Przeżywamy Rok Kapłański

Odpusty, jakie można uzyskać w Roku Kapłańskim…