Inni

Zieloni w Kotłowie

Tradycją dla pielgrzymów z ostrowskiej konkatedry stało się, że po sierpniowej pielgrzymce do Częstochowy rokrocznie we wrześniu idą do sanktuarium maryjnego w Kotłowie…

Dzień 1 – relacja ZIELONEJ

Wzorem ubiegłorocznej pielgrzymki, także i w tym roku codzienna relacja z trasy pielgrzymki. Wyruszyliśmy – godzina 8:00. Konkatedra została za nami, sporo kilometrów dziś do zrobienia…

Skip to content