak w pałacu Arcybiskupim otrzymał z rąk Arcybiskupa-Metropolity nominację na Tajnego Szambelana Jego Świątobliwości.
 • 1959 − rekolekcje adwentowe przeprowadzone przez Księży Werbistów, pod przewodnictwem ks. Józefa Tatarczyka.
 • 5.01.1960 − do parafii ku uciesze parafian przywieziono największy dzwon o wadze 2400 kg, noszący imię Maryi Panny wykonany przez ludwisarza poznańskiego A.Brozińskiego. Dokładnych obliczeń dotyczących wagi, formy i tonu odpowiadającemu wiszącemu dzwonowi na wieży dokonał inż. Wysocki z Poznania.
 • 03.1960 − przywieziono drugi, mniejszy dzwon o wadze 950 kg noszący imię św. Stanisława Bpa. Dotychczas na wieży pozostał dzwon Pelagia, który nie został zrabowany przez hitlerowców. Jego waga to 1395 kg.
 • 6.03.1960 − poświęcenie przez Proboszcza nowego sztandaru matek farnych wyhaftowanego przez zelatorkę p. Nowacką z ul. Gimnazjalnej.
 • 9-12.03.1960 − rekolekcje dla Inteligencji ostrowskiej.
 • 26.03.1960 − sprowadzenie z Poznania do Ostrowa trumny ze szczątkami śp. ks. prał. Kazimierza Rolewskiego.
 • 27.03.1960 − we farze odprawiono żałobne nieszpory za śp. ks. Rolewskiego z udziałem około 40 kapłanów, miejscowych Sióstr Elżbietanek i tysięcy wiernych. Szczątki Proboszcza farnego z lat 1922-1928 spoczęły na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego.
 • 13.04.1960 − rekolekcje wielkopostne dla dzieci, szkół średnich i dorosłych, które poprowadził ks. Franciszek Pytel i ks. Franciszek Gondek ze Zgromadzenia Księży Salezjanów. Rozdano na zakończenie 7150 Komunii. Spowiadało 45 Księży z 3 dekanatów.
 • 22.05.1960 − ks. Arcybiskup Antoni Baraniak konsekruje dwa nowe dzwony nadając im imiona: Maryi, Królowej Polski i Stanisława Bpa, patrona parafii.
 • 13.06.1960 − Prace przygotowawcze do wciągnięcia dzwonów na wieżę trwały tydzień pod kierownictwem inż. Juliana Kornaszerokiego, inż. Kotho oraz Ignacego Lis, byłego kierownika warsztatów kolejowych w Ostrowie. Tego dnia wydział Kultury i Sztuki nakazuje wstrzymanie robót przygotowawczych do wciągnięcia dzwonów na wieżę z powodu braku potrzebnego -rzekomo- pozwolenia. Wiadomość błyskawicznie obiegła całe miasto.
 • 15.06.1960 − na wyraźnie polecenie Województwa wydano pozwolenie wciągnięcia dzwonów. Wieczorem o godz. 19, dwunastu mężczyzn obsługiwało po czterech na zmianę windę. Po 35 minutach dzwon znajdował się w oknie wieży. Prace monterskie trwały całą noc do godz. 4 dnia następnego. Dzwony wciągnięto tuż przed procesją Bożego Ciała.
 • 16.06.1960 − podczas procesji Bożego Ciała po raz pierwszy razem na wieży kościelnej zabiły dzwony o imionach: Pelagia, Maryja Królowa Polski, św. Stanisław Bp.
 • 30.10.1960 − uroczystość Chrystusa Króla – poświęcenie sztandaru Ministrantów farnych.
 • 4.11.1960 − na zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa i rekolekcji odbył się odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła. Sumę odpustową odprawił o. Malcolm, ojciec generał księży Pasjonistów, który przybył z Rzymu do Polski, by wizytować Zgromadzenia. Kazanie odpustowe wygłosił o. Sitko z Warszawy. Tego samego dnia przewrócił się krzyż misyjny, postawiony w 1949 roku na ówczesnym cmentarzu przykościelnym. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
 • 13.11.1960 − święto patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki poprzedzone Triduum urządzonym w kościele filialny. Ks. Proboszcz Matuszczak poświęcił tego dna nowy sztandar młodzieży z wizerunkiem św. Stanisława Kostki i MB Nieustającej Pomocy.
 • 24.11.1960 − konferencja rejonowa 8 dekanatów: bralińskiego, kępińskiego, koźmińskiego, krotoszyńskiego, odolanowskiego, ołobockiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego, na którą zjechało 105 kapłanów. Na konferencję przybył ks. abp Baraniak, ks. bp Etter, protonotariusz Nikodem Mędlewski z Poznania. Temat konferencji poświęcony był aktualnymi zagadnieniami małżeństwa, reformie brewiarza i mszy św.
 • 12.1960 − rekolekcje adwentowe prowadził o. Redemptorysta Sitko z Warszawy.
 • 11.12.1960 − poświęcenie sztandaru dzieci przedstawiającego Matkę Bożą w dziewczęcym wieku oraz emblematy eucharystyczne.
 • 5.03.1961 − poświęcenie nowego sztandaru czcicieli Serca Jezusowego, przedstawiający błogosławiącego Jezusa z napisem: „Pobłogosław Jezu drogi” i kielichem na drugiej stronie.
 • 23-29.03.1961 − rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży szkół średnich (liceum męskie i żeńskie, Technikum Kolejowe i Technikum Handlowe) wygłoszone przez ks. Alojzego Graczyka ze Zgromadzenia Księży Werbistów. Od Niedzieli Palmowej do Drugiego Święta rozdano 25000 Komunii św.
 • 03.1961 − postawiono Krzyż misyjny, który przewrócił się 4.11.1960 r. Krzyż otrzymał żelazną podstawę, którą wkopano do dołu, obsypano gruzem i zalano zaprawą betonową.
 • 20.06.1961 − przybycie do Ostrowa 3 pierwszych Sióstr Klarysek Kapucynek z Przasnysza pod kierownictwem Matki Salomei (Janiny) Tarasiewicz. Osiedliły się w domu p. Berdychowskich przy ul. Asnyka 10 (dziś ul. Kard. Dalbora 10). Na mocy dyspensy udzielonej przez Prymasa Polski, Siostry z zakonu kontemplacyjnego mogą uczęszczać na Mszę św. do fary pomimo obowiązującej klauzury.
 • 7.10.1961 − Siostry Kapucynki otrzymują dokument erekcyjny na kaplicę pw. MB Różańcowej.
 • 21.10.1961 − poświęcenie i pierwsza Msza św. w kaplicy Sióstr Kapucynek odprawiona przez ks. Proboszcza Matuszczaka.
 • 1.11.1961 − nowy, dębowy krzyż na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego, który poświęcił ks. Proboszcz.
 • 25.11.-3.12.1961 − po 27 latach odbyły się Misje Parafialne pod kierownictwem o. Mariana Pirożyńskiego z zakonu Ojców Redemptorystów w Warszawie. W naukach stanowych uczestniczyło ok. 4500 niewiast, 4000 mężczyzn, 1000 panien, 800 młodzieńców. Spowiedzi udzielało 137 kapłanów, Komunii św. rozdano w tym okresie 30152 (w ostatnią niedzielę misji – 6531). O. Pirożyński stwierdził, że nigdy w życiu nie widział tylu niewiast na nauce jak w Ostrowie. Obchody zakończono odpustem ku czci św. Andrzeja Ap.
 • 5.12.1961 − erekcja Drogi Krzyżowej w kaplicy Sióstr Kapucynek przez Ojca Franciszkanina z Kalisza.
 • 19.08.1961 − wydanie zarządzenia przez Inspektorat Oświaty, który domagał się likwidacji punktu nauczania religii przy kościele, usunięcia katechetów. Zakazano nauczania również Księżom i nałożono karę na Proboszczów po 1500 zł.
 • 21.11.1961 − umorzenie kar z 19.08.1961 r, przez Inspektorat na podstawie nowej instrukcji.
 • 26.02.1962 − Wydział Oświaty przejął Przedszkole Caritas w Konwikcie bez porozumienia z właścicielem lokalu (parafia), który został oddany w bezpłatne użytkowanie Zrzeszeniu Caritas. Tego samego dnia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przejęło 4 parcele będące w posiadaniu Proboszcza. Skierowano protest do Prezydium M.R. Narodowej i odwołanie do Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie.
 • 8.03.1962 − Przybycie 3 kolejnych Sióstr Kapucynek.
 • 18.03.1962 − poświęcenie nowego sztandaru Ojców.
 • 1.04.1962 − konferencja rejonowa 8 dekanatów południowych Archidiecezji. Stawiło się ok. 115 księży, a z Poznania przybył ks. Abp Baraniak, ks. bp Etter, ks. kan. Walczewski, ks. mgr Walkowiak. Ks. Arcybiskup mówił o duszpasterstwie duszpasterzy, Biskup o VI Roku Nowenny, a Kanonik o duszpasterstwie zakonnic.
 • 2-5.04.1962 − rekolekcje dla inteligencji Ostrowa w kościele filialnym prowadzone przez ks. prof. Kazimierza Michalskiego.
 • 24.05.1962 − wczesna Komunia św., którą przyjęło 15 dzieci w wieku 5-7 lat.
 • 2.06.1962 − pierwsza Msza św. diakona Jerzego Kędzierskiego. Kazanie wygłosił ks. Henryk Ciesielski z Kostrzyna.
 • 31.05.1962 − prymicje ks. Stanisława Wnuka w kościele filialnym MB Królowej Polski.
 • 3.06.1962 − wczesna Komunia św., którą przyjęło 19 dzieci.
 • 13.06.1962 − Dzień Katechetyczny dla dekanatu ostrowskiego odbył się w górnej salce Domu Katolickiego, którą prowadziła p. Bożkowa z par. św. Antoniego i ks. Stanisław Leśniczak z fary.
 • 13.11.1962 − z okazji imienin ks. Proboszcza parafianie ofiarowali biały ornat z podobizną św. Stanisława Kostki i sylwetką fary oraz 2 dalmatyki białe. Na jednym wyszyto MB Królową Świata, na dole św. Annę i św. Teresę od Dzieciątka Jezus; na drugim św. Józefa, na dole św. Stanisława Bpa oraz św. Andrzeja Ap.
 • 24.11.-2.12.1962 − renowacja misji, które prowadzili Redemptoryści o. Marian Pirożyński z Warszawy oraz o. Jetoda. Odprawiono 40-godzinne nabożeństwo oraz odpust ku czci św. Andrzeja Ap. W tym czasie spowiadało 103 kapłanów.
 • 3-10.04.1963 − rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży szkół średnich. Na Gorzkich Żalach nauki dla dorosłych rozpoczął ks. infułat Wietrzykowski z Poznania.
 • 2-4.04.1963 − Konferencja rejonowa 8 dekanatów południowej części Archidiecezji Poznańskiej, na którą przybył Abp Baraniak, Bp Etter, przewodniczył ks. prał. Magnuszewski z Kępna.
 • 26.05.1963 − wczesna Komunia św. dla 37 dzieci.
 • 29.05.1963 − prymicje ks. Artura Przybyła. Kazanie wygłosił ks. Jan Pytel z Poznania.
 • 17.06.1963 − błogosławieństwo niemowląt, na które przywieziono ok. 300 dzieci.
 • 4-6.08.1963 − pielgrzymka 500-600 osób do Częstochowy pod przewodnictwem ks. Proboszcza Matuszczaka. 5.08. o godz. 6 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. przed Cudownym Obrazem, a 6.08. o godz. 7 przed wielkim ołtarzem Bazyliki. Mszę św. w Bazylice celebrował w kielichu, którym do ostatnich chwil życia posługiwał się Papież Jan XXIII.
 • 8.08.1963 − w wieku 62 lat zmarł dziekan ostrowski, pierwszy proboszcz parafii św. Antoniego, ks. kan. Franciszek Dymarski.
 • 11.08.1963 − pogrzeb dziekana ostrowskiego ks. Dymarskiego, który został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Antoniego przy ul. Bema. Tymczasowym administratorem parafii został proboszcz farny ks. Matuszczak.
 • 13.04.1964 − Konferencja Rejonowa, na którą przybyło 110 kapłanów z 8 dekanatów oraz ks. Arcybiskup Baraniak i Bp Etter.
 • 10.05.1964 − wpis do kroniki parafialnej Arcybiskupa Poznańskiego ks. Antoniego Baraniaka.
 • 24.04.1965 − Konferencja Rejonowa 10 południowych dekanatów z udziałem Metropolity Poznańskiego ks. Baraniaka, Bp. Franciszka Jedwabskiego, ks. Walkowiaka, ks. kan. Mizgalskiego oraz 180 kapłanów. Przewodniczył ks. dziekan Walkowiak, proboszcz z Miejskiej Górki.
 • 26.04.1965 − dekanalny Dzień Katechetyczny.
 • 28-29.04.1965 − Zjazd Dachauczyków w Kaliszu. W zjeździe uczestniczyło ok. 280 Księży, byłych Dachauczyków oraz Prymas Polski ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Bp Pawłowski z Włocławka, Bp Fondaliński, Bp Nowicki, Bp Migdański, Bp Jeż z Gorzowa. Obecny był również Proboszcz farny ks. Matuszczak, który przez 5 lat był więźniem w Dachau.
 • 29.05.1965 − Msza św. prymicyjna ks. Mariana Nowaka.
 • 30.03.-6.04.1966 − rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Jana Kosakowskiego oraz ks. Rajmunda Krakowskiego ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Krakowa. Komunii św. rozdano 6500.
 • 3-4.04.1966 − pobyt Prymasa Polski, ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z ks. Arcybiskupem-Metropolitą Antonim Baraniakiem w parafii Ostrowskiej w związku z obchodami Roku Millenijnego oraz koronacją obrazu MB Skalmierzyckiej w Skalmierzycach. Ks. Prymas wraz z Metropolitą Poznańskim złożyli wpis do kroniki parafialnej.
 • 9.04.1966 − tego dnia przy chrzcielnicy odnawiano obietnice Chrztu św. oraz obchodzono 1000. rocznicę Chrztu Mieszka I.
 • 16.04.1966 − w Poznaniu rozpoczęto uroczystości Millenijne Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej, który od 9 lat wędruje po Polsce.
 • 22.04.1966 − w drodze z Poznania do Częstochowy Kopia Obrazu MB Częstochowskiej zatrzymał się w Jarocinie, Ostrowie i Kępnie. Ołtarz farny tonął w różach, a wierni zebrali się licznie. Dzięki dwugodzinnemu opóźnieniu w uroczystościach mogły wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli, którym władze próbowały w różny sposób utrudnić przybycie do świątyni. Ok. 30 tysięcy wiernych z Ostrowa i okolic wzięło udział w niespełna 3 godzinnym nawiedzeniu.
 • 09.1967 − rozpoczęcie prac związanych z nowym oświetleniem oraz ogrzewaniem w kościele.
 • 12.1967 − uruchomienie nowego ogrzewania, które włączało się o godz. 22, a wyłączało o godz. 6.
 • 1968 − Millenium Archidiecezji Poznańskiej.
 • 12.05.1968 − zjazd Chórów Kościelnych południowej archidiecezji.
 • 29.06.1968 − w uroczystość św. Piotra i Pawła na zaproszenie ks. Arcybiskupa-Metropolity do Ostrowa przyjechał Arcybiskup Wrocławski, ks. Bolesław Kominek, który odprawił we farze nabożeństwo. Nad głównym ołtarzem zawisł medalion z Katedrą poznańską i datami 968-1968.
 • 30.06.1968 − główne obchody Millenium Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu – założenia pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich.
 • 1968 − zelektryfikowano 3 dzwony na wieży kościelnej, na plebani założono gromochrony, na cmentarzu przeprowadzono izolację w kostnicy i wyremontowano część parkanu.
 • 17.06.1969 − przybycie ks. Arcybiskupa Baraniaka, bp Jedwabskiego oraz bp. Ettera do parafii i udzielenie Sakramentu Bierzmowania 2850 dzieci i młodzieży.
 • 14.08.-15.12.1969 − rozpoczęto malowanie kościoła. Dzieło prof. Jackowskiego (z 1929 r.) postanowiono oczyścić, odświeżyć części uszkodzone i odnowić złocenia. Wykonawcą był Zakład Artystyczno-Malarski z Leszna. Malowano systemem „Keima”. M.in. przeniesiono marmurową chrzcielnicę, która stała przy ołtarzu MB Częstochowskiej do głównej nawy, odmalowano grotę Matki Boskiej, naprawiono gruntownie dach kościoła.
 • 30.10.1969 − uroczysta Msza św. odprawiona przez ks. Proboszcza Matuszczaka w intencji 100. rocznicy urodzin w Ostrowie śp. Kard. Dalbora.
 • 1969 − tego roku rozdano 304600 Komunii św.
 • 1969-1970 − od późnej zimy do wczesnego lata naprawiano dach plebanii oraz na Konwikcie.
 • 1970 − w zakrystii wykonano bufet do bielizny mszalnej z drzewa jesionowego oraz szafki do ornatów, kap, stuł, wazonów, chodników, mikrofonów.
 • 18.05.1970 − wyjazd 215 kapłanów, w tym ks. Proboszcza Matuszczaka, z okazji 25-lecia uwolnienia z Dachau do Rzymu, by złożyć hołd Ojcu Św. z okazji 50-lecia Jego Jubileuszu Kapłańskiego.
 • 1970 − założono ogrzewanie elektryczne na dużej sali Domu Katolickiego, położono nową papę na dachu (1200 m2) i wymieniono rynny.
 • 6.12.1970 − odpust ku czci św. Andrzeja Ap. z udziałem Abpa Baraniaka, który poświęcił tablicę pamiątkową ku czci Kard. Dalbora z okazji 100 rocznicy urodzin, a także poświęcić odnowioną polichromię świątyni. Jedocześnie Metropolita przeprowadził w parafii wizytację. Dzieci i młodzież z parafii otrzymała również Sakrament Bierzmowania, który przyjęło 550 osób.
 • 12.1970 − parafia liczy 24600 dusz.
 • 2.05.1971 − poświęcenie nowego sztandaru niewiast wykonany przez Siostry Kapucynkl, mieszkające w klasztorze na terenie parafii.
 • 9.05.1971 − odpust ku czci św. Stanisława. Sumę odpustową odprawił ks. proboszcz Radomir Fibak z Raszkowa, a kazanie wygłosił ks. proboszcz Stanisław Zięba z Wysocka Wielkiego.
 • 29.05.-6.06.1971 − w tych dniach dzieci z klas III przystępowały do I Komunii św.
 • 14.06.1971 − doroczne błogosławieństwo niemowląt.
 • 09.1971 − do parafii dostarczono protokół powizytacyjny. Metropolita poznański wskazuje m.in. problem wielkości parafii (jest największą w archidiecezji); z parafii farnej w ostatnim dziesięcioleciu wyszło 10 kapłanów diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, wówczas w seminarium duchownym przebywało 4 alumnów, a w seminarium zakonnym 2; odnowa świątyni parafialnej.
 • 7.05.1972 − odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 70. rocznicy powstania Domu Katolickiego.
 • 14.05.1972 − odpust ku czci św. Stanisława. Sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. infułat Aleksy Wietrzkowski.
 • 1972 − przez 4 niedziele do I Komunii św. przystąpiło ok. 900 dzieci.
 • 1972 − na cmentarzu przy ul. Limanowskiego naprawiono parkan i zamurowano bramę, która dawniej służyła jako wjazd do wozowni, gdzie mieścił się karawan.
 • 1972 − w Konwikcie na 1 i 2 piętrze założono centralne ogrzewanie oraz przegrodzono obszerną salkę na 2 piętrze, w ten sposób uzyskując dwie sypialnie dla mieszkających tam sióstr. W Biurze parafialnym założono ogrzewanie akumulacyjne elektryczne w kaflowych piecach.
 • 23.10.1973 − pielgrzymka 134 parafian, 2 kapłanów i 3 sióstr zakonnych do grobu św. Stanisława w Krakowie na zaproszenie ks. Kardynała Karola Wojtyły.
 • 1973 − na plebani założono w piecach kaflowych ogrzewanie elektryczne.
 • 14.11.1973 − obchody 60-lecie harcerstwa, Mszę św. odprawił ks. Czesław Kamiński.
 • 20.01.1974 − odznaczenie orderem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice przez papieża Pawła VI z dnia 28.11.1973 r. członka Rady Parafialnej, inż. Juliana Kornaszewskiego. Był to prawdopodobnie pierwszy przypadek papieskiego odznaczenia w parafii farnej.
 • 11.02.1974 − ostrowska fara została pomocniczym kościołem jubileuszowym Roku Świętego. Pozostałe świątynie to: Katedra poznańska, Św. Góra w Gostyniu, kościół w Czarnkowie, Lesznie i Kępnie.
 • 03.1974 − poświęcenie nowej kaplicy przy ul. Partyzanckiej 8 (w Domu Pomocy Społecznej).
 • 21.03.1974 − przybycie do fary 1000 pielgrzymów z Gorzyc Wielkich. Rozdano 750 Komunii św.
 • 31.03.1974 − 260 maturzystów udało się na pielgrzymkę na Jasną Górę.
 • 19.05.1974 − uroczystość 25-lecia Kapłaństwa ks. Henryka Kamińskiego, ostrowiaka, członka Towarzystwa Chrystusowego, pracującego na emigracji w parafii św. Krzyża w Córdobie (Argentyna).
 • 10.06.1974 − pielgrzymka 800-1000 osób z parafii św. Antoniego do kościoła jubileuszowego.
 • 06.-07.1974 − odnawianie dużej sali Domu Katolickiego. Naprawiono sufit, podłogę, usunięto balustradę przed sceną, założono nowe oświetlenie pod sufitem oraz kinkiety na filarach w stylu antycznym z dawnych kościelnych mosiężnych żyrandoli wg projektu Wiącka. Sufit i ściany otrzymały polichromię, odnowiono 2 popiersia (dra Karola Marcinkowskiego i Tadeusza Kościuszki), na ścianie południowej umieszczono odnowione 2 obrazy, które kiedyś wisiały na chórze w kościele (pochodzą z drugiego drewnianego kościoła w Ostrowie). Odnowienie krzyża z pasyjką rzeźby Berdyszaka ze Śremu na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, którą uszkodziły dzięcioły.
 • 08.1974 − doroczna pielgrzymka ok. 600 osób oraz 9 sztandarów na Jasną Górę. Pielgrzymi uczestniczyli w Złotym Jubileuszu Kapłaństwa ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • 5.08.1974 − zmarł ks. Stanisław Śliwiński, długoletni Proboszcz w Czarnymlesie, były kilkuletni prefekt w parafii farnej.
 • 17.09.1974 − Rejonowy Dzień Skupienia 8 dekanatów południowej archidiecezji w Domu Katolickim. Przybyło ok. 110 delegatów z różnych parafii. Było to przygotowanie pracowników charytatywnych na XXX Tydzień Miłosierdzia.
 • 09.1974 − założenie w 4 oknach na wieży kościoła krzyże z żarówkami z okazji uczczenia Roku Świętego oraz nadania farze ostrowskiej miana kościoła jubileuszowego.
 • 21-22.09.1974 − wizyta ks. Arcybiskupa-Metropolity w związku z obchodami Roku Świętego.
 • 23.11.-11.12.1974 − Misja Parafialna po 13 latach przerwy, którą prowadzili księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ks. Tadeusz Olszański i ks. Jan Kowalik z Krakowa.
 • 31.12.1974 − ostatnia Msza św. roku odprawiona przez ks. Proboszcza Matuszczaka o godz. 18.30, podczas której wygłosił obszerne sprawozdanie za rok 1974. Po zakończeniu Mszy św. wystawiono Najświętszy Sakrament, który wierni adorowali do północy. O północy odprawiona została Msza św. witając Nowy Rok.
 • 24.01.1975 − pogrzeb ks. Proboszcza Jana Kupczyka, byłego proboszcza Janowca, który pragnął być pochowany na cmentarzu w mieście rodzinnym.
 • 28.04.1975 − poświęcenie odmalowanej kaplicy w Konwikcie, umieszczenie ołtarza soborowego, nowego tabernakulum, 3 nowych kinkietów wykonanych z żyrandoli kościelnych. Odnowiono również figury św. Józefa i Matki Bożej.
 • 29.04.1975 − w Kolegiacie św. Józefa w Kaliszu odbył się Zjazd Księży Dachauczyków.
 • 3.05.1975 − przybycie ks. Abpa Antoniego Baraniaka do ostrowskiej fary, który uroczyście przyjął ponad 200 ministrantów z ośrodków Dobrzyca, Kępno, Krotoszyn, Miejska Górka, Ostrów na sublektorów.
 • 10.05.1975 − odpust ku czci św. Stanisława Biskupa. Sumę odpustową odprawił ks. kan. Wiktor Miedziński z Krotoszyna, a kazanie wygłosił ks. Proboszcz Eugeniusz Lijewski z Biskupic Ołobocznych. Udział w odpuście wzięło 30 kapłanów.
 • 1.06.1975 − prymicje ks. Andrzeja Szcześniaka. Kazanie wygłosił ks. Alojzy Godziszewski, wikariusz ze Zdun.
 • 2.06.1975 − Dzień Niemowląt, na które przywieziono 450 niemowląt.
 • 3-5.08.1975 − parafialna pielgrzymka na Jasną Górę pod przewodnictwem ks. Proboszcza Stanisława Matuszczaka. Udział w niej wzięło ok. 600 osób.
 • 7.09.1975 − na sali Domu Katolickiego rozpoczęto katechezy przygotowujące młodych do Sakramentu Małżeństwa i życia rodzinnego.
 • 29.09.1975 − tragiczna śmierć ks. Alojzego Godziszewskiego. Zginął, gdy wracając z Ostrowa na motocyklu zderzył się ze stojącą na drodze pod Krotoszynem ciężarówką. Mszę św. pogrzebową odprawił 2 października w Ostrowie ks. bp Przykucki.
 • 1975 − roku jubileuszowy, który kościół katolicki obchodzi co 25 lat.
 • 1975/1976 − przeprowadzono kolędę jedynie w połowie parafii z powodu zbyt dużej liczby mieszkańców.
 • 01.1976 − przeprowadzono kapitalny remont sceny w dużej sali Domu Katolickiego.
 • 22.02.1976 − w 50. rocznicę śmierci ks. Kard. Edmunda Dalbora w kościele wypełnionym po brzegi odprawiono Mszę św. w intencji zmarłego. Po Eucharystii złożono wieńce pod tablicą pamiątkową przed frontem kościoła.
 • 10.03.1976 − do fary włamali się małoletni złodzieje, którzy rozbili 3 skarbony, zabrali ze sobą mały głośnik przy ambonie i podstawę do mikrofonu. Szkody wyceniono na ok. 600-1000 zł. Po kradzieży wprawiono przy okienkach wahadłowych sztaby żelazne, które uniemożliwią wejście do kościoła. Wymieniono również zamki w zakrystii z patentowymi kluczami.
 • 4.04.1976 − wyjazd ok. 320 maturzystów na Jasną Górę.
 • 27.04.1976 − Msza św. w intencji maturzystów, którą odprawił ks. Jan Buszkiewicz i ks. Jerzy Wojtkowiak.
 • 8.05.1976 − bierzmowanie ok. 1250 osób w parafii, na które z powodu choroby nie przybył ks. Arcybiskup. Przybył tylko sufragan ks. Bp M. Przykucki.
 • 9.05.1976 − odpust ku czci św. Stanisława Bpa. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Czesław Kamiński, pochodzący z Ostrowa.
 • 31.05.1976 − w Domu Katolickim odbyło się spotkanie Abpa Baraniaka, 2 Biskupów sufraganów z Dziekanami południowych dekanatów, na którym omawiano peregrynację Kopii Obrazu MB Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Peregrynacja w Archidiecezji rozpocznie się 7.11.1976 r., gdy obraz przybędzie do Ostrowa z Płocka. Kopia będzie wędrować po całej Archidiecezji przez 1,5 roku i zakończy się w Katedrze w Poznaniu.
 • 7.11.1976 − parafię nawiedza Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości tej towarzyszył ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński oraz ks. Kardynał Karol Wojtyła. Ks. Prymas złożył wpis w kronice parafialnej.
 • 19.11.1976 − podziękowania dla ks. Proboszcza Matuszczaka i parafian od ks. Metropolity za „wspaniałe wprowadzenie MB Jasnogórskiej na szlak Nawiedzenia naszej Archidiecezji”.
 • 27.03.1977 − pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 • 15-17.04.1977 − odprawiono nabożeństwa z okazji 90. rocznicy urodzin śp. ks. prał. Rolewskiego. W czasie Mszy św. modlono się o jego rychłą beatyfikację.
 • 8.05.1977 − odpust parafialny ku czci św. Stanisława Biskupa. W czasie sumy odprawił swoje prymicje o. Antoni Szóstak, alumn z Pieniężna z Seminarium Księży Werbistów, syn parafii.
 • 11.05.1977 − Msza św. za zmarłych profesorów i maturzystki z okazji 50. rocznicy matury, pierwszej polskiej matury w gimnazjum i liceum żeńskim przy ul. Wrocławskiej.
 • 22, 29.05.1977 − I Komunia św. do której przystąpiło 430 dzieci.
 • 29.05.1977 − prymicje ks. Jerzego Kondala.
 • 07.1977 − nominacja Ojca Świętego na Prałata domowego ks. Proboszcza Stanisława Matuszczaka, którą przywiózł ks. bp Przykucki.
 • 24.07.1977 − poświęcenie nowego sztandaru czcicieli św. Franciszka.
 • 7.08.1977 − tradycyjna parafialna pielgrzymka na Jasną Górę.
 • 13.08.1977 − zmarł w wieku 73 lat ks. Arcybiskup-Metropolita Antoni Baraniak. Ksiądz Arcybiskup często wizytował parafię farną, do której był przywiązany.
 • 6.10.1977 − pożegnanie Werbisty o. Antoniego Szóstaka, który wyjeżdżał na kurs angielskiego do Dublina (Irlandia), by potem udać się na misję do Ghany.
 • 26.11.-1.12.1977 − renowacja Misji, które odbywały się pod przewodnictwem o. Beznackiego, redemptorysty z Warszawy.
 • 1977 − w tym roku pomalowano salki katechetyczne, korytarz oraz mieszkania wikariuszy w Domu Katolickim. Dla biura parafialnego zakupiono 4 biurka, 2 nowe maszyny. Na plebani naprawiono i odmalowano werandę i balkon, na którym położono podłogę z blachy ocynkowanej.
 • 03.1978 − ks. prał. Matuszczak obchodził 50-lecie Kapłaństwa.
 • 28.04.1978 − pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
 • 14.05.1978 − prymicje ks. Mariana Kurzaca.
 • 13.05.1978 − ks. proboszcz Franciszek Nowacki z Szamotuł odprawił Mszę św. z okazji 50. rocznicy matury w intencji maturzystów.
 • 21.05.1978 − zakończyła się peregrynacja Kopii Obrazu MB Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej.
 • 16.10.1978 − konklawe wybiera nowego Ojca Świętego, którym zostaje Polak, były metropolita krakowski, ks. Kardynał Karol Wojtyła. Przybrał imię Jan Paweł II. Inauguracja pontyfikatu miała miejsce 22.10.1978 r. Z racji transmisji uroczystości inauguracji z Watykanu w parafii farnej przełożono Mszę św. popołudniową na późniejsze godziny.
 • 23.09.1978 − nominacja nowego Biskupa Jerzego Stroby ze Szczecina na Metropolitę Poznańskiego przez Ojca Św. Jana Pawła II.
 • 9.10.1978 − Dzień Skupienia dla Księży i Organistów z 9 dekanatów południowej archidiecezji.
 • 29.10.1978 − delegacja pielgrzymów na Jasną Górę po kopię obrazu Jasnogórskiego.
 • 5.11.1978 − Dzień Jasnogórski w parafii, dzień wdzięczności. Po nabożeństwie kopia obrazu rozpoczęła nawiedzanie rodzin parafii od Topoli Małej.
 • 12.11.1978 − ingres nowego Biskupa Jerzego Stroby do Bazyliki Poznańskiej.
 • 22.11.1978 − Rejonowa konferencja Księży 7 dekanatów południowej Archidiecezji pod przewodnictwem ks. Abpa Metropolity i 2 Biskupów pomocniczych.
 • 3.12.1978 − odpust ku czci św. Andrzeja Ap. Sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Wiktor Koperski, emeryt mieszkający w Ostrowie.
 • 1978 − w kościele naprawiono dach, odnowiono wszystkie drzwi zewnętrzne kościoła, przystąpiono do kapitalnego remontu Domu Gospodarczego na podwórzu.
 • 25.02.1979 − ks. Bp Etter uroczyście udzielił 110 lektorom z ośrodka Kępińskiego i Ostrowskiego upoważnienia do czytania Pisma Świętego.
 • 6.03.1979 − w Domu Katolickim odbyło się specjalne spotkanie ks. Abpa Stroby z ks. Wikariuszami z południowych dekanatów Archidiecezji Poznańskiej.
 • 13.03.1979 − w rocznicę śmierci śp. ks. prał. Rolewskiego, Sługi Bożego, odbyło się uroczyste przeniesienie szczątków ciała z cmentarza przy ul. Limanowskiego do krypty w kaplicy MB Częstochowskiej w ostrowskiej farze.
 • 19.04.1979 − Konferencja Rejonowa dla Księzy 7 dekanatów południowej Archidiecezji pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa-Metropolity.
 • 27.04.1979 − Msza św. w intencji maturzystów odprawiona przez ks. Proboszcza. W Eucharystii uczestniczyło ok. 300 maturzystów.
 • 6.05.1979 − odpust ku czci św. Stanisława. Sumę odprawił ks. Faka z Poznania.
 • 20, 27.05.1979 − I Komunia św.
 • 17.06.1979 − Srebrny Jubileusz Ślubów zakonnych s. Wandy i s. Heliodory z Domu Dziecka przy ul. Gimnazjalnej. Mszę św. odprawił ks. Proboszcz.
 • 18.06.1979 − Dzień Niemowląt, na które przywieziono ok. 500 niemowląt.
 • 19.06.1979 − Dzień Chorych, w którym udział wzięło ok. 120 chorych i starszych.
 • 6.11.1979 − Konferencja Księży z 8 dekanatów z udziałem 3 Biskupów Poznańskich.
 • 16.11.1979 − ks. Proboszcz Stanisław Matuszczak odprawił Mszę św. z podziękowanie za 25. lat posługi w parafii.
 • 2.12.1979 − odpust ku czci św. Andrzeja. Sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. Peter z Poznania.
 • 4.12.1979 − udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas I i II szkół średnich przez ks. Abpa Jerzego Strobę. Sakrament przyjęło 650 osób. Metropolita Poznański przebywał w parafii przez 3 dni. W tym czasie udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii NMP Królowej Polski i św. Antoniego.
 • 1979 − tego roku naprawiono gruntownie w budynku przy ul. Gimnazjalnej dach, założono 10 nowych, podwójnych okien, pomalowano biuro parafialne oraz mieszkanie organisty, uzupełniono ubytki i pomalowano budynek. W Domu Katolickim założono nowe rynny, zakonserwowano papę na dachu, w przedsionku dużej sali położono nową podłogę. Dokończono remont Domu Gospodarczego, w którym przechowywano dachówkę dla kościoła i budynków kościelnych oraz nowych płytek do naprawy posadzki w kościele.
 • 22.02.1980 − zmarł ks. Henryk Lorkiewicz, emeryt który pomagał w duszpasterstwie w parafii. Pochowany został 25.02. na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego.
 • 28.04.1980 − Urząd Wojewódzki w Kaliszu wydaje zgodę na budowę nowego kościoła na terenie parafii. Jako teren pod budowę wskazano działkę przy ul. Strzeleckiej.
 • 18.05.1980 − prymicje ks. Stefana Dropa.
 • 21.05.1980 − prymicje ks. Leszka Marciniaka.
 • 15.08.1980 − poświęcenie odnowionego Domu Sióstr św. Elżbiety.
 • 17-24.09.1980 − ks. Proboszcz udał się do Rzymu razem z 97 Księżami-dachuowczykami, gdzie w ogrodach watykańskich, w kaplicy MB z Lourdes koncelebrował Mszę św., której przewodniczył Ojciec Święty.
 • 19.10.1980 − obchodzono 125. rocznice powstania Konferencji św. Wincentego a Paulo w Ostrowie. Kazanie wygłosił ks. Wojciech Raczkowski.
 • 23.10.1980 − 1090 osób otrzymało z rąk ks. Biskupa Przykuckiego Sakrament Bierzmowania.
 • 1981 − zmiana zezwolenie wydanego przez Urząd Wojewódzki w Kaliszu z dnia. 28.04.1980 r. Postanowiono, że nowy kościół będzie budowany przy ul. Manifestu Lipcowego pomiędzy ul. Asnyka i Wyspiańskiego (kościół św. Pawła przy skrzyżowaniu obecnych ulic Paderewskiego i Śmigielskiego).
 • 22.04.1981 − Konferencja Rejonowa dla 8 dekanatów z uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez Abpa Strobę. Mszę odprawiono w intencji Metropolity z okazji Jego imienin.
 • 23.04.1981 − Msza św. w intencji maturzystów.
 • 3.05.1981 − ks. Biskup Przykucki odprawił Mszę św. w intencji maturzystów południowej Archidiecezji.
 • 05.1981 − prymicje ks. Andrzeja Nowaka.
 • 28.06.1981 − uroczystość pożegnalna, przechodzącego w stan spoczynku ks. Proboszcza Stanisława Matuszczaka, który pracował w parafii jako proboszcz blisko 27 lat.
 • 01.07.1981 − proboszczem parafii został ks. Alfred Mąka.
 • 17.05.1982 − zawiązanie Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego, który został zatwierdzony 7.06.1982 r. przez Arcybiskupa Jerzego Strobę.
 • 25.08.1982 − zatwierdzenie przez Kurię Metropolitalną koncepcji budowy kościoła św. Pawła.
 • 23.09.1982 − zatwierdzenie koncepcji budowy kościoła św. Pawła przez Urząd Miasta.
 • 16.12.1982 − zatwierdzenie planu budowy kościoła św. Pawła przez Urząd Miasta.
 • 04.1983 − po Wielkanocy rozpoczęto prace przy budowie nowej świątyni (św. Pawła) na terenie parafii.
 • 06.1983 − rozpoczęto wykopy pod fundamenty Domu Katechetycznego przy nowopowstającej parafii św. Pawła.
 • 1.10.1983 − poświęcenie terenu pod budowę nowej świątyni (św. Pawła) w Ostrowie przez ks. Biskupa Tadeusza Ettera. Odprawił również Mszę św. na podium zbudowanym w pobliżu krzyża.
 • 24-26.10.1983 − Nawiedzenie Matki Bożej dla całego regionu ostrowskiego. Do fary przybyli również pielgrzymi z innych dekanatów. Po zakończeniu uroczystości w Ostrowie, Obraz został przewieziony do Kępna.
 • 24-25.03.1984 − wizytacja parafii przez ks. Arcybiskupa Jerzego Strobę.
 • 30.09.1984 − uroczystość poświęcenia pomnika ks. Kard. Mieczysława Ledóchowskiego, w którym brał udział ks. Prymas Kardynał Glemp i ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Jerzy Stroba. Na uroczystości przywieziono relikwię św. Wojciecha. Mszy św. przewodniczył ks. Arcybiskup-Metropolita, a kazanie wygłosił Prymas Polski. Pomnik poświęcili wspólnie Prymas i Metropolita Poznański.
 • 23.12.1984 − założenie Ośrodka Duszpasterskiego pw. św. Pawła Apostoła oraz poświęcenie wybudowanej kaplicy przy ul. Manifestu Lipcowego przez ks. Arcybiskupa Strobę. Metropolita erygował Ośrodek Duszpasterski, a rektorem tego ośrodka został ks. Czesław Majorek.
 • 1.04.1984 − zmarł ks. prał. Stanisław Matuszczak, były proboszcz parafii farnej. Liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. Biskup Stanisław Napierała.
 • 21.04.1985 − uroczystość poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego.
 • 1987-1997 − renowacja witraży – w międzyczasie z powodu wzrastających kosztów pracę wstrzymano, ale ostatecznie ukończono odnawiając 49 witraży.
 • 11.06.1989 − wizytacja arcypasterska przez ks. Abpa Jerzego Strobę.
 • 1.06.1991 − erekcja parafii św. Pawła Apostoła przy ul. Manifestu Lipcowego (obecna ul. Paderewskiego).
 • 6.10.1991 − dekanalny Kongres Eucharystyczny w Ostrowie.
 • 1.01.1992 − ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej „Z Ostrowskiej Fary”.
 • 25.03.1992 − powstanie diecezji kaliskiej. Pierwszym Biskupem Kaliskim został ówczesny biskup pomocniczy poznański doc. dr hab. Stanisław Napierała. Podniesienie do rangi Konkatedry kościoła farnego w Ostrowie.
 • 12.04.1992 − Ingres, czyli uroczyste wprowadzenie, Biskupa Kaliskiego ks. Stanisława Napierały do Katedry w Kaliszu.
 • 26.04.1992 − Ingres Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały do Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 1992 − przystąpienie do całkowitej renowacji kościoła.
 • 1993 − działania ks. Alfreda Mąki w sprawie powstania nowej parafii w Pruślinie.
 • 1994 − wyłączenie z użytku organów z powodu pogarszającego się stanu technicznego. W zastępstwie wstawiono na chór organy cyfrowe.
 • 1.07.1994 − erygowanie nowej parafii w dzielnicy Zębców-Zacisze pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • 25.03.1995 − erygowanie (założenie przez uroczysty dekret biskupa) Kapituły Konkatedralnej pw. św. Stanisława B.M.
 • 27.06.1995 − pierwsze spotkanie Kapituły Konkatedralnej.
 • 20.08.1995 − erekcja parafii św. Rodziny w dzielnicy Ostrów-Pruślin.
 • 11.11.1995 − Nawiedzenie parafii przez kopię cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego.
 • 14.07.1996 − Nawiedzenie parafii przez pielgrzymującą po Polsce białej figury Pani Fatimskiej. Powitanie miało miejsce na przepełnionym Rynku. Przez całą dobę trwało czuwanie. Proszono ludzi, by opuszczali kościół robiąc miejsce kolejnym.
 • 07.1996 − rozpoczęcie kapitalnego remontu dachu świątyni o powierzchni ponad 3.000m2.
 • 8-9.12.1996 − wizytacja parafii przez ks. Biskupa Stanisława Napierałę. Wpis do kroniki parafialnej.
 • 16.02.1997 − uroczystości świętowojciechowe. Mszę św. przy relikwiach św. Wojciecha odprawił ks. Biskup Stanisław Napierała przy udziale Kapituły Konkatedralnej, kapłanów i wiernych.
 • 27.03.1997 − we Wrocławiu zmarł ks. Wincenty Nowosielski, były długoletni prefekt szkół średnich w Ostrowie i wikariusz parafii.
 • 5.04.1997 − spotkanie wielkanocne wszystkich grup duszpasterskich w Ostrowie.
 • 25.04.1997 − ks. Biskup Napierała odprawił Mszę św. w intencji Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Kościuszki z okazji 50-lecia istnienia szkoły.
 • 22.05.1997 − w Katedrze Kaliskiej diakon Jarosław Jasianek z naszej parafii otrzymał święcenia kapłańskie.
 • 6.08.1997 − rozpoczęcie remontu wnętrza Konkatedry.
 • 22.08.1997 − Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Braci Kurkowych, w których udział wzięli przedstawicie władzy oraz delegacje Bractw Kurkowych z całej Polski.
 • 10-14.10.1997 − Dni Kultury Chrześcijańskiej w Ostrowie.
 • 1998 − podczas remontu kościoła oczyszczono oraz przywrócono do stanu pierwotnego prospekt organowy.
 • 22.02.1998 − Msza św. w dużej sali Domu Katolickiego z okazji Dnia Myśli Braterskiej odprawiona z inicjatywy Duszpasterstwa Harcerzy i Harcerek.
 • 19.03.1998 − Msza św. w uroczystość św. Józefa – patrona ojców i mężów. Podczas Mszy św. odczytano specjalny Komunikat Biskupa.
 • 8.06.1998 − zakończenie remontu dachu.
 • 5.07.1998 − ks. Prałat Alfred Mąka wraz z wikarym ks. Krzysztofem Nojmanem poświęcił krzyż oraz odprawił pierwszą Mszę św. na placu przyszłej budowy kościoła i parafii MB Fatimskiej przy ul. Krętej.
 • 4.10.1998 − Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich w Ostrowie. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 śpiewał chór z Rzeszowa.
 • 12.10.1998 − parafialna, autokarowa pielgrzymka do Rzymu z okazji 20-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II.
 • 7/8.11.1998 − w nocy odbyło się w Domu Katolickim czuwanie modlitewne z Maryją grup modlitewnych i wspólnot z Ostrowa i okolic. Czuwanie prowadziła Wspólnota Ewangelizacyjna z Gdańska.
 • 10.11.1998 − Msza św. z okazji Narodowego Święta Niepodległości koncelebrowana przez kapłanów Ostrowa z udziałem władz samorządowych. Śpiewał chór „Echo”, a śpiewom towarzyszyła Orkiestra Dęta ZNTK.
 • 22.11.1998 − podczas Mszy św. dziecięcej odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci do Eucharystycznego Ruchu Młodych.
 • 27.11.1998 − w Bibliotece Parafialnej odbyło się spotkanie z ks. poetą Januszem Gierą, proboszczem parafii św. Rodziny, które zorganizowała Akcja Katolicka.
 • 6.12.1998 − odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła.
 • 27.12.1998 − Jasełka przygotowane przez dzieci z parafii oraz śpiewanie kolęd przy choince przez dziecięcy zespół „DO-RE-MI” odbyły się w auli I LO.
 • 3.01.1999 − koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego w Konkatedrze.
 • 5-7.02.1999 − w mieście odbywało się spotkanie młodzieży z Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej, w której uczestniczyło ok. 500 młodych ludzi.
 • 7.02.1999 − doroczny Balik Dziecięcy dla dzieci z parafii odbył się w dużej sali Domu Katolickiego.
 • 13.02.1999 − otwarcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Ks. Augustyna Szamarzewskiego z siedzibą w biurze parafialnym.
 • 2.05.1999 − Msza św. z okazji 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża z udziałem Chóru Nauczycielskiego.
 • 9.05.1999 − konsekracja nowego ołtarza soborowego i poświęcenie odnowionej Konkatedry przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę połączona z odpustem ku czci św. Stanisława Biskupa.
 • 11.05.1999 − erygowanie nowej parafii pw. MB Fatimskiej, wydzielonej ze wspólnoty Konkatedralnej oraz jej Proboszcza ks. Krzysztofa Nojmana, który był wikariuszem parafii Konkatedralnej.
 • 20.05.1999 − Msza św. z okazji 80-lecia Związku Inwalidów Wojennych.
 • 7.08.1999 − autokarowa pielgrzymka do grobu bł. Edmunda Bojanowskiego.
 • 14.08.1999 − z okazji Święta Wojska Polskiego odprawiono Mszę św. w intencji Polskiego Żołnierza.
 • 5.12.1999 − Telewizja Polonia transmitowała Mszę św. z Konkatedry. Po transmisji rodacy z zagranicy dzwonili do parafii (m.in. z Berlina, Francji, St. Zjednoczonych, Australii i Afryki).
 • 1.01.2000 − o północy z 31.12.1999/1.01.2000 odprawiona została uroczysta Msza św.
 • 01.2000 − księża Wikariusze pracujący w parafii ufundowali nowy ornat z okazji Roku Jubileuszowego 2000.
 • 22.02.2000 − z okazji Dnia Myśli Braterskiej Harcerzy i Harcerek ks. Biskup Stanisław Napierała odprawił Mszę św.
 • 7.04.2000 − droga krzyżowa ulicami miasta z Konkatedry do krzyża przy kościele św. Antoniego.
 • 7.05.2000 − odpust ku czci św. Stanisława.
 • 18.05.2000 − święcenia diakonatu w ostrowskiej Konkatedrze, których udzielił ks. Bp St. Napierała. Wyświęcono 16 diakonów.
 • 27.05.2000 − prymicje ks. Marka Jasianka.
 • 27.05.2000 − święcenia kapłańskie w Krakowie otrzymał syn parafii, ks. Michał Woźnicki.
 • 2.06.2000 − odprawiona została Msza św. w intencji byłego premiera RP, Stanisława Mikołajczyka i jego żony. Uroczystość była związana ze sprowadzeniem do Polski ze Stanów Zjednoczonych zwłok byłego premiera.
 • 4.06.2000 − w kościele wystawiono sztukę Romana Brandstaettera „Pokutnik z Osjaku”, którą wyreżyserował ks. Mariusz Roszewski, a role odegrali uczniowie I LO.
 • 8.06.2000 − koncert Jubileuszowy Poznańskich Słowików pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza.
 • 22.06.2000 − w uroczystość Bożego Ciała ks. Biskup Napierała poświęcił krzyż i nową część cmentarza przy ul. Limanowskiego.
 • 20.08.2000 − Msza św. w intencji Braci Kurkowych.
 • 11.09.2000 − Radio Maryja nadawało swój program z naszej parafii od godz. 18 do 23.45.
 • 16.09.2000 − śluby wieczyste w kaplicy Sióstr Klarysek-Kapucynek złożyła s. Maria Letycja. Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Antoni Dydycz z Drohiczyna.
 • 17.09.2000 − poświęcenie nowego dębowego krzyża przed Konkatedrą.
 • 8.10.2000 − podczas Mszy św. o godz. 9.30 śpiewał chór „Warszawianka” im. Karola Karpińskiego pod dyr. Marka Witkowskiego.
 • 10.11.2000 − koncert specjalny z okazji Narodowego Święta Niepodległości i święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod dyr. Marcina Sompolińskiego. Uczestniczyła w nim: Orkiestra i soliści Akademii Muzycznej w Poznaniu, chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza z Ostrowa Wlkp., chór „Con Forza” Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia z Ostrowa Wlkp., chór kameralny „Infinitum Contumus” z Krotoszyna.
 • 2001 − przygotowania parafii do remontu organów.
 • 6.01.2001 − ks. Biskup Pomocniczy Teofil Wilski odprawił Mszę św. na zakończenie Roku Jubileuszowego Zbawiciela Świata, w której udział wzięli kapłani z ostrowskiego dekanatu oraz proboszczowie Ostrowa.
 • 25.01.2001 − koncert kolęd w wykonaniu Poznańskich Słowików pod dyr. prof. Stuligrosza.
 • 24.02.2001 − Balik dla dzieci z parafii odbył się w dużej sali Domu Katolickiego.
 • 2.05.2001 − koncert pieśni maryjnych w wykonaniu poetki-piosenkarki p. Oli Kiełb i zespołu Wyspa.
 • 3.05.2001 − uroczystość NMP Królowej Polski. Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta z udziałem władz miasta i powiatu, delegacji, pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego, chóru męskiego „Echo” oraz orkiestry dętej ZNTK. Po Eucharystii złożono kwiaty pod pomnikiem Kard. Ledóchowskiego.
 • 17.05.2001 − święcenia diakonatu udzielone przez Ks. Biskupa Napierałę.
 • 26.05.2001 − uroczystość związana ze 110 rocznicą śmierci ks. Augustyna Szamarzewskiego, proboszcza ostrowskiego, wielkiego społecznika. Mszę św. celebrował ks. Biskup Stanisław Napierała. Na Starym Cmentarzu poświęcono odnowiony pomnik ks. Szamarzewskiego.
 • 3-16.06.2001 − wystawa fotograficzna w Domu Katolickim pt. „Kapłan – Sługa Boży – ks. Jerzy Popiełuszko”.
 • 2.09.2001 − wznowienie działalności chóru parafialnego pw. Grzegorza.
 • 21.04.2002 − wizytacja pasterska ks. Biskupa Napierały. Podczas wizytacji udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Spotkał się również z 33 grupami duszpasterskimi związanymi z parafią.
 • 16.05.2002 − święcenia diakonatu.
 • 7.09.2002 − Msza św. w intencji Ojca Świętego i Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
 • 15.09.2002 − Msza św. z okazji 135 rocznicy istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wiekopolskim.
 • 23.09.2002 − zjazd Kapłanów seniorów z diecezji kaliskiej. Mszy św. przewodniczył ks. Bp Napierała.
 • 23-24.12.2002 − sprowadzono do Konkatedry światełko betlejemskie, które wszyscy mogli zabrać do swoich domów.
 • 11.01.2003 − przegląd jasełek dzieci z ostrowskich szkół podstawowych odbył się w Domu Katolickim.
 • 1.02.2003 − spotkanie kolędowo-biesiadne dla rodzin z dziećmi połączone z jasełkami.
 • 2.02.2003 − święto MB Gromnicznej. Podczas Mszy św. wieczornej wspominano ks. Kard. Mieczysława Ledóchowskiego w 100 rocznicę śmierci. Mszę św. odprawił Biskup Kaliski.
 • 11.02.2003 − Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego, na której homilię wygłosił ks. Andrzej Lisiak.
 • 17.03.2003 − Msza św. z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Kombatantów z okazji 50 rocznicy śmierci gen. Emila Fieldorfa, jednego z głównych przywódców Armii Krajowej, skazanego na śmierć i powieszonego przez ówczesne władze komunistyczne.
 • 12.04.2003 − pierwsze śluby zakonne s. Marii Konsolaty Winniewskiej u Sióstr Klarysek-Kapucynek. Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Antoni Dydycz z Drohiczyna.
 • 3.05.2003 − uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta.
 • 4.05.2003 − odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
 • 8.05.2003 − ks. Biskup Pomocniczy Teofil Wilski udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
 • 10-17.05.2003 − Misje Miłosierdzia w parafii z obecnością wizerunku Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium Księży Jezuitów w Kaliszu.
 • 22.05.2003 − święcenia diakonatu udzielone przez ks. Biskupa Stanisława dziewięciu klerykom Seminarium Duchownego w Kaliszu.
 • 08.2003 − strajk robotników fabryki „Wagon„ w Ostrowie Wielkopolskim. Pracownicy przystąpili do strajku głodowego. Parafia wspierała strajkujących robotników modlitwą, posługą duszpasterską oraz pomocą w formie darów.
 • 30.08.2003 − Krajowy Zjazd „Solidarności” w Ostrowie Wielkopolskim. Z tej okazji odprawiona została Msza św. w 23 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.
 • 27.09.2003 − uroczyste odsłonięcie na terenie parafii i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniający Inspektorat AK w Ostrowie Wlkp. oraz zasłużoną dla miasta rodziną Eulenfeldów.
 • 16.11.2003 − uroczyste przyjęcie nowych członków do grona ministrantów.
 • 23.11.2003 − w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ślubowanie złożyły dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych.
 • 30.11.2003 − odpust ku czci św. Andrzeja Ap.
 • 18.01.2004 − koncert kolęd w wykonaniu kilku chórów kościelnych Ostrowa i okolic. Koncert poprzedziła Msza św. odprawiona przez ks. Biskupa Stanisława Napierałę.
 • 19.03.2004 − uroczystości św. Józefa, patrona diecezji.
 • 2.04.2004 − droga krzyżowa ulicami miasta.
 • 9.05.2004 − odpust ku czci św. Stanisława.
 • 20.05.2004 − święcenia diakonatu w ostrowskiej Konkatedrze z rąk ks. Biskupa Napierały, które przyjęło 18 diakonów.
 • 14.09.2004 − po każdej Mszy św. wierni czcili Krzyż Misyjny znajdujący się przed świątynią.
 • 20.09.2004 − oddano do użytku budynek pracowni artystycznej i Muzeum Diecezji Kaliskiej, który poświęcił ks. Biskup Napierała.
 • 25.10.2004 − uroczyste otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej usytuowanej w Domu Katolickim, którą prowadzi Konferencja św. Wincentego a Paulo.
 • 2005 − kapitalny remont organów w kościele. Prace przeprowadził mgr Jan Drozdowicz z Poznania. Podczas remontu organów znaleziono we wiatrownicy dokument z budowy organów w 1909 roku.
 • 6.02.2005 − IX Balik dla dzieci z parafii.
 • 24.03.2005 − Konferencja św. Wincentego a Paulo zorganizowała w Domu Katolickim „zajączka” dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
 • 7.05.2005 − otwarcie i poświęcenie Klubu Parafialnego w naszej parafii.
 • 21.05.2005 − 16 alumnów przyjęło święcenia diakonatu, wśród nich kleryk Łukasz Kocaj, syn naszej parafii.
 • 09.2005 − Jubileusz 150-lecia działalności Konferencji św. Wincentego a Paulo.
 • 2006 − medal „za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” dla ks. prał. Alfreda Mąki. Za największe zasługi uznano, m.in. generalny remont świątyni, powiększenie cmentarza przy ul. Limanowskiego.
 • 9.09.2006 − parafia była gospodarzem Dnia Wspólnoty Ruchu Światło, w którym uczestniczyło ok. 200 członków tego ruchu oraz Wspólnoty Domowego Kościoła z diecezji kaliskiej.
 • 1.10.2006 − na Mszy św. o godz. 9.30 gościł chór „Alma Mater” z Torunia.
 • 19-22.10.2006 − koncerty w ramach I Europejskiego Konkursu Chórów Nauczycielskich. Świątynia gościła m.in. chóry z Łotwy, Mołdawii, Słowenii.
 • 29.10.2006 − 99. rocznica konsekracji kościoła. Po Mszy św. o godz. 9.30 poświęcono tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki znajdującą się na zewnątrz kościoła. Tablica została ufundowana przez „Solidarność”.
 • 29.10.2006 − konkurs chórów kościelnych naszego miasta, połączony z 10. rocznicą wznowienia działalności chóru Konkatedralnego pw. św. Grzegorza.
 • 30.10.2006 − syn naszej parafii, kleryk Łukasz Smug otrzymał strój duchowny podczas obrzędu obłóczyn.
 • 11.11.2006 − Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. infułat Tadeusz Szmyt, a homilię wygłosił ks. Proboszcz Mąka.
 • 3.12.2006 − odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła. Sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Marian Niemier, proboszcz parafii św. Pawła Ap., były wikariusz parafii.
 • 8.01.2007 − Konkatedra wraz z zespołem budynków (kościół i teren przykościelny, plebania z ogrodem, Dom Katolicki z podwórzem, Konwikt Arcybiskupi z ogrodem, wikariat przy ul. Gimnazjalnej, grota Matki Bożej), decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, została wpisana do rejestru zabytków.
 • 31.03.2007 − w klasztorze Sióstr Elżbietanek przebywały relikwie św. Elżbiety.
 • 13.05.2007 − sumę odpustową ku czci św. Stanisława i homilię wygłosił ks. prof. Jan Stachowiak.
 • 24.06.2007 − gościł w parafii chór niemiecki z Delitsch.
 • 29.06.2007 − ks. Biskup Stanisław Napierała wyświęcił 15 kleryków na diakonów. Po zakończeniu uroczystości podziękował ks. Proboszczowi Alfredowi Mące za 26 lat posługi duszpasterskiej w parafii.
 • 30.06.2007 − proboszczem Konkatedry został ks. kan. Tomasz Ilski.
 • 10.2007 − w parafii rozpoczęło działalność Duszpasterstwo Akademiczne „Fara”, którego opiekunem został ks. wikariusz Marcin Papuziński.
 • 18.11.2007 − w parafii gościły relikwie św. brata Alberta Chmielowskiego.
 • 10-13.02.2008 − rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. franciszkanów.
 • 2.03.2008 − poświęcenie odnowionego sztandaru ministranckiego. Podczas tej uroczystości przyjęto również nowych kandydatów do grona ministrantów.
 • 11.05.2008 − zorganizowano „Spotkanie w ogrodach Proboszcza”, podczas którego parafianie przy śpiewie i kiełbasie spędzili wspólnie czas.
 • 1.06.2008 − prymicje ks. neoprezbitera Marcina Pieprzka, syna parafii.
 • 18.06.2008 − koncert muzyki gregoriańskiej w wykonaniu Scholi Gregoriana Pragensis.
 • 7.09.2018 − uruchomienie pierwszej strony internetowej parafii www.konkatedra-ostrowwlkp.pl.
 • 14.09.2008 − obchodzono 160. rocznicę istnienia Straży Pożarnej w Ostrowie. Mszę św. wzbogaciła orkiestra Straży Pożarnej z Pruszkowa pod Kaliszem.
 • 14.09.2008 − 50. rocznica ślubów zakonnych s. Marii Benwenuty, dyrektorki Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Sióstr Elżbietanek przy ul. Gimnazjalnej.
 • 5.10.2008 − podczas Mszy św. o godz. 9.30 śpiewał chór „Warszawianka” im. Karola Kurpińskiego z Warszawy, pod dyr. Marka Witkowskiego.
 • 5.10.2008 − do ostrowskiej Konkatedry przybył i przewodniczył Mszy św. głosząc homilię ks. Biskup Romuald Kujawski, który był wikariuszem parafii w latach 1982-1984.
 • 29.02.-3.03.2009 − rekolekcje wielkopostne, które głosił syn parafii o. Ryszard Sierański. W ramach rekolekcji odbył się koncert zespołu Anti Babylon System.
 • 8.05.2009 − odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Sumę odpustową odprawił ks. Biskup Marek Jędraszewski.
 • 17.05.2009 − koncert niemieckich muzyków z Drezna w ramach XVII Spotkań Muzyki Dawnej.
 • 2009 − remont w Domu Katolickim związany głównie z wymianą instalacji grzewczej oraz przeznaczeniem nowych pomieszczeń pod kancelarię parafialną.
 • 2010-2013 − wymiana nawierzchni wokół Konkatedry. Ze względu na duże koszty, wymiana została podzielona na etapy, które obejmowały stworzenie parkingów oraz placu modlitewnego przed świątynią wyłączonego z ruchu pojazdów.
 • 22-24.02.2010 − rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Marcin Wiśniewski, egzorcysta.
 • 26.03.2010 − droga krzyżowa ulicami miasta z Konkatedry do kościoła św. Antoniego.
 • 14.04.2010 − w Konkatedrze odbyła się Msza Św. w intencji Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii oraz wszystkich ofiar tragicznej katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku. Eucharystii przewodniczył ks. infułat Tadeusz Szmyt oraz ks. prałat Alfred Mąka i ks. prałat Tomasz Ilski.
 • 23.05.2010 − koncert ewangelizacyjny „Radujmy się” w Domu Katolickim.
 • 30.05.2010 − prymicje syna parafii ks. Łukasza Smuga.
 • 19-20.06.2010 − członkowie parafialnej Straży Honorowej NSPJ wraz z opiekunem ks. Ryszardem Jaśkiewiczem uczestniczyli w XXV spotkaniu tejże straży na Jasnej Górze.
 • 9-13.08.2010 − do tronu Jasnogórskiej Pani pielgrzymowało 95 osób z grupy ZIELONEJ pod przewodnictwem ks. wikariusza Mariusza Dąbrowskiego.
 • 24.09.2010 − czuwanie modlitewne dla wszystkich młodzieżowych grup duszpasterskich naszego miasta zorganizowane przez młodzieżową wspólnotę modlitewną i zespół muzyczny DONATUS działające przy parafii.
 • 17.10.2010 − poświęcenie wyremontowanych pomieszczeń świetlicy „Boże Podwórko” w dawnym wikariacie.
 • 9.11.2010 − śluby wieczyste w klasztorze Sióstr Klarysek-Kapucynek, które złożyła s. Maria Ancilla od Ducha Św. Ślubom przewodniczył ks. Biskup Napierała.
 • 30.11.2010 − odpust ku czci św. Andrzeja Ap. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Jan Wolniak, dyrektor Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 8.12.2010 − śluby zakonne (pierwsza, 3-letnia profesja) złożyła s. Maria Pia z klasztoru Sióstr Klarysek-Kapucynek w Ostrowie Wlkp. Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Wilski.
 • 3.01.2011 − w Konkatedrze odbyło się spotkanie opłatkowe katechetów z diecezji kaliskiej ks. Biskupem Stanisławem Napierałą.
 • 23.01.2011 − koncert kolęd w wykonaniu zespołu UNIVERSE. Dochód z koncertu przeznaczony był na pomoc potrzebującym z parafii.
 • 25.03.2011 − w uroczystość Zwiastowania NMP podczas Mszy św. wieczornej nastąpiło złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego celem jest codzienna 9-cio miesięczna modlitwa dziesiątką różańca i specjalną formułą w intencji dziecka, zwłaszcza tego, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
 • 15.04.2011 − droga krzyżowa ulicami miasta z kościoła św. Antoniego do Konkatedry.
 • 8.05.2011 − odpust ku czci św. Stanisława. Sumę odpustową odprawił wikariusz biskupi ks. prał. Henryk Szymiec.
 • 6.07.2011 − nawiedzenie parafii po raz czwarty przez Kopię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • 16.06.2011 − wyświęcony na diakona został syn parafii Paweł Nasiadek.
 • 15.08.2011 − spod groty MB z Lourdes wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Skalmierzycach.
 • 9.10.2011 − podczas Mszy św. o godz. 9.30 śpiewał chór Nauczycielski z Moraw.
 • 16.10.2011 − VII Konkatedralne Spotkania Chóralne połączone z 15-leciem wznowienia działalności chóru parafialnego pw. św. Grzegorza.
 • 21.10.2011 − obchodziliśmy w naszej parafii odpust św. Kaspra de Bufalo, założyciela Zgromadzenia Krwi Chrystusa. Podczas Eucharystii modlili się również członkowie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 • 13.12.2011 − poświęcenie pomnika bł. Jana Pawła II przy Domu Katolickim.
 • 6.04.2012 − czuwanie modlitewne przy grobie Pana Jezusa zorganizowane przez młodzieżową wspólnotę modlitewną i zespół muzyczny DONATUS działające przy parafii.
 • 26.04.2012 − Msza św. dziękczynna za ofiarną służbę biskupią w naszej diecezji Ks. Biskupa Stanisława Napierały oraz udzielenie młodzieży Bierzmowania. Biskup Stanisław Napierała po raz ostatni nawiedził Konkatedrę pełniąc funkcję Ordynariusza kaliskiego. Jako wotum wdzięczności Ks. Biskup ofiarował parafii pamiątkowy kielich. Miało to miejsce 20 lat po Ingresie Biskupa Kaliskiego do Konkatedry.
 • 3.05.2012 − uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta, którą koncelebrowali proboszczowie ostrowskich parafii z udziałem Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej pod dyr. Mariana Sikorskiego. Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Kard. Ledóchowskiego.
 • 19.05.2012 − koncert Scholi Gregoriana Pragensis, który był prologiem XX Chanterelle Festival. Tradycją stało się, że festiwal rozpoczyna się w murach naszej świątyni.
 • 27.05.2012 − prymicje ks. Pawła Nasiadka, pochodzącego z naszej parafii.
 • 31.05.2012 − jubileuszowa Msza św. 25-lecia Kapłaństwa ks. Tomasza Raka, mieszkającego na terenie naszej parafii.
 • 1.07.2012 − koncert charytatywny Warszawskiego Akademickiego Zespołu Gospel „Z Potrzeby Serc” dla chorej na białaczkę 9-letniej Kamili Kubik.
 • 21.07.2012 − Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowym Biskupem Kaliskim Księdza Biskupa Edwarda Janiaka, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Do chwili objęcia urzędu Biskupa Kaliskiego przez Ks. Bpa Edwarda Janiaka, na mocy Dekretu Ojca Świętego, dotychczasowy Biskup Kaliski Stanisław Napierała pełnił funkcję Administratora Apostolskiego.
 • 26.08.2012 − w Ostrowie Wielkopolskim po raz pierwszy odbyły się dożynki diecezjalne połączone z dożynkami Wielkopolskimi.
 • 12.09.2012 − Ingres do Katedry w Kaliszu nowego Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka.
 • 7.10.2012 − Ingres Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka do Konkatedry.
 • 10.11.2012 − rozstrzygnięto VII edycję Konkursu Konserwatorskiego „W granicach stylu”. W kategorii budynki instytucji pierwsze miejsce otrzymał budynek dawnego wikariatu przy ul. Gimnazjalnej.
 • 11.11.2012 − w Narodowe Święto Niepodległości odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta koncelebrowane przez ostrowskie duchowieństwo.
 • 27.01.2013 − Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” z Raszkowa zaprezentował kolędy i pastorałki w formie tanecznej. Taki oryginalny program wykonywany jest tylko przez trzy zespoły w Polsce.
 • 24.03.2013 − Ostrowscy artyści odprawili w Niedzielę Palmową drogę krzyżową w ostrowskiej Konkatedrze. Rozważaniom kolejnych stacji towarzyszyły dzieła wybitnych kompozytorów.
 • 29.03.2013 − po raz kolejny w Wielki Piątek w naszym kościele odbyło się czuwanie przy grobie Pana Jezusa przygotowane przez wspólnotę młodzieżową z udziałem zespołu muzycznego DONATUS.
 • 3.05.2013 − odbyła się uroczysta Msza św. w intencji naszej Ojczyzny i Miasta. Eucharystii przewodniczył Ks. Infułat Tadeusz Szmyt, a koncelebrę sprawowali księża z ostrowskich parafii. Nabożeństwo uświetnił Chór Męski ECHO oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa. Homilię wygłosił Ks. Proboszcz Tomasz Ilski. Po Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem Kard. Mieczysława Halki-Ledóchowskiego.
 • 8.05.2013 − odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Włodzimierz Dubis – wikariusz parafii Konkatedralnej w latach 2008-2011, obecnie Notariusz Sądowy w diecezjalnym Sądzie Biskupim w Kaliszu. We Mszy św. uczestniczyli kapłani z ostrowskich parafii, chór kościelny pw. św. Grzegorza, liczne poczty sztandarowe, kombatanci oraz parafianie.
 • 12.06.2013 − o godz. 18.30 w naszej parafii ks. Biskup Kaliski Edward Janiak udzielił sakramentu bierzmowania 106 osób. Uroczystość uświetnił przez śpiew zespół muzyczny DONATUS, chór parafialny św. Grzegorza, a także liczne poczty sztandarowe.
 • 29.06.2013 − 6 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu przyjęło z rąk biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka święcenia diakonatu w ostrowskiej Konkatedrze. Podczas Mszy św. modlono się w intencji papieża Franciszka.
 • 1.09.2013 − odprawiona została Msza św. w intencji żołnierzy 60 Pułku Piechoty. Po Eucharystii przed Konkatedrą uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił Ks. Prałat Tomasz Ilski. Na zakończenie delegacje kombatantów i samorządowców złożyły kwiaty pod pomnikiem.
 • 9.11.2013 − o godz. 19.30 odbył się koncert organowy pod hasłem „Muzyka w Konkatedrze” zorganizowany w ramach Święta Niepodległości i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W programie można było usłyszeć dzieła takich kompozytorów jak: Jan Sebastian Bach, Jehan Alain, Charles-Marie Widor, Zolst Gardonyi i Andrzej Henryk Bączyk. Koncert odbył się pod honorowym patronatem J. E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka oraz Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka. Za organami zasiadł Karol Mróz absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie organów. Słowo o muzyce głosił Andrzej Henryk Bączyk.
 • 10.11.2013 − ks. Biskup Edward Janiak w 95. rocznicę proklamowania Republiki Ostrowskiej odprawił Msze św. w Konkatedrze. Wraz z duchowieństwem Ostrowa sprawował on Mszę św. w intencji Ojczyzny i Miasta.
 • 14.12.2013 − ks. Biskup Edward Janiak modlił się w intencji niepełnosprawnych w Konkatedrze. Po Mszy św. w Domu Katolickim odbyło się spotkanie opłatkowe.
 • 9-12.03.2014 − odbywały się w naszym kościele wielkopostne rekolekcje parafialne. Nauki prowadzili Ojcowie Franciszkanie z Jarocina.
 • 13.03.2014 − w 35. rocznicę rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego, proboszcza parafii w latach 1922-1928, w Konkatedrze modlono się o jego rychłą beatyfikację. Po Eucharystii odbyła się prelekcja Anety Franc o życiu i działalności ks. Rolewskiego. Prelekcja była początkiem obchodów Ostrowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Była to również zapowiedź powstającej książki o ks. Rolewskim, której prezentacja miała miejsce 25 kwietnia.
 • 19.04.2014 − w sobotę wieczorem, odbyło się pierwsze w Ostrowie Misterium Męki Pańskiej pt. „To tajemnica”. W inscenizacji wzięło udział ponad 50 osób, głównie młodzież. Misterium rozpoczęło się na ostrowskim rynku odśpiewaniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Spektakl rozpoczął się od wjazdu Jezusa do Jerozolimy i sceny z Wieczernika. Na tyłach ratusza umiejscowiony był Ogród Oliwny, na zachodniej ścianie miał miejsce sąd Kajfasza, a na balkonie ratusza – sąd Piłata. Stamtąd Jezus przeszedł z krzyżem ul. Kościelną do Konkatedry, gdzie pokazana została autentyczna scena ukrzyżowania. Ciało Jezusa zostało przeniesione do grobu zlokalizowanego w grocie lourdzkiej przy świątyni.
 • 13.04.2014 − Ostrowscy artyści odprawili w Niedzielę Palmową Drogę Krzyżową. Nabożeństwu przewodniczyli: ks. biskup senior Teofil Wilski i proboszcz Konkatedry ks. prałat Tomasz Ilski.
 • 7-8.05.2014 − do parafii przybył Krzyż Światowych Dni Młodzieży wraz z Ikoną Matki Boskiej Śnieżnej. To właśnie te symbole będą obecne w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Krzyż i Ikona Matki Bożej do Konkatedry przywędrował z parafii św. Antoniego. W drodze krzyżowej ulicami miasta uczestniczyło wiele osób, które chciały uczcić Krzyż. Symbole były niesione przez przedstawicieli dwóch ostrowskich i okolicznych dekanatów. Po przybyciu do Konkatedry rozpoczęła się Eucharystia, po której wierni mogli oddać cześć symbolom Światowych Dni Młodzieży.
 • 11.06.2014 − ks. Biskup Stanisław Napierała udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Ks. Biskup pochwalił proboszcza Konkatedry za przeprowadzone prace upiększające teren wokół świątyni. Uroczystość uświetnił parafialny Chór św. Grzegorza.
 • 28.06.2014 − święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Edwarda Janiaka przyjęło 10 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.
 • 9.08.2014 − pielgrzymi z grupy ZIELONEJ wyruszyli z Konkatedry do tronu Matki na Jasnej Górze, aby tam zawierzyć siebie i swoich bliskich. Przewodnikiem grupy był ks. wikariusz Mariusz Dąbrowski, natomiast rolę ojca duchownego pełnił brat Grzegorz – dolorysta. W grupie pielgrzymował także ks. Piotr Bamberski – proboszcz parafii w Przespolewie oraz klerycy. Grupa liczyła ponad 130 osób.
 • 11.11.2014 − w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Konkatedrze odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna. We Mszy św. uczestniczyli kapłani, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, delegacje z gmin, miasta partnerskiego Nordhausen, wojska, policji, straży, kombatantów, harcerzy i uczniów oraz chór męski ECHO pod dyr. Andrzeja Ryłko i Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyr. Mariana Sikorskiego. Po Eucharystii w Domu Katolickim odbył się śpiew pieśni patriotycznych prowadzony przez harcerzy.
 • 30.11.2014 − Mszę św. w intencji górników i pracowników Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” oraz ich rodzin odprawił bp Łukasz Buzun w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 30.11.2014 − uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka i Biskupa Pomocniczego Łukasza Buzuna w ostrowskiej Konkatedrze zainaugurowała Rok Życia Konsekrowanego. Uroczystość połączono z odpustem ku czci św. Andrzeja Apostoła, drugiego patrona parafii. Podczas uroczystości śpiewał Chór św. Grzegorza z Konkatedry. Na Mszę św. licznie przybyły poczty sztandarowe z ostrowskich parafii. Uroczystość była okazją do przekazania Diecezji Kaliskiej przez ks. kanonika dr Jana Stachowiaka medali papieskich zbieranych przez niego wiele lat. Te dary trafiły do Muzeum Diecezji Kaliskiej.
 • 2015 − wymiana wadliwej, pękającej dachówki na 6 wieżach kościoła.
 • 10-11.03.2015 − wizytacja kanoniczna w parafii przeprowadzona przez ks. Biskupa-seniora Stanisława Napierałę.
 • 29.03.2015 − Ostrowscy artyści odprawili Drogę Krzyżową pod hasłem „Drogą Maryi”. Nabożeństwu przewodniczyli: ks. biskup Teofil Wilski i proboszcz ks. prałat Tomasz Ilski.
 • 8.05.2015 − odpust ku czci św. Stanisława BM. Tego dnia Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski.
 • 29.05.2015 − centralne obchody Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Mszę św. odprawił Ks. Biskup Stanisław Napierała w asyście wielu kapłanów z dekanatów ostrowskich. W konkatedrze zgromadzili się także przedstawiciele ludzi pracy, rolników, rzemieślników, środowisk twórczych oraz parafianie. Mszę św. poprzedziła konferencja nt. Eucharystii wygłoszona przez ks. prof. dr hab. Dariusza Kwiatkowskiego z Kalisza. Dzień wcześniej ks. Biskup Edward Janiaka rozpoczął w Katedrze Kaliskiej centralne obchody Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.
 • 7.06.2015 − Ks. prałat Alfred Mąka, wieloletni proboszcz konkatedry pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, świętował jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Z tej okazji jubilat odprawił w ostrowskiej konkatedrze uroczystą Mszę św. Wspólnie z jubilatem modliło się wielu kapłanów z ks. infułatem Tadeuszem Szmytem na czele. Uroczystość uświetnił Chór św. Grzegorza działający przy ostrowskiej konkatedrze.
 • 29.06.2015 − ks. Biskup Edward Janiak w Konkatedrze udzielił 5 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego święceń diakonatu.
 • 1.07.2015 − nowym proboszczem parafii został ks. kan. Krzysztof Nojman.
 • 21.07.2015 − ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w ostrowskiej Konkatedrze z okazji wojewódzkich obchodów 96. rocznicy powstania Policji Państwowej. Podczas Eucharystii Prymas Polski poświęcił sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Ks. Prymas wpisał się do kroniki parafialnej.
 • 9-13.08.2015 − z ostrowskiej Konkatedry pielgrzymowała grupa ZIELONA na Jasną Górę. Przewodnikiem grupy był ks. Mariusz Dąbrowski – były wikariusz parafii. Grupa liczyła 100 osób.
 • 15.08.2015 − w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego modlono się 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konkatedrze.
 • 09.2015 − rozpoczęcie rozprowadzania specjalnych kartek, które stanowią formę cegiełki, z serii „Zabytki Ostrowskiej Konkatedry”. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na renowację zabytkowych obiektów naszego kościoła (wrzesień – monstancja; październik – witraż z prezbiterium: ostatnia wieczerza; …).
 • 10.2015 − wyłożenie kostką kolejnej alei na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego.
 • 24.10.2015 − uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Janiaka z okazji jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 25.10.2015 − parafialna promocja Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie.
 • 31.10.2015 − II Ostrowski Marsz Świętych. Wierni przemaszerowali ulicami miasta od św. Antoniego do św. Stanisława. W Konkatedrze odprawiona została Msza św.
 • 11.11.2015 − uroczysta Msza św. z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości w intencji Ojczyzny i Miasta odprawiona przez ostrowskie duchowieństwo.
 • 28.11.2015 − Msza św. odpustowa ku czci św. Andrzeja Apostoła, którą odprawił i homilię wygłosił ks. Eugeniusz Krawczyk.
 • 3.12.2015 − Msza św. z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich pracowników związanych z górnictwem. Mszę św. odprawił ks. Prałat Adam Modliński, Proboszcz Parafii Katedralnej w Kaliszu.
 • 8.12.2015 − na terenie parafii w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej otwarto Okno Życia pod patronatem Caritas Diecezji Kaliskiej. Okno poświęcił Biskup Kaliski ks. Edward Janiak.
 • 13.12.2015 − symboliczne rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Konkatedrze. Uroczystość otwarcia Drzwi – Bramy Miłosierdzia dokonał proboszcz-senior Konkatedry, ks. prał. Tomasz Ilski.
 • 6.01.2016 − II Ostrowski Orszak Trzech Króli, który wyruszył z kościoła pw. św. Pawła Apostoła do Konkatedry.
 • 10.01.2016 − koncert kolęd w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza pod dyr. Jerzego Wojtaszka. Koncert niezwykły, ponieważ po raz ostatni chór poprowadził Jerzy Wojtaszek, który współpracował z nim przez 27 lat.
 • 12.02.2016 – wykład w I LO na temat ks. kard. Edmunda Dalbora z okazji 90. rocznicy śmierci Prymasa Polski wygłoszony przez ks. biskupa Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej.
 • 22-24.02.2016 – w Konkatedrze odbyły się rekolekcje pt. „Młodość… i co dalej?”dla młodzieży ze szkół średnich z terenu parafii, które poprowadził O. Łukasz Buksa – franciszkanin, duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista, autor tekstów, wokalista, instruktor snowboardu, odpowiedzialny za referat młodzieżowo-powołaniowy Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.
 • 6.03.2016 – Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Uroczysta Eucharystia w Konkatedrze była częścią miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
 • 13-16.03.2016 – rekolekcje parafialne, które wygłosił ks. dr Adam Adamski ze Zgromadzenia Księży Filipinów z Gostynia.
 • 18.03.2016 – droga krzyżowa ulicami Miasta od Konkatedry do kościoła św. Antoniego.
 • 19.03.2016 – III ostrowskie Misterium Męki Pańskiej, w którym udział wzięło ok. 60 osób w tym kapłani pracujący w parafii.
 • 20.03.2016 – droga krzyżowa ostrowskich środowisk twórczych.
 • 17.04.2016 – uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Biskupa Porto Nacional w Brazylii Romualda Kujawskiego, ks. Biskupa Edwarda Janiaka oraz Biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna  z okazji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Podczas Eucharystii odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Ochrzczony został Michał Mochowicz, syn Łukasza i Martyny. Po Mszy św. przeniesiono Najświętszy Sakrament do Kaplicy Wieczystej Adoracji (w ołtarzu Serca Jezusowego), która stanowi trwały owoc Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w 2015 roku oraz upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
 • 30.04.2016 – Koncert Milenijny „Chrztu wody” w ramach obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
 • 3.05.2016 – uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja.
 • 6.05.2016 – na ostrowskim rynku odbył się Koncert Uwielbienia w ramach obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
 • 8.05.2016 – odpust ku czci św. Stanisława Biskupa Męczennika. Sumę odpustową i homilię wygłosił ks. kan. Witold Szala, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 12.05.2016 – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży.
 • 15.05.2016 – po raz drugi ulicami miasta przemaszerował Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Każde życie jest bezcenne!”. Wcześniej w Konkatedrze odprawiona została Msza św. będąca częścią marszu.
 • 26.05.2016 – w uroczystość Bożego Ciała ulicami miasta, z kościoła św. Antoniego do Konkatedry przeszła procesja eucharystyczna, której przewodniczył bp pomocniczy diecezji Łukasz Buzun.
 • 29.05.2016 – w Konkatedrze odbył się pierwszy, comiesięczny ostrowski Wieczór Uwielbienia pod hasłem „Wielkopolski Ostrów Wielbi”, czyli Wielbimy Ojca Wszechmogącego.
 • 5.06.2016 – w ogrodach proboszczowskich odbył się I Festyn Parafialny z okazji Dnia Dziecka.
 • 25.06.2016 – sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu otrzymało w Konkatedrze święcenia diakonatu.
 • 15-16.07.2016 – parafię odwiedziła przejazdem grupa pielgrzymów z Francji, która na rowerach udała się na Dni Młodzieży w diecezjach do Łodzi poprzedzające Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
 • 29-31.07.2016 – grupa młodzieży z Konkatedry pod opieką ks. wikariusza Pawła Wczesnego udała się na spotkanie z Ojcem Świętym podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 • 24.07.2016 – Koncert Chóru Chłopieco–Męskiego „Pueri Claromontani” z Jasnej Góry.
 • 9-13.08.2016 – po raz kolejny z parafii wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Grupa Zielona liczyła 120 osób, a jej przewodnikiem był ks. wikariusz Paweł Wczesny.
 • 1.10.2016 – przedstawiciele wspólnot z terenu diecezji kaliskiej spotkali się w ostrowskiej Konkatedrze na Diecezjalnym Dniu Jedności. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Teofil Wilski.
 • 2.10.2016 – Msza św. dziękczynna w rocznicę wybudowania i poświęcenia kościoła (30.09.1906) odprawiona przez Proboszcza ks. kan. Krzysztofa Nojmana. Z tej okazji parafia wydała okolicznościową pamiątkę – zdjęcie przedstawiające dziesięciu proboszczów od czasu wybudowania kościoła do chwili obecnej.
 • 21.10.2016 – w Domu Katolickim odbyła się promocja książki „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” przygotowanej przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne.
 • 31.10.2016 – pod hasłem „Idźcie i głoście” z Konkatedry ulicami miasta do kościoła św. Antoniego przeszedł III Ostrowski Marsz Świętych.
 • 11.11.2016 – Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z udziałem parlamentarzystów, władz miejskich i powiatowych i delegacji.
 • 13.11.2016 – w Kaplicy Wieczystej Adoracji odbył się Maraton Miłosierdzia, podczas którego czytany był „Dzienniczek”św. s. Faustyny.
 • 20.11.2016 – z okazji jubileuszu 20-lecia wznowienia działalności Chóru Konkatedralnego pw. św. Grzegorza w Konkatedrze odbył się koncert połączony z VII Konkatedralnym Spotkaniem Chóralnym. W koncercie oprócz Chóru Konkatedralnego pod dyr. Magdaleny Nowickiej wystąpił Chór Parafialny „Rapsodia” pod dyr. Heleny Piotrowskiej z Twardogóry oraz Chór Kościelny pw. św. Grzegorza pod dyr. Jana Szkudlarza z Odolanowa.
 • 26.11.2016 – odpust ku czci św. Andrzeja Ap. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Piotr Kowalek – proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie.
 • 11.12.2016 – Msza św. za Ojczyznę i ofiary stanu wojennego pod przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Nojmana.
 • 6.01.2017 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Konkatedry przeszedł III Ostrowski Orszak Trzech Króli.
 • 14.01.2017 – XXVII koncert kolęd w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza pod dyrekcją Janusza Lipińskiego.
 • 3.02.2017 – ok. godz. 5.30 w Oknie Życia znajdującym się przy ul. Gimnazjalnej w budynku Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety znalezione zostało dziecko – chłopczyk.
 • 8.04.2017 – parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika przy pomocy Miasta zorganizowała IV Misterium Męki Pańskiej. Sceny tego wielkiego spektaklu pod hasłem „Być dobrym jak chleb” odegrano w Parku Miejskim oraz w Konkatedrze.
 • 9.04.2017 – po raz piąty odbyła się w Konkatedrze droga krzyżowa ostrowskich środowisk twórczych. Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.
 • 3.05.2017 – Eucharystia w intencji Ojczyzny i Miasta.
 • 20.05.2017 – ordynariusz kaliski ks. bp Edward Janiak udzielił w Konkatedrze 5 klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu święceń diakonatu. Wśród nich był syn parafii – kleryk Aleksy Stasiak.
 • 21.05.2017 – koncert w Parku Miejskim zespołu TGD (Trzecia Godzina Dnia) zorganizowany przez parafię w ramach XXVI Festynu Rodzinnego.
 • 26.05.2017 – bp pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
 • 4.06.2017 – w kościele odbyło się kilkugodzinne czuwanie w Dniu Pięćdziesiątnicy pod hasłem „Ześlij Ducha, Ześlij Ogień!”. Spotkanie poprowadzili włoscy misjonarze pracujący w Brazylii, charyzmatycy ze Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia – o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu.
 • 11.06.2017 – Marsz dla Życia i Rodziny.
 • 17.06.2017 – Msza św. odprawiona przez ks. Łukasza Urbana, który przez rok odbywał w parafii Konkatedralnej praktyki diakońskie.
 • 25.06.2017 – II Festyn Parafialny dla dzieci w ogrodach proboszczowskich.
 • 06-12.2017 – renowacja 11 witraży w prezbiterium. Całkowity koszt renowacji tych witraży wyniósł 120.023,40 zł. Parafia otrzymała na ten cel dotację z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wysokości 60.000 zł.
 • 9.09.2017 – w Konkatedrze odprawiona została Msza św. z okazji 150-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 24.09.2017 – otwarcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym elżbietanki s. Marii Włodzimiry Wojtczak w kościele Bożego Ciała w Poznaniu. Uroczystościom przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański  z udziałem bp kaliskiego Edwarda Janiaka i bp seniora Teofila Wilskiego. S. Wojtczak była związana z parafią ostrowską.
 • 7.10.2017 – nabożeństwo różańcowe do pięciu ołtarzy w Konkatedrze.
 • 31.10.2017 – IV Ostrowski Marsz Świętych z kościoła św. Antoniego do Konkatedry.
 • 2.12.2017 – odpust ku czci św. Andrzeja Ap. odprawiony przez proboszcza parafii św. Pawła Ap. w Ostrowie Wielkopolskim ks. kan. Jacka Kitę.
 • 17.12.2017 – podczas Mszy św. ostrowscy harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju.
 • 31.12.2017 – w dużej sali Domu Katolickiego zorganizowano bal sylwestrowy, na którym bawiło się 180 osób.
 • 6.01.2018 – IV Ostrowski Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Konkatedry.
 • 7.01.2018 – duża sala Domu Katolickiego wypełniła się grupami duszpasterskimi działającymi w parafii na wspólnym spotkaniu opłatkowym.
 • 7.01.2018 – po raz 28 wybrzmiał w murach Konkatedry koncert Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza pod dyr. Janusza Lipińskiego.
 • 14.01.2018 – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pod dyr. Mirosława Macieja Banacha z poezją Kazimierza Szemiotha w pastorałkach oraz góralskiej gawędy Hanny Nowobilskiej, recytowane przez Piota Hankusa – Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Według szacunków w kościele zgromadziło się ok. 2 tys. słuchaczy.
 • 11.02.2018 – w Światowym Dniu Chorego w kościele udzielony został sakrament chorych.
 • 4.03.2018 – w Konkatedrze została odprawiona Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, po której w Domu Katolickim odbył się wykład dr Dariusza Kucharskiego z Rady Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych pt. „Nasi Bohaterowie”.
 • 22.03.2018 – w Konkatedrze zaprezentowana został miniatura ostrowskiej Konkatedry wykonana z zapałek. Jest to dar Pana Pawła Nowickiego, osadzonego w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 23.03.2018 – ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszła droga krzyżowa.
 • 24.04.2018 – po raz piąty w Ostrowie Wielkopolskim wystawione zostało Misterium Męki Pańskiej pod tytułem „Dramat Człowieka”. Sceny ostatnich chwil życia Jezusa odegrane zostały w Parku Miejskim, ulicach miasta i Konkatedrze.
 • 25.03.2018 – szósta edycja drogi krzyżowej ostrowskich środowisk twórczych odbyła się pod hasłem „Drogą wyzwolenia” nawiązując do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W nabożeństwie uczestniczył bp Łukasz Buzun oraz bp Teofil Wilski.
 • 16.04.2018 – Msza św. pod przewodnictwem bp Stanisława Napierały z okazji jubileuszu 40-lecia Domowego Kościoła rejonu ostrowskiego.
 • 26.04.2018 – w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego odbyło się spotkanie dla młodzieży w ramach projektu „Moje ID – spotkanie młodzieży ze św. Józefem”. W spotkaniu udział wzięło niespełna 1500 młodzieży z 9 dekanatów diecezji kaliskiej.
 • 05-?.2018 – renowacja kolejnych witraży: rozeta od strony północnej.
 • 3.05.2018 – w święto Konstytucji 3-go Maja w Konkatedrze odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Po Mszy na placu przykościelnym została odsłonięta tablica poświęcona żołnierzom 60 Pułku Piechoty.
 • 6.05.2018 – Msza św. odpustowa ku czci św. Stanisława Biskupa Męczennika, patrona parafii, miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Ojczyzny. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił Pasjonista o. Grzegorz Słowikowski – proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Sadowiu.
 • 8-18.05.2018 – parafia Konkatedralna zorganizowała Dni Kultury Katolickiej pod hasłem „Kto jest moim bliźnim?”. W programie: Spotkanie z Naczelnym Kapelanem Więziennictwa – ks. Adamem Jabłońskim, Wykład ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Promocja „Wspomnień z kulturkampfu” proboszcza ostrowskiego i budowniczego fary ks. Walentego Śmigielskiego i wykład prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka, koncert zespołu Dobre Ludzie, Wieczór autorski Wojciecha Gawłowskiego i promocja nowego tomu poezji.
 • 12.05.2018 – bp Stanisław Napierała odprawił Mszę św. w Konkatedrze o rychłą beatyfikacje Służebnicy Bożej Siostry Włodzimiry Wojtczak, zakonnicy związanej z Ostrowem Wielkopolskim.
 • 14.05.2018 – ponad setka młodzieży z parafii przyjęła z rąk bp Łukasza Buzuna sakrament bierzmowania.
 • 19.05.2018 – grupa Zielona z Konkatedry wraz z grupą Brązową z parafii św. Antoniego udała się na wspólną pieszą pielgrzymkę do Sadowia.
 • 20.05.2018 – siedmioro kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu zostało wyświęconych na diakonów przez bp Łukasza Buzuna w Ostrowskiej Konkatedrze.
 • 26.05.2018 – Aleksy Stasiak syn parafii przyjął święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza kaliskiego bp Edwarda Janiaka w Katedrze Kaliskiej.
 • 27.05.2018 – 151 dzieci przyjęło pierwszą Komunię św.
 • 31.05.2018 – w uroczystość Bożego Ciała z kościoła św. Antoniego do Konkatedry ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszła procesja eucharystyczna, której przewodniczył bp Łukasz Buzun.
 • 2.06.2018 – 40 osób wraz z ks. Pawłem Wczesnym udało się na XXII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 pod hasłem „Jestem”.
 • 3.06.2018 – Msza św. prymicyjna syna parafii ks. Aleksego Stasiaka.
 • 5.06.2018 – Msza św. dla chorych i osób w podeszłym wieku z udzieleniem sakramentu namaszczenia olejami świętymi.
 • 7.06.2018 – tłumy parafian na zakończeniu Oktawy Bożego Ciała w Konkatedrze.
 • 9.06.2018 – ks. Grzegorz Kaczorkiewicz, który przez miniony rok odbywał w parafii jako diakon praktyki duszpasterskie, odprawił pierwszą Mszę św. w Konkatedrze.
 • 16.06.2018 – bp Łukasz Buzun odprawił Mszę św. w Konkatedrze z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego przy ul. Strzeleckiej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 17.06.2018 – Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Polska Rodziną Silna!” przeszedł ulicami miasta po Mszy św. w Konkatedrze.
 • 9.07.2018 – do Konkatedry dociera grupa niespełna 50-ciu pielgrzymów z grupy 1 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
 • 9-13.08.2018 – 110 pielgrzymów wyrusza na Jasną Górę z grupą Zieloną.
 • 15.08.2018 – Msza św. w intencji  Ojczyzny i Wojska Polskiego odprawiona przez wikariusza ks. Pawła Wczesnego.
 • 7-9.09.2018 – parafię nawiedza kopia figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano.
 • 8.09.2018 – tradycyjna piesza pielgrzymka grupy Zielonej do Kotłowa.
 • 13-16.09.2018 – parafialna wycieczka autokarowa „Skarby Roztocza”, w której udział wzięło 49 osób – Sandomierz, Jaskinię Raj, Szczebrzeszyn, Zamość, Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny nad Wisłą.
 • 19.10.2018 – w dużej sali Domu Katolickiego odbył się spektakl „Podaj dłoń” w wykonaniu znanych aktorów Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka z teatru Mam Teatr. Była to żywa lekcja historii, która ukazuje z jakim cierpieniem musieli się zmierzyć zesłańcy na Sybir.
 • 28.10.2018 – marsz i bal świętych.
 • 28.10.2018 – w Konkatedrze odbył się XXXI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski pod hasłem „Śpiewamy dla Niepodległej”. Wystąpiło 15 chórów, a w nich ponad 400 chórzystów oraz Ostrowska Orkiestra Koncertowa. Koncert wpisał się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • 10.11.2018 – na terenie przykościelnym oraz w Domu Katolickim odbyła się inscenizacja i widowisko historyczne „Ku Niepodległej” zorganizowane w ramach obchodów rocznic 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego.
 • 11.11.2018 – Hymnem Narodowym przy brzmieniu dzwonów z wieży Konkatedry, Maryi Królowej Polski, św. Stanisława Bpa oraz Pelagii, rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 100-lecie odzyskania niepodległości. Eucharystii przewodniczył delegat ordynariusza diecezji kaliskiej bp Edwarda Janiaka ks. prałat Tomasz Ilski.
 • 30.11.2018 – Msza św. w intencji górników i pracowników Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” oraz ich rodzin odprawiona przez bpa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna.
 • 2.12.2018 – odpust ku czci św. Andrzeja Apostoła. Sumę odpustową odprawił ks. kan. Grzegorz Zamelek – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie.
 • 12.12.2018 – ukazała się książka wikariusza ks. Marcina Kierzka zatytułowana „Wzrastać z Józefem”. Publikacja stała się uwieńczeniem Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa, który przeżywaliśmy w diecezji od 2 grudnia 2017 roku do 6 stycznia 2019 roku.
 • 14.12.2018 – Msza św. w intencji Ojczyzny w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Nojman.
 • 22.12.2018 – biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun i księża z Konkatedry odwiedzili osadzonych w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Biskup i kapłani przełamali się opłatkiem z funkcjonariuszami, siostrami zakonnymi i aresztantami.
 • 5.01.2019 – 30. jubileuszowy koncert kolęd Chóru Nauczycielskiego, który uświetniła Międzynarodowa Grupa Operowa SONORI ENSEMBLE.
 • 6.01.2019 – po raz piąty ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł Orszak Trzech Króli. „Odnowi oblicze ziemi”. Orszak wyruszył z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Konkatedry, gdzie po Mszy św. odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu kapeli góralskiej „BESKID”.
 • 13.01.2019 – spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.
 • 19.01.2019 – Msza św. w intencji prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został śmiertelnie ugodzony nożem. Przed Eucharystią sprawowaną w Konkatedrze na ostrowskim Rynku odbyło się spotkanie ku pamięci prezydenta Gdańska. Podczas tego spotkania ks. kan. Krzysztof Nojman modlił się ze zgromadzonymi o zgodę i pokój.
 • 11.02.2019 – Eucharystia sprawowana dla chorych, cierpiących i osób w podeszłym wieku z udzieleniem sakramentu chorych w XXVII Światowym Dniu Chorego.
 • 3.03.2019 – Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych została odprawiona w Konkatedrze.
 • 22.03.2019 – biskup kaliski Edward Janiak modlił się z podopiecznymi i pracownikami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, a także przedszkola prowadzonymi przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z okazji uroczystości ku czci św. Józefa, patrona domu.
 • 12.04.2019 – tradycyjna droga krzyżowa ulicami miasta Ostrowa Wielkopolskiego z kościoła pw. św. Antoniego do Konkatedry.
 • 13.04.2019 – VI Ostrowskie Misterium Męki Pańskiej pt. „Dramat Jezusa” zorganizowane przez parafię Konkatedralną, w które zaangażowało się blisko 200 osób. Mimo padającego deszczu i niskiej temperatury w widowisku uczestniczyło kilkuset widzów, którzy przybyli w grupach zorganizowanych z różnych stron diecezji.
 • 14.04.2019 – podczas Mszy św. o godz. 10.45, na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, wokół kościoła przeszła procesja z palmami.
 • 14.04.2019 – po raz siódmy w Niedzielę Palmową w Konkatedrze pod hasłem „Drogą Miłości” została odprawiona droga krzyżowa ostrowskich środowisk twórczych. Nabożeństwu przewodniczył bp pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.
 • 3.05.2019 – w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz święto Konstytucji 3-go Maja w Konkatedrze została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 • 11.05.2019 – suma odpustowa ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, którą odprawił ks. kan. Waldemar Willak, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 18.05.2019 – grupa Zielona na pieszej pielgrzymce do Sadowia po raz pierwszy bez grupy Brązowej z kościoła św. Antoniego.
 • 19.05.2019 – biskup kaliski Edward Janiak w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu  świętował 40. rocznicę święceń kapłańskich.
 • 12.05.2019 – bp Łukasz Buzun udzielił w Konkatedrze święceń diakonatu sześciorgu klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.
 • 26.05.2019 – 40. dzieci przyjęło I Komunię Świętą. Mała liczba dzieci to efekt reformy edukacji.
 • 30.05.2019 – w Forum Synagoga podczas uroczystości FILAR KULTURY 2019 odbyło się coroczne rozdanie wyróżnień i nagród kulturalnych nadawanych przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas tej gali Ostrowskie Misterium Męki Pańskiej zostało uhonorowane tytułem „DZIEŁO ROKU 2019”.
 • 2.06.2019 – pięćdziesiąt osób z parafii uczestniczyło w XXIII spotkaniu młodzieży nad jeziorem Lednickim.
 • 8.06.2019 – ks. Witold Morozowicz, który odbywał w parafii praktyki duszpasterskie, odprawił Mszę św. w Konkatedrze.
 • 9.06.2019 – w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w Konkatedrze odprawiona została Msza św. poprzedzająca piąty Marsz dla Życia i Rodziny. 
Oprac. Jacek Ryczkiewicz

na podstawie:
– KRONIKA PARAFIALNA.
– „Stary kościół parafialny w Ostrowie” z 1906 roku.
– „Pięćsetlecie parafji w Ostrowie” z 1935 roku.
– Strona internetowa diecezji.
– Materiały historyczne.
– Gazety.
– Aktualne wydarzenia w parafii.

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 r.