Proboszcz w latach 1954 – 1.04.1981

ks. Stanisław Matuszczak

Długoletni proboszcz parafii.

∗ UrodzonyŚwięcenia kapłańskie† Zmarły
6.09.1902, Krępa03.03.192801.04.1985, Ostrów Wlkp.

Parafie:

  • Śrem – wikariusz
  • Poznań, Kolegiata pw. św. Marii Magdaleny – członek Kolegium Mansjonarzy od 1930
  • II Wojna – pobyt w obozie koncentracyjnym Gusen i Dachau 1940-1945 – nr obozowy 21976
  • Pniewy, parafia pw. św. Wawrzyńca – proboszcz 1945-1954
  • Ostrów Wlkp. – proboszcz 1954-1981

Ksiądz prałat Stanisław Matuszczak był długoletnim ostrowskim proboszczem. Urodził się 6 września 1902 roku w Krępie koło Ostrowa. Był synem Józefa, kierownika wodociągów miejskich i Katarzyny  z domu Kaźmierczak. Po ukończeniu sześcioklasowej szkoły powszechnej na Krępie w roku 1914 rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim w Ostrowie. Aktywnie udzielał się w pracach Towarzystwa Tomasza Zana. W powstaniu wielkopolskim brał udział jako członek drużyny gońców Towarzystwa Młodzieży ,,Pogotowie’’. Podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku służył jako ochotnik – harcerz  w kompanii telegraficznej w Poznaniu. Świadectwo dojrzałości  uzyskał  w roku 1922. W tym samym roku rozpoczął studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, ale już na drugim semestrze zmienił kierunek kształcenia i podjął studia filozoficzne, a następnie teologiczne w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie ks. Stanisław Matuszczak przyjął w dniu 3 marca 1928 roku. Był wikariuszem w Śremie i w Kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Pełnił funkcję sekretarza generalnego Katolickiego Związku Robotników Polskich w Poznaniu. Od 1930 roku był członkiem Kolegium Mansjonarzy, zrzeszającego kapłanów pełniących wyznaczone funkcje duszpasterskie i liturgiczne przy katedrach, kolegiatach i znaczniejszych parafiach. W 1937 roku przebywał  w Austrii i Szwajcarii, gdzie zapoznał się z metodami pracy tamtejszych organizacji robotniczych. W dniu 9 grudnia 1939 roku został aresztowany przez Niemców. Początkowo trafił do obozu przejściowego w Kazimierzu Biskupim. Potem osadzony został kolejno w obozach koncentracyjnych w Gusen i w Dachau, gdzie przebywał od dnia 8 grudnia 1940 roku. Otrzymał tam numer obozowy 21976. Po zakończeniu wojny ks. Stanisław Matuszczak powrócił do kraju i został proboszczem w Pniewach. Pełnił tam posługę przez dziewięć lat. W latach 1954-1981 był proboszczem parafii farnej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Ostrowie. W latach 1963-1969 pełnił funkcje dziekana. W roku 1959 otrzymał godność tajnego szambelana papieskiego, a w roku 1977 – prałata honorowego papieskiego. Z inicjatywy księdza Stanisława  Matuszczaka w ostrowskiej farze pojawiły się dwa nowe dzwony na miejsce tych, które zostały zrabowane i wywiezione z naszego miasta przez hitlerowców. Dzwony te służą do dziś obecnie w parafii konkatedralnej, dawnej farze. Ks. Stanisław Matuszczak zmarł w dniu 1 kwietnia 1985 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w wieku 82 lat. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.

Źródło:
Wielkopolscy Księża od XVIII do XX wieku.

Scroll to Top
Skip to content