Numizmatyk od urodzenia

Dwa wywiady z ks. Janem Stachowiakiem, mieszkańcem naszej parafii o swojej pasji – medalach, które przekazał Muzeum Diecezji Kaliskiej zamieszczone w gazetce parafialnej „Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY” oraz dwutygodniku diecezjalnym „OPIEKUN”.